Hướng dẫn giải bài 16: Phương trình hóa học, sách giáo khoa chất hóa học 8. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk chất hóa học 8 bao gồm đầy đủ khá đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học viên học tốt môn chất hóa học lớp 8.

Bạn đang xem: Giải sgk hóa


Lý thuyết

I. Lập phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học

Phương trình chữ của phản ứng: Hiđrô + Ôxi → Nước

Sơ đồ gia dụng phản ứng: H2 + O2 (dashrightarrow) H2O

*
Minh họa bí quyết lập phương trình hóa học

– Ở hình 1: nếu theo sơ vật phản ứng H2 + O2 (dashrightarrow) H2O thì:

+ Vế trái: 2 nguyên tử H cùng 2 nguyên tử O.

+ Vế phải: 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O.

⇒ Vế trái sẽ có cân nặng nhiều hơn bởi hơn 1 nguyên tử O.

– Ở hình 2: trường hợp vế trái nhiều hơn thế nữa 1 nguyên tử O thì ta thêm thông số 2 trước vế phải. Cơ hội này:

+ Vế trái: 2 nguyên tử H và 2 nguyên tử O.


+ Vế phải: 4 nguyên tử H với 2 nguyên tử O.

⇒ Vế nên có trọng lượng nhiều hơn, do hơn 2 nguyên tử H.

– Ở hình 3: Ta thêm thông số 2 vào trước H2 và H2O:

Vế trái: 4 nguyên tử H với 2 nguyên tử O.

Vế phải: 4 nguyên tử H và 2 nguyên tử O.

⇒ cân nặng của hai vế bằng nhau.

– Kết luận:

Phương trình hóa học: 2H2 + O2 → 2H2O


Phương trình hóa học dùng để biểu diễn gọn gàng phản ứng hoá học. Gồm công thức hóa học và hệ số phù hợp của những chất thâm nhập và hóa học tạo thành.

2. Cách bước lập phương trình hóa học

Các cách lập phương trình hóa học:

+ bước 1: Viết sơ đồ gia dụng phản ứng có công thức hóa học của các chất làm phản ứng với sản phẩm.

+ bước 2: cân đối số nguyên tử của những nguyên tố gồm trong phản ứng: kiếm tìm hệ số thích hợp đặt trước những công thức.

+ bước 3: Viết phương trình hóa học.


– Chú ý:

+ không được thay đổi các chỉ số trong công thức hóa học đang viết đúng. Ví như 3O2 (đúng) chuyển thành 6O (sai)

+ Viết hệ số cao bằng kí hiệu hóa học: ví như 4Al, 2Mg (đúng). Không viết 4Al, 2Mg (sai)

+ trong những công thức chất hóa học có những nhóm nguyên tử như đội OH, SO4… Thì coi cả đội như một đơn vị để cân bằng, trước cùng sau làm phản ứng số đội nguyên tử phải bằng nhau.

II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học đến biết: tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong bội phản ứng. Tỉ lệ thành phần này đúng bằng tỉ lệ thông số mỗi hóa học trong phương trình.

Dưới đó là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk chất hóa học 8. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

randy-rhoads-online.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức trả lời những câu hỏi, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài xích giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu vấn đáp từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 57 sgk chất hóa học 8

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, bao gồm công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ thiết bị của phản bội ứng khác với phương trình hóa học của bội phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa sâu sắc của phương trình hóa học?

Trả lời:

a) Phương trình hóa học trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của hóa học phản ứng và sản phẩm phản ứng.


b) Sơ đồ dùng của phản bội ứng không giống với phương trình chất hóa học là chưa xuất hiện hệ số thích hợp hợp, tức là chưa cân bằng nguyên tử. Mặc dù có một vài trường hòa hợp thì sơ đồ cũng chính là phương trình hóa học.

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong bội nghịch ứng tương tự như từng cặp chất trong làm phản ứng.

