Task 1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 9 unit 1 a closer look 2

(Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong mỗi câu dưới đây. để mắt tới xem mệnh đề làm sao là mệnh đề nhựơng bộ(DC), mệnh đề chỉ mục tiêu (DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân(DR), mệnh đề thời gian(DT). )

*

Đáp án: 

1. When people talk about traditional paintings → DT

Tạm dịch:Khi nói tới tranh truyền thống, họ thường nghĩ về xã Đông Hồ.

2. So that she could buy some bai tho conical hats → DP

Tạm dịch: Chị tôi mang lại làng Tây hồ ở Huế nhằm chị ấy rất có thể mua được loại nón bài thơ.

3. Although this museum is small → DC

Tạm dịch:Mặc dù bào tàng nhỏ nhưng nó có rất nhiều đồ chế tác tác độc đáo.

4. Because we have space to lớn skateboard → DR

Tạm dịch: quảng trường này là nơi yêu mến của cửa hàng chúng tôi để chơi chính vì chúng tôi có không gian để nghịch trượt ván.

5. Before they make the drumheads → DT

Tạm dịch: người dân yêu cầu phơi khô da trâu trước khi họ làm mặt trống. 

Bài 2

Task 2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided and make any necessary changes.

(Nối thành những câu phức. áp dụng liên từ phụ thuộc vào được cung cấp và tất cả thể biến hóa nếu quan trọng .)

*

Hướng dẫn giải:

1. The villagers are trying khổng lồ learn English in order that they can communicate with foreign customers. 

Tạm dịch: Người dân trong làng mạc đang cố gắng học tiếng Anh để họ hoàn toàn có thể giao tiếp với người sử dụng nước ngoài.

2. After we had eaten lunch, we went lớn Non Nuoc marble village khổng lồ buy some souvenirs.

Tạm dịch:Sau khi nạp năng lượng trưa, công ty chúng tôi đến xóm đá cẩm thạch Non Nước để mua một trong những đồ lưu niệm.

3. Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

Tạm dịch:Mặc dù tranh ảnh thêu tay này đắt tiền nhưng công ty chúng tôi đã mua nó.

4. This department store is an attraction in my đô thị because the products are of good quality.

Tạm dịch:Cửa sản phẩm bách hóa này là một điểm quyến rũ trong tp tôi cũng chính vì các sản phẩm có quality tốt.

5. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

Tạm dịch:Đây được gọi là nón Chương vì được gia công ở làng Chương.

Bài 3

Phrasal verbs (Cụm động từ)

Task 3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention lớn the underlined part & answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại từ phần Getting Started. Triệu tập vào phần được gạch ốp chân và vấn đáp câu hỏi.)

*

Đáp án: 

1. Mix up: start something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch:thiết lập: bắt đầu một vật gì đó, (kinh doanh , tổ chức...)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch: kiểm soát 

2. No, the individual words in the verb phrase vì chưng not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

Tạm dịch:Không, những từ đơn nhất trong cụm động từ không hỗ trợ hiểu chân thành và ý nghĩa của nó. Đó là tại sao tại sao chúng đôi khi được xem như là khó khăn.

Bài 4

Task 4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B. 

(Nối những cụm động từ sinh sống cột A cùng với nghĩa của chính nó ở cột B )

*

Hướng dẫn giải:

1.c

Tạm dịch: giữ truyền - đưa từ vắt hệ này sang trọng kế tiếp

2. G

Tạm dịch:có chi phí mua phần lớn thứ cần - gồm đủ tiền để sống

3. F

Tạm dịch:giải quyết - hành vi để giải quyết vấn đề

4. A

Tạm dịch:đóng lại - dừng câu hỏi kinh doanh

5. H

Tạm dịch:đối diện cùng với - chấp nhận, giải quyết

6. B

Tạm dịch:ăn ý/ sống hòa thuận với ai - có mối quan liêu hệ thân mật với ai đó

7. E

Tạm dịch:trở lại - trở về

8. D 

Tạm dịch:sự phủ nhận - khước từ thứ gì đó

Bài 5

Task 5.  Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 4. You don"t need to use all the verbs.

(Hoàn thành những câu sau cùng với dạng đúng của nhiều động từ bỏ ở bài 4. Không bắt buộc sử dụng tất cả các cồn từ. )

*

 

Hướng dẫn giải:

1. Face up to 

Tạm dịch:Chúng ta phải đối mặt với thực tiễn rằng bằng tay mỹ nghệ của họ đang cạnh tranh với các làng nghề khác.

2. Turned down 

Tạm dịch:Tôi sẽ mời cô ấy tham gia chuyến hành trình của công ty chúng tôi tới Tràng An, cơ mà cô ấy đã phủ nhận lời mời của tôi.

3. Passed down 

Tạm dịch:Nghề đan thêu thường được truyền từ cầm cố hệ này sang cố hệ khác.

4. Live on 

Tạm dịch:Bạn bao gồm nghĩ bạn có thể bán khăn lụa làm quà tặng lưu niệm đủ tiền sinh sống không?

5. Close down

Tạm dịch:Họ phải đóng cửa viện bảo tàng vì không hề là khu vực được để ý nữa.

 

6. Did... Come back 

Tạm dịch:Bạn trở về dịp mấy giờ từ chuyến đi đêm qua?

Bài 6

Task 6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning khổng lồ the first sentence, using the word given. 

(Hoàn thành câu làm sao để cho nghĩa của câu thứ hai giống cùng với câu đầu tiên. Sử dụng những từ được mang lại )

*

Đáp án: 


1. Where did you find out about Disneyland Resort?

Tạm dịch:Bạn đã nhận được được thông tin về quần thể nghỉ non Disneyland sinh hoạt đâu?

Bạn tìm ở chỗ nào về quần thể nghỉ mát Disneyland?

2. When did you get up this morning?

Tạm dịch: sáng ngày hôm nay bạn tách giường thời điểm mấy giờ?

Sáng nay bạn thức dậy khi nào?

3. I"ll look through this leaflet khổng lồ see what activities are organised at this attraction.

Tạm dịch:Tôi sẽ đọc tờ thông tin này để xem vận động gì được tổ chức tại vị trí thu hút này.

Tôi sẽ nhìn qua tờ tin tức này để xem hoạt động nào được tổ chức tại điểm si mê này.

4. They"re going to bring out a guidebook to lớn different beauty spots in Viet Nam.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Tnu Trong Tác Phẩm Rừng Xà Nu Của Nguyễn Trung Thành

Tạm dịch:Họ đang xuất phiên bản một cuốn khuyên bảo về các địa điểm đẹp khác biệt ở Việt Nam.