*Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng các số có cha chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng phân tách • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân tách trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số có hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • luyện tập trang 25 • tra cứu một trong các phần đều nhau của một số trong những • rèn luyện trang 26 • phân tách số tất cả hai chữ số cho số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép chia hết và phép chia tất cả dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một số lên nhiều lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân tách 7 • luyện tập trang 36 • sút đi một số trong những lần • luyện tập trang 38 • tìm số phân tách • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ lâu năm • thực hành thực tế đo độ nhiều năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có cha chữ số cùng với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 56 • đối chiếu số to gấp mấy lần số bé • luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số nhỏ bé bằng 1 phần mấy số phệ • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân tách số có hai chữ số cho số bao gồm một chữ số • chia số gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có ba chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân tách số có bố chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • reviews bảng nhân • reviews bảng phân chia • rèn luyện trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số đến 10 000


• những số tất cả bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, nửa đường kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số gồm bốn chữ số cho số gồm một chữ số • chia số bao gồm bốn chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số bao gồm bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành thực tế xem đồng hồ (tiếp theo) • bài toán tương quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • làm cho quen với những thống kê số liệu • làm cho quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: các số mang đến 100 000


• các số gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số tất cả năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • chia số bao gồm năm chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Nguyên Hàm Căn 2X 1 /2 - Top 18 Nguyên Hàm Của X/Căn(2X+1) Mới Nhất 2022

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang đến 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm