Phương trình logarit bao gồm dạng nào cùng dùng phương thức gì nhằm giải? nội dung bài viết dưới đây, tôi sẽ ra mắt đến chúng ta các dạng phương trình lôgarit thường chạm chán và các phương thức thường được sử dụng để giải. Chúng ta hãy đọc nội dung bài viết bên dưới để khám phá nhé.


I. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN

Với cơ số a dương với khác 1 thì phương trình gồm dạng như sau được hotline là phương trình lôgarit cơ bản.

*
*
*
*
*
*

Trên trên đây là phương pháp giải phương trình lôgarit cơ bạn dạng và các phương pháp giải thường gặp. Chúc các bạn học xuất sắc và thành công!

Đề thi Online giải chi tiết Phương trình mũ – Logarit

Bài tập cường độ <5 – 8> điểmBài tập cường độ <7-8> điểmBài tập cường độ <9-10> điểm
<5-6> PT nón – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
<5-6> PT nón – biến đổi đưa về dạng cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng mang lại cùng cơ số<9-10> Phương trình logarit cất tham số
<5-6> PT Logarit – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng hàm số, tiến công giá<9-10> Phương trình phối hợp của mũ và logarit chứa tham số
<5-6> PT Logarit – thay đổi đưa về phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng mũ hóa
<7-8> Phương trình nón – Dạng để ẩn phụ
<7-8> Phương trình nón – Dạng mang về cùng cơ số
<7-8> Phương trình nón – Dạng hàm số, đánh giá
<7-8> Phương trình nón – Dạng logarit hóa
<7-8> Phương trình tổ hợp mũ và logarit
Lũy quá - Lôgarit -