- Chọn bài xích -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10 bài 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 10 bài xích 1: Hàm số giúp cho bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 2.1 trang 29 Sách bài bác tập Đại số 10: Biểu đồ gia dụng sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, kê và ngan lai qua 5 năm của một trang trại. Coi y = f(x), y = g(x) với y = h(x) tương xứng là những hàm số bộc lộ sự dựa vào số vịt, số con kê và số ngan lai vào thời gian x. Qua biểu đồ, hãy:

a) kiếm tìm tập xác minh của mỗi hàm số đã nêu.

b) Tìm các giá trị f(2002), g(1999), h(2000) cùng nêu ý nghĩa sâu sắc của chúng;

c) tìm kiếm hiệu h(2002) – h(1999) cùng nêu ý nghĩa sâu sắc của nó.

*

Lời giải:

a) Tập xác định của cả ba hàm số y = f(x), y = g(x) với y = h(x) là:

D = 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

b) f(2002) = 620000 (con)

g(1999) = 380000 (con)

h(2000) = 100000 (con)

Năm 2002 sản lượng của trang trại là 620 000 bé vịt ; năm 1999 sản lượng là 380 000 bé gà ; năm 2000 trang trại có sản lượng là 100 000 con ngan lai.

c) h(2002) – h(1999) = 210000 – 30000 = 180000 (con)

Sản lượng ngan lai của trang trại năm 2002 tăng 180 000 nhỏ so cùng với năm 1999.

Bài 2.2 trang 30 Sách bài tập Đại số 10: kiếm tìm tập khẳng định của những hàm số

a) y = -x5 + 7x – 3

*
*

*

Lời giải:

a) D = R;

b) D = R 4;

c) Hàm số xác định với các giá trị của x thỏa mãn

4x + 1 ≥ 0 cùng -2x + 1 ≥ 0 xuất xắc x ≥ -x / 4 ≤ -1/2

Vậy tập khẳng định của hàm số đã chỉ ra rằng D = <-1/4; 1/2>

d) D = R -1/2; 3


Bài 2.3 trang 30 Sách bài bác tập Đại số 10: mang lại hàm số

*

Tính quý giá của hàm số kia tại x = 5; x = -2; x = 0; x = 2

Lời giải:

f(5) = -52 + 2.5 = -25 + 10 = -15 vị (5 > 0)

f(-2) = 7/3

f(0) = 3

f(2) = 0

Bài 2.4 trang 30 Sách bài xích tập Đại số 10: cho những hàm số

*

Tính các giá trị


*

Lời giải:

*

Bài 2.5 trang 31 Sách bài xích tập Đại số 10: Xét tính đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số trên những khoảng tương ứng

a) y = -2x + 3 trên R

b) y = x2 + 10x + 9 trên (-5; +∞)

c)

*
trên (-3; 2) với (2; 3)

Lời giải:

a) ∀ x1, x2 ∈ R ta có:

f(x1) – f(x2) = -2x1 + 3 – (-2x2 + 3) = -2(x1 – x2)

Ta thấy x1 > x2 thì 2(x1 – x2) 1) – f(x2) 1) &ly; f(x2)

Vậy hàm số đã mang đến nghịch đổi thay trên R.

b) ∀ x1, x2 ∈ R ta có:

f(x1) – f(x2) = x12 + 10x1 + 9 – x22 – 10x2 – 9

= (x1 – x2)(x1 + x2) + 10(x1 – x2)

= (x1 – x2)(x1 + x2 + 10) (∗)

∀ x1, x2 ∈ (-5; +∞) và x1 2 ta có x1 – x2 1 + x2 + 10 > 0 bởi vì

x1 > -5; x1 > -5; ⇒ x1 + x2 > -10

Vậy tự (∗) suy ra f(x1) – f(x2) 1) 2)

Hàm số đồng trở nên trên khoảng tầm (-5; +∞)

c) ∀ x1, x2 ∈ (-3; -2) và x1 2, ta có:

x1 – x2 1 + 1 2 + 1 1 + 1)(x2 + 1) > 0.

Vậy


*

Do đó hàm số đồng trở thành trên khoảng chừng (-3; -2)

∀ x1, x2 ∈ (-3; -2) cùng x1 2 tương tự như ta cũng có thể có f(x1) 2)

Vậy hàm số đồng đổi thay trên khoảng tầm (2;3).

Bài 2.6 trang 31 Sách bài bác tập Đại số 10: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số

a) y = -2;

b) y = 3x2 – 1;

c) y = -x4 + 3x – 2;

d)

Lời giải:

a) Tập xác minh D = R và ∀ x ∈ D tất cả -x ∈ D và f(-x) = -2 = f(x)

Hàm số là hàm số chẵn

b) Tập khẳng định D = R; ∀ x ∈ D tất cả -x ∈ D với f(-x) = 3.(-x)2 – 1 = 3x2 – 1 = f(x)

Vậy hàm số đã cho rằng hàm số chẵn.

c) Tập khẳng định D = R, tuy nhiên f(1) = -1 + 3 – 2 = 0 còn f(-11) = -1 – 3 – 2 = -6 nên f(-1) ≠ f(1) với f(-1) ≠ -f(1)
Xem thêm: Top Những Công Việc Làm Thêm Cho Học Sinh Cấp 2 Tốt Nhất, Những Công Việc Phù Hợp Cho Học Sinh Cấp 2

Vậy hàm số đã cho không là hàm số chẵn cũng ko là hàm số lẻ.

d) Tập khẳng định D = R cần nếu x ≠ 0 và x ∈ D thì -x ∈ D. Dường như

Vậy hàm số đã chỉ ra rằng hàm số lẻ.

Bài tập trắc nghiệm trang 31 Sách bài xích tập Đại số 10: Bài 2.7: Tập xác minh của hàm số sau là


*