Giải bài xích tập trang 9 bài 2 một số oxit đặc biệt Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học mang đến mỗi thay đổi sau...

Bạn đang xem: Giải hóa lớp 9 bài 1


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang đến mỗi chuyển đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy phân biệt từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng cách thức hóa học

a) Hai chất rắn màu trắng là CaO với P2O5

b) Hai chất khí không màu là SO2 cùng O2

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) cho nước vào nhì ống nghiệm bao gồm chứa CaO và P2O5. Tiếp đến cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

- dung dịch nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, chất ban sơ là CaO.

- hỗn hợp nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban sơ là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn thứu tự từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu bao gồm kết tủa lộ diện thì khí đưa vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí dẫn vào là khí O2. Để khẳng định là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ tỏa nắng trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có đông đảo khí độ ẩm (khí có lần khá nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm cho khô bằng canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm khô một hóa học là nhiều loại nước ra khỏi chất đó nhưng mà không làm chất đó trở thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ có tác dụng khô hầu hết chất không tồn tại phản ứng chất hóa học với CaO, đó là các chất H2, O2. Những chất không làm khô bằng CaO là CO2 với SO2, vì gồm phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có đa số chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có đặc thù sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ nhàng hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tính năng với nước chế tác thành hỗn hợp axit

e) làm cho đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) các khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) những khí khối lượng nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong không khí: H2

d) đông đảo khí chức năng với nước chế tác thành dung dịch axit

e) làm cho đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Khí sulfur đioxit được tạo thành thành từ bỏ cặp hóa học nào dưới đây ?

a) K2SO3 với H2SO4. B) K2SO4 với HCl. C) Na2SO3 và NaOH

d) Na2SO4 cùng CuCl2. E) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 106 : Luyện Tập, Bài 106 : Luyện Tập

Bài giải:

Trong những cặp hóa học cho, SO2 chỉ tạo ra từ cặp chất K2SO3 với H2SO4, vì gồm phản ứng xuất hiện SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối can xi sunfit.