Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau $32 m left( cm ight)$ trong ko khí, cường độ chiếc điện chạy trên dây $1$ là $I_1 = m 5 m left( A ight)$, cường độ loại điện chạy trên dây $2$ là $I_2$. Điểm $M$ nằm trong mặt phẳng $2$ dòng điện, ngoài khoảng $2$ loại điện và giải pháp dòng $I_2$ một quãng $8 m left( cm ight)$. Để chạm màn hình từ tại $M$ bởi không thì cái điện $I_2$ có :


- cách 1: Vẽ hình

- cách 2: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ vì dòng điện thẳng dài gây nên tại một điểm vào từ trường, bí quyết dòng năng lượng điện một khoảng chừng $r$ là : $B = 2.10^ - 7dfracIr$

- cách 3: Vận dụng nguyên lí ông xã chất từ trường: (overrightarrow B_M = overrightarrow B_1 + overrightarrow B_2 + ... + overrightarrow B_n )


*

- cách 2:

Ta có:

- chạm màn hình từ bởi vì dòng năng lượng điện $I_1$ tạo ra tại điểm $M$ có độ bự $B_1 = 2.10^ - 7dfracI_1r_1$

- chạm màn hình từ vị dòng năng lượng điện $I_2$ gây nên tại điểm $M$ có độ phệ $B_2 = 2.10^ - 7dfracI_2r_2$

- bước 3:

- Để cảm ứng từ trên $M$ là $B m = m 0$ thì nhị vectơ $overrightarrow B _1$ và $overrightarrow B _2$ phải cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Bạn đang xem: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm trong không khí

(eginarraylB_1 = B_2 leftrightarrow 2.10^ - 7dfracI_1r_1 = 2.10^ - 7dfracI_2r_2\ o I_2 = I_1dfracr_2r_1 = 5.dfrac832 + 8 = 1Aendarray)

Để chạm màn hình từ tại $M$ bằng không thì chiếc điện $I_2 = 1A$ cùng ngược chiều với $I_1$


Đáp án cần chọn là: d


...

Bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương 4: từ trường sóng ngắn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng?

Người ta phân biệt từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang chiếc điện vì:


Tính chất cơ bạn dạng của sóng ngắn là:


Từ phổ là:


Phát biểu làm sao sau đó là không đúng?


Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng? trường đoản cú trường các là sóng ngắn có:


Phát biểu như thế nào dưới đó là đúng? cho một đoạn dây dẫn mang mẫu điện I đặt song song với mặt đường sức từ, chiều của loại điện trái chiều với chiều của đường sức từ.


Một đoạn dây dẫn nhiều năm $5 m left( cm ight)$ đặt trong từ bỏ trường số đông và vuông góc cùng với vectơ chạm màn hình từ. Loại điện chạy qua dây gồm cường độ $0,75 m left( A ight)$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ là $3.10^ - 2left( N ight)$. Chạm màn hình từ của sóng ngắn đó tất cả độ khủng là:


Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng?

Một đoạn dây dẫn trực tiếp mang loại điện I để trong từ trường các thì


Một đoạn dây dẫn thẳng $MN$ nhiều năm $6 m left( cm ight)$ bao gồm dòng năng lượng điện $I m = m 5 m left( A ight)$ đặt trong từ bỏ trường phần nhiều có chạm màn hình từ $B = 0,5left( T ight)$. Lực từ chức năng lên đoạn dây bao gồm độ phệ $F = 7,5.10^ - 2left( N ight)$. Góc (alpha ) hợp bởi dây $MN$ cùng đường cảm ứng từ là:


Hai điểm $M$ cùng $N$ sát một loại điện thẳng dài. Khoảng cách từ $M$ đến chiếc điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ $N$ đến loại điện. Độ bự của chạm màn hình từ tại $M$ và $N$ là $B_M$ cùng $B_N$ thì:


Dòng năng lượng điện $I = 1left( A ight)$ chạy vào dây dẫn trực tiếp dài. Chạm màn hình từ trên điểm $M$ biện pháp dây dẫn $10 m left( cm ight)$ có độ lớn là:


Tại trọng tâm của một chiếc điện tròn độ mạnh $5 m left( A ight)$ chạm màn hình từ đo được là $31,4.10^ - 6left( T ight)$. Đường kính của cái điện đó là:


Một loại điện bao gồm cường độ $I m = m 5 m left( A ight)$ chạy vào một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ vì chưng dòng điện này tạo ra tại điểm $M$ tất cả độ mập $B m = m 4.10^ - 5left( T ight)$. Điểm $M$ bí quyết dây một khoảng:


Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Trên điểm $A$ giải pháp dây $10 m left( cm ight)$ cảm ứng từ bởi vì dòng điện gây nên có độ lớn $2.10^ - 5left( T ight)$. Cường độ chiếc điện điều khiển xe trên dây là:


Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau $32 m left( cm ight)$ trong không khí, cường độ mẫu điện chạy trên dây $1$ là $I_1 = m 5 m left( A ight)$, cường độ mẫu điện điều khiển xe trên dây $2$ là $I_2$. Điểm $M$ bên trong mặt phẳng $2$ mẫu điện, ngoài khoảng tầm $2$ chiếc điện và giải pháp dòng $I_2$ một đoạn $8 m left( cm ight)$. Để cảm ứng từ tại $M$ bởi không thì mẫu điện $I_2$ có:


Hai dây dẫn thẳng, dài song song biện pháp nhau $32 m left( cm ight)$ trong không khí, loại điện chạy xe trên dây $1$ là $I_1 = m 5 m left( A ight)$, dòng điện chạy xe trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược hướng với I1. Điểm M bên trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ trên M tất cả độ lớn là:


Dây dẫn mang mẫu điện không xúc tiến với:


Một đoạn dây dẫn tất cả dòng điện I ở ngang đặt trong sóng ngắn từ trường có những đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn gồm chiều:

*


Phát biểu như thế nào sau đây là không đúng?


Một dây dẫn thẳng gồm dòng năng lượng điện I đặt trong vùng không gian có trường đoản cú trường gần như như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có:

*


Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song và phương pháp nhau $10 m left( cm ight)$ trong chân không, chiếc điện trong nhị dây cùng chiều tất cả cường độ $I_1 = m 2 m left( A ight)$ với $I_2 = m 5 m left( A ight)$. Lực từ tác dụng lên $20 m left( cm ight)$ chiều nhiều năm của mỗi dây là:


Hai dây dẫn thẳng, dài song song để trong không khí. Loại điện chạy trong nhị dây có cùng độ mạnh $1 m left( A ight)$. Lực từ tác dụng lên từng mét chiều lâu năm của từng dây gồm độ khủng là $10^ - 6left( N ight)$. Khoảng cách giữa hai dây đó là:


Hai dây dẫn thẳng tuy vậy song mang cái điện (I_1) cùng (I_2) đặt biện pháp nhau một khoảng $r$ trong không khí. Bên trên mỗi đơn vị chức năng dài của mỗi dây chịu chức năng của lực từ có độ bự là:


Dòng điện độ mạnh $5A$ chạy qua khung dây dẫn tam giác vuông $MNP$ theo chiều $MNPM$ như hình vẽ. $MN = 50cm$, $NP = 120cm$. Tự trường hầu như $B = 0,01T$ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Lực từ tác dụng lên cạnh $MP$ của form dây có mức giá trị?

*


Dòng năng lượng điện $3A$ chạy qua đoạn dây dẫn nhiều năm $10m$ đặt trong từ trường đều phải sở hữu $B = 3.10^ - 2T$. Lực từ chức năng lên dây dẫn lúc dây dẫn phù hợp với các mặt đường sức từ một góc $15^0$ là:


Treo dây $MN = 10cm$, trọng lượng $15g$ bởi hai dây không giãn cân nặng không đáng kể. Độ lớn chạm màn hình từ $0,4T$ có phương vuông góc cùng với đoạn dây, chiều từ bên trên xuống (như hình vẽ). Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng khi đoạn dây $MN$ nằm thăng bằng là bao nhiêu? Biết cường độ cái điện qua đoạn dây $MN$ là $2A$ , lấy $g m = m 10m/s^2$.

*


Cho một form dây hình chữ nhật $ABCD$ bao gồm $AB = 5cm; m BC = 10cm$ , có dòng năng lượng điện $I = 5A$ chạy qua để trong một tự trường đều phải sở hữu các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây với hướng từ ko kể vào vào như hình vẽ. Biết $B = 0,02T$. Độ bự lực từ bởi từ trường đều chức năng lên cạnh $AB$ và $CD$ của khung dây là:

*


Một dây dẫn được uốn thành một size dây có hình trạng tam giác vuông $ABC$ như hình vẽ.

*

Đặt form dây vào trong từ trường đều sở hữu véc tơ chạm màn hình từ (mathop Blimits^ o ) tuy nhiên song với cạnh $AC$. Coi khung dây nằm cố định và thắt chặt trong khía cạnh phẳng hình vẽ. đến $AB = 4cm, m AC = 3cm$, $B = 2.10^ - 3T, m I = 5 m A$ . Lực từ chức năng