Bất phương trình bậc nhất một ẩn là một trong những dạng toán phổ biến ở lớp 8. Là phần đặc biệt quan trọng trong hồ hết kì thi học kì và xuất sắc nghiệp. Lúc này Kiến xin gởi đến chúng ta 1 số bài xích tập tương quan đến bất phương trình và được đặt theo hướng dẫn giải cho các bạn. Các dạng bài xích tập nằm tại vị trí chương trình lớp 8 . Các bạn cùng tham khảo với kiến nhé.

Bạn đang xem: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

I. Giải toán 8 các bài tập bất phương trình một ẩn (đề)

Bài 1:Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi

A..
*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2:Tập nghiệm S của bất phương trình: 5x - 1 ≥

*
+ 3 là?

S = Rx > 2x
*
x ≥ ;

Bài 3:Bất phương trình

*
có bao nhiêu nghiệm nguyên to hơn - 10 ?

A. 4 B.5B. 9 D.10

Chọn đáp án B.

Xem thêm: Toeic 550 Tương Đương Ielts Bao Nhiêu, Hướng Dẫn Quy Đổi Điểm Toeic Đơn GiảN

Bài 4:Tập nghiệm S của bất phương trình: (1 - )x - 2 là?

x > 2x > x S = R

Bài 5:Bất phương trình ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5 có tập nghiệm là?

x x ≥ S = RS = Ø

Bài 6:Giải bất phương trình : 2x + 4 6 B. X C. X 8

Bài 7:Giải bất phương trình: 8x + 4 > 2(x+ 5)

A. X > 2 B. X B. X > -1 D. X > 1

*

*

Bài 10:

Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 B. M > 1 D. M

Bài 11:

Bất phương trình làm sao là bất phương trình một ẩn ?

a) 2x – 3 b) 0.x + 5 > 0;c) 5x – 15 ≥ 0;d) x2> 0.

Bài 12

Giải những bất phương trình áp dụng theo quy tắc đưa vế

a) x - 5 > 3b) x - 2x c) -3x > -4x + 2d) 8x + 2

II. Giải bất phương trình số 1 một ẩn lớp 8 (đề)

Câu 1: