Phương trình:(sin f(x)=,m) cùng với m là một số cho trước cùng (sin alpha =m). Ta có:

(eginaligned và sin fleft( x ight)=sin alpha \ & Leftrightarrow left< eginaligned & fleft( x ight)=alpha +k2pi \ & fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

Gợi ý:

d) Dùng cách làm hạ bậc hoặc chuyển phương trình về dạng phương trình tích.

Bài giải:

a)

(cos (x-1)=dfrac23Leftrightarrow x-1=pm arccos dfrac23+k2pi Leftrightarrow x=pm arccos dfrac23+1+k2pi ,,(kin mathbbZ))

b)

(eginaligned & cos 3x=cos 12^0 \ & Leftrightarrow 3x=pm 12^o+k360^o \ & Leftrightarrow x=pm 4^o+k120^o,,,(kin mathbb Z) \ endaligned )

c)

(eginaligned và cos left( dfrac3x2-dfracpi 4 ight)=-dfrac12Leftrightarrow cos left( dfrac3x2-dfracpi 4 ight)=cos dfrac2pi 3 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và dfrac3x2-dfracpi 4=dfrac2pi 3+k2pi \ và dfrac3x2-dfracpi 4=-dfrac2pi 3+k2pi \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11pi 18+kdfrac4pi 3 \ và x=-dfrac5pi 18+kdfrac4pi 3 \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ & \ endaligned )

d)

(eginaligned & cos ^22x=dfrac14 \ và Leftrightarrow dfrac1+cos 4x2=dfrac14 \ & Leftrightarrow cos 4x=-dfrac12 \ & Leftrightarrow cos 4x=cosdfrac2pi 3 \ và Leftrightarrow 4x=pm dfrac2pi 3+k2pi \ và Leftrightarrow x=pm dfracpi 6+kdfracpi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )
Bạn đang xem: Giải toán lớp 11 trang 28

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản khác • Giải bài bác 1 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với số đông giá trị nào... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 4 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài 5 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài xích 6 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Với đa số giá trị nào... • Giải bài bác 7 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Tình dục vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Nh3 + O2 Mới Nhất 2022

bài trước bài xích sau