Giải bài xích tập 1, 2 trang 18, 19, 20 VBT toán 5 bài bác 102 : rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính diện tích s mảnh đất có form size như hình tiếp sau đây :

*

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) với hình chữ nhật (3) như hình mẫu vẽ trong bài xích giải.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 5 bài 102: luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 18,19

diện tích s mảnh khu đất là tổng diện tích s hình (1), (2) cùng (3).

- Áp dụng các công thức :

+ Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

+ diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chia mảnh đất thành hình vuông vắn (1), hình chữ nhật (2) với hình chữ nhật (3) như hình vẽ.

*

Diện tích hình vuông vắn (1) là :

(5 imes 5 m = m 25; m (m^2))

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật (2) là :

(6 + 5 = 11;(m))

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

(6 imes 11 = 66 m ;(m^2))

Chiều rộng của hình chữ nhật (3) là :

(16-5-6=5;(m)) 

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật (3) là :

(7 + 6 + 5= 18;(m)) 

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(18 imes 5 = 90;(m^2))

Diện tích mảnh đất nền là :

(25 + 66 + 90 = 181;(m^2))

Đáp số : (181m^2.)


Bài 2

Tính diện tích s mảnh khu đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

BM = 14m ; cn = 17m ; EP = 20m ;

AM = 12m ; MN = 15m ; ND = 31m.

*

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất thành những hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE. 

diện tích mảnh khu đất là tổng diện tích những hình trên. 

- Áp dụng những công thức :

+ diện tích s hình tam giác = độ lâu năm đáy × độ cao : 2.

Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm Văn Học, Luyện Tập: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm Văn Học

+ diện tích hình tam giác vuông = cạnh góc vuông trước tiên × cạnh góc vuông thứ hai : 2.

+ diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé) × độ cao : 2. 

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình tam giác ABM là :

(12 imes m 14:2 = 84 m ;(m^2))

Diện tích hình thang BCNM là :

(displaystyle left( 14 + 17 ight) imes 15 over 2 = 232,5,left( m^2 ight))