2. Giải bài bác 2 trang 57 sgk hóa học 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng.

Bài giải:

Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Số nguyên tử na : số phân tử oxi : số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 là 1 : 3 :2

3. Giải bài bác 3 trang 58 sgk chất hóa học 8


Yêu ước làm như bài tập 2 theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO → Hg + O2.

b) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Bài giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

a) 2HgO → 2Hg + O2.

Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 là 2 : 2 :1

b) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 2 : 1 : 3

4. Giải bài xích 4 trang 58 sgk hóa học 8

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

a) Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp hóa học trong phản nghịch ứng (tùy chọn).

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của làm phản ứng:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl.

b) Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCl2 là 1 : 1

Số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử Na2CO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử CaCl2: Số phân tử CaCO3 là 1 : 1

5. Giải bài bác 5 trang 58 sgk hóa học 8

Biết rằng sắt kẽm kim loại magie Mg công dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử magie thứu tự với số phân tử của tía chất không giống trong phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO4 là 1 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO4 là 1 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử H2 là 1 : 1

6. Giải bài xích 6 trang 58 sgk hóa học 8

Biết rằng photpho đỏ P chức năng với khí oxi tạo thành hợp hóa học P2O5.

a) Lập phương trình hóa học của làm phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử p. Lần lượt với số phân tử của hai hóa học khác trong bội phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản bội ứng:

4P + 5O2 → 2P2O5.

b) Số nguyên tử phường : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2

7. Giải bài 7 trang 58 sgk chất hóa học 8

Hãy chọn hệ số và cách làm hóa học và thích hợp đặt vào rất nhiều chỗ bao gồm dấu hỏi trong số phương trình chất hóa học sau (chép vào vở bài bác tập)

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Bài giải:

Phương trình hóa học của phản bội ứng:

a) 2Cu + O2 → 2CuO

b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O.

Xem thêm: Trigonometric Functions - Derivative Of Tan(X) (Old) (Video)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk hóa học 8 rất đầy đủ và ngăn nắp nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn chất hóa học lớp 8 thật tốt!

“Bài tập nào cạnh tranh đã bao gồm randy-rhoads-online.com“


This entry was posted in chất hóa học lớp 8 and tagged bài 1 trang 57 hóa 8, bài bác 1 trang 57 sgk Hóa 8, bài xích 1 trang 57 sgk hóa học 8, bài bác 16 trang 57 hóa 8, bài bác 16 trang 58 hóa 8, bài bác 2 trang 57 hóa 8, bài bác 2 trang 57 sgk Hóa 8, bài xích 2 trang 57 sgk chất hóa học 8, bài xích 3 trang 58 hóa 8, bài bác 3 trang 58 sgk Hóa 8, bài xích 3 trang 58 sgk hóa học 8, bài bác 4 trang 58 hóa 8, bài 4 trang 58 sgk Hóa 8, bài 4 trang 58 sgk chất hóa học 8, bài xích 5 trang 58 hóa 8, bài xích 5 trang 58 sgk Hóa 8, bài 5 trang 58 sgk hóa học 8, bài bác 6 trang 58 hóa 8, bài 6 trang 58 sgk Hóa 8, bài bác 6 trang 58 sgk hóa học 8, bài 7 trang 58 hóa 8, bài xích 7 trang 58 sgk Hóa 8, bài bác 7 trang 58 sgk chất hóa học 8, câu 1 trang 57 hóa 8, Câu 1 trang 57 sgk Hóa 8, câu 2 trang 57 hóa 8, Câu 2 trang 57 sgk Hóa 8, câu 3 trang 58 hóa 8, Câu 3 trang 58 sgk Hóa 8, câu 4 trang 58 hóa 8, Câu 4 trang 58 sgk Hóa 8, câu 5 trang 58 hóa 8, Câu 5 trang 58 sgk Hóa 8, câu 6 trang 58 hóa 8, Câu 6 trang 58 sgk Hóa 8, câu 7 trang 58 hóa 8, Câu 7 trang 58 sgk Hóa 8.