Giải sách bài bác tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và ví dụ bài 162: rèn luyện trong SBT toán 5 tập 2 trang Trang 107, 108. Trải qua bài học tập này, những em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ vậy được phương pháp làm bài tập gấp rút và dễ nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 107 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

a.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

b.

 

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

hướng dẫn:

Diện tích bao bọc hình lập phương (1) :

Sxung quanh = cạnh x cạnh x 4 = 8 ⨯ 8 ⨯ 4 = 256cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = cạnh x cạnh x 6 = 8 ⨯ 8 ⨯ 6 = 384cm2

Thể tích hình lập phương :

V = cạnh x cạnh x cạnh = 8 ⨯ 8 ⨯ 8 = 512cm3

Diện tích bao phủ hình lập phương (2) :

Sxung quanh = cạnh x cạnh x 4 = 1,5 x 1,5 ⨯ 4 = 9 cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = cạnh x cạnh x 6 =1,5 x 1,5⨯ 6 = 13,5 cm2

Thể tích hình lập phương :

V = cạnh x cạnh x cạnh = 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 cm3

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật (1):

Sxung quanh = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x độ cao = (6 + 4) ⨯ 2 ⨯ 5 = 100cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

Stoàn phần = chiều lâu năm x chiều rộng x 2 + Sxung quanh  = 6 ⨯ 4 ⨯ 2 + 100 = 148cm2

Thể tích hình hộp chữ nhật :

V = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn x độ cao = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Sxung quanh = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2 x chiều cao = (1,8 + 1,2) ⨯ 2 ⨯ 0,8 = 4,8 cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

Stoàn phần = chiều nhiều năm x chiều rộng x 2 + Sxung quanh  = 1,8 x 1,2 ⨯ 2 + 4,8 = 9,12 cm2

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật :

V = chiều nhiều năm x chiều rộng x chiều cao = 1,8 x 1,2 x 0,8 = 1,728 cm3

=> Giải:

a.

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

256cm2

9cm2

Stoàn phần

384cm2

13,5cm2

Thể tích

512cm3

3,375cm3

b.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

100cm2

4,8m2

Stoàn phần

148cm2

9,12m2

Thể tích

120cm3

1,728cm3

Bài tập 2: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2

Một bể nước mẫu mã hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 1,44m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m. Tính độ cao của bể.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số 7, Đề Kiểm Tra Đại Số Chương 1 Môn Toán Lớp 7

hướng dẫn:

Diện tích đáy bể = chiều lâu năm x chiều rộng

Chiều cao của bể = thể tích : diện tích đáy bể

=> Giải:

Diện tích đáy bể là :

1,5 ⨯ 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của bể là :

1,44 : 1,8 = 0,8 (m)

Đáp số : 0,8m

Bài tập 3: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H (như hình bên). Tính :a. Thể tích của hình lập phương H

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương H.

*

hướng dẫn:

Cạnh của hình lập phương H = 10 x 2

Thể tích hình lập phương khủng = Cạnh x cạnh x cạnh

Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn = Cạnh x cạnh x 6

=> Giải:

a. Cạnh của hình lập phương H là :

10 ⨯ 2 = 20 (cm)

Thể tích hình lập phương lớn :

đôi mươi ⨯ đôi mươi ⨯ 20 = 8000 (cm3)

b. Diện tích s toàn phần của hình lập phương béo :

trăng tròn ⨯ đôi mươi ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Đáp số : a. 8000cm2

b. 2400cm2

Bài tập 4: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên gấp đôi thì thể tích của chính nó gấp lên mấy lần ?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

hướng dẫn:

thể tích ban đầu = cạnh x cạnh x cạnh = cạnh$^3$

cạnh hình lập phương cấp lên 2 lần thì thể tích new = cạnh x 2 x cạnh x 2 x cạnh x 2 = 8 cạnh$^3$ = 8 x thể tích ban đầu