Kieán thöùc: Ôn tập những kiến thức về tứ giác đang học; Ôn tập những công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

Bạn đang xem: Giáo án ôn tập học kì 1 hình học 8

Kyõ naêng: Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính toán, chứng minh, phân biệt hình, mày mò điều kiện của hình, thấy được quan hệ giữa các hình.

Thaùi ñoä: Reøn luyeän tö duy bieän chöùng vaø suy luaän hình hoïc mang lại hoïc sinh.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Sơ đồ những loại tứ giác trang 152 SGV + bài tập 3 trang 32 SGK ghi lên bảng phụ. Thước trực tiếp êke, compa, phấn màu.

Xem thêm: Viết Về Kỉ Niệm Thầy Cô Và Mái Trường Mến Yêu, Bài Viết Về Thầy Cô Và Mái Trường

HS: - Ôn tập lý thuyết, làm các bài tập theo hướng dẫn

 - Thước thẳng, êke, compa, bảng nhóm

 


*
2 trang
*
hoangquan
*
*
1716
*
1Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Giáo án môn Hình học tập lớp 8 - ngày tiết 30: Ôn tập học kì I", để sở hữu tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

Ngày soạn:Ngày giảng: máu 30. ÔN TẬP HỌC KÌ II. MỤC TIÊU:Kieán thöùc: Ôn tập các kiến thức về tứ giác sẽ học; Ôn tập những công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, tứ giác tất cả hai đường chéo vuông góc.Kyõ naêng: Vận dụng các kiến thức trên nhằm giải các bài tập dạng tính toán, hội chứng minh, nhận ra hình, mày mò điều khiếu nại của hình, thấy được quan hệ giữa các hình.Thaùi ñoä: Reøn luyeän tö duy bieän chöùng vaø suy luaän hình hoïc mang đến hoïc sinh.II. CHUẨN BỊ:GV: Sơ đồ các loại tứ giác trang 152 SGV + bài bác tập 3 trang 32 SGK ghi lên bảng phụ. Thước trực tiếp êke, compa, phấn màu.HS: - Ôn tập lý thuyết, làm các bài tập theo phía dẫn - Thước thẳng, êke, compa, bảng nhómIII. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định: (1’) Vắng:2. Kiểm tra: (9’) 1/ Định nghĩa hình vuông, vẽ một hình vuông có cạnh lâu năm 4cm: (đơn vị quy ước). Nêu đặc thù đường chéo hình vuông. Nói hình vuông vắn là hình thoi đặc trưng có đúng không? Giải thích.2/ Điền phương pháp tính diện tích những hình vào bảng sau: Hình chữ nhậtbaS = a . BHình vuôngadHình tam giácah3. Bài bác mới:Hoạt rượu cồn của giáo viênHoạt động của học tập sinhGhi bảngHoạt rượu cồn 1: Ôn tập lí thuyết (8’)GV: Đưa ra bài xích tập trắc nghiệm, call HS trả lờiHS: Chon Đúng (Đ), không đúng (S)1) Hình thang có hai bên cạnh song tuy vậy là hình bình hành (Đ) 2) Hình thang bao gồm 2 sát bên bằng nhau là hình thang cân (S)3) Hình thang gồm hai cạnh đáy đều nhau thì hai cạnh bên song tuy nhiên (Đ)4) Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật (Đ)5) Tam giác hồ hết là hình bao gồm tâm đối xứng (Đ)6) Tam giác đều là 1 đa giác mọi (Đ)7) Hình thoi là 1 đa giác mọi (S)8) Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông (Đ)9) Tứ giác có hai đường bằng nhau là hình thoi(S)Hoạt cồn 2: bài bác tập (22’)GV gửi đề bài và hình vẽ bằng bảng phụBADEKMGHCCó dìm xét gì về tứ giác DEHK? lý do nói là hình bình hành.AEDCGMBKHTam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật.Nếu trung tuyến BD và CE vuông góc cùng nhau thì tứ giác DEHK là hình gì? AEDCKHBGGV đưa hình vẽ sẵn minh họaGV: cho HS làm bài tập 41 (SGK/132)- GV đưa hình vẽ cùng đề bài bác bằng bảng phụ. ABHOICKEDa) Hãy nêu phương pháp tính diện tích DDBE? b) Nêu phương pháp tính diện tích tứ giác EHIK?HS đọc đềHS vấn đáp miệng- HS trả lời:.Nếu BD ^ CE thì hình bình hành DEHK là hình thoi vì có hai đường chéo vuông góc với nhau.Hs quan liền kề hình vẽ và trả lời câu hỏi và làm bài vào vở.HS vẽ hình vào vở HS:.HS: SEHIK = SECH – SKICBài 161 (SBT/77) Giải: a) Tứ giác DEHK có:EG = GK = CGDG = GH = BG=> Tứ giác DEHK là hình bình hành vì tất cả 2 đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. B) Hình bình hành DEHK là hình chữ nhật HD = EK BD = CE DABC cân tại A.c/ giả dụ BD ^ CE thì hình bình hành DEHK là hình thoi vì có hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.Bài 41 (SGK/132)Ta có:b) = 10,2 – 2,55= 7,65 (cm)24.Củng cố: (3’)Học sinh đề cập lại bí quyết giải những bài tập5. Chỉ dẫn về nhà: (2’)- Ôn tập triết lý chương I và II theo phía dẫn ôn tập, có tác dụng lại các dạng bài bác tập (trắc nghiệm, tính toán, chöùng minh tìm điều kiện của hình).- Laøm baøi taäp 01; 02; 03; 04 phaàn hình hoïc trang 132 SGK Toaùn 8 taäp 2- sẵn sàng kiểm tra học tập kỳ I.