- Góc nội tiếp là góc bao gồm đỉnh nằm trên phố tròn với hai cạnh đựng hai dây cung của đường tròn đó.

Bạn đang xem: Giải toán 9 bài 3: góc nội tiếp

- Cung nằm bên trong góc nội tiếp được call là cung bị chắn.

Ví dụ: Trên hình (1), góc $widehat ACB$ là góc nội tiếp chắn cung (AB)

*

Định lý

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Ví dụ: Trên hình (1), số đo góc $widehat ACB$ bởi nửa số đo cung nhỏ tuổi (AB) .


Hệ quả

Trong một đường tròn:

a) các góc nội tiếp đều bằng nhau chắn những cung bởi nhau.

b) các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung đều nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bởi $90^circ $) có số đo bởi nửa số đo góc ở vai trung phong cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.


2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: minh chứng các tam giác đồng dạng, hệ thức về cạnh, nhị góc bằng nhau, các đoạn thẳng bằng nhau

Phương pháp:

Ta thường thực hiện hệ quả

Trong một đường tròn:

a) những góc nội tiếp bằng nhau chắn những cung bởi nhau.

b) những góc nội tiếp thuộc chắn một cung hoặc chắn các cung cân nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ rộng hoặc bằng $90^circ $) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn là góc vuông.

Xem thêm: Giá Trị Cực Tiểu Là X Hay Y Số, Cực Trị Của Hàm Số

Dạng 2: chứng minh hai con đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song. Tính độ dài, diện tích

Phương pháp:

Ta áp dụng hệ quả nhằm suy ra những góc cân nhau từ đó chứng tỏ theo yêu thương cầu bài xích toán.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC bố
bài 1: Căn thức bậc hai
bài xích 2: tương tác giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài xích 3: biến hóa đơn giản biểu thức chứa căn
bài 4: Rút gọn biểu thức cất căn
bài bác 5: Căn bậc cha
bài 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: đề cập lại và bổ sung khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài 2: Hàm số hàng đầu
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài xích 4: Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng
bài bác 5: thông số góc của mặt đường thẳng
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài xích 5: Hệ phương trình hàng đầu hai chứa đựng tham số
bài bác 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhì một ẩn với đồ thị hàm số y=ax^2
bài bác 2: Phương trình bậc hai một ẩn và bí quyết nghiệm
bài bác 3: Công thức sát hoạch gọn
bài xích 4: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
bài xích 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài 6: Sự tương giao giữa con đường thẳng cùng parabol
bài bác 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
bài 8: Hệ phương trình đối xứng
bài xích 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông
bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 3: một số trong những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông
bài 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ con số giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự xác minh của mặt đường tròn-Tính chất đối xứng của con đường tròn
bài xích 2: Đường kính cùng dây của đường tròn
bài 3: lốt hiệu nhận biết tiếp tuyến đường của đường tròn
bài xích 4: Vị trí kha khá giữa đường thẳng và mặt đường tròn
bài bác 5: đặc điểm hai tiếp tuyến giảm nhau
bài 6: Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài xích 2: tương tác giữa cung và dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài xích 4: Góc tạo vì tiếp con đường và dây cung
bài xích 5: Góc tất cả đỉnh phía bên trong đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung đựng góc
bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài xích 10: diện tích s hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình tròn trụ
bài bác 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình mong
bài xích 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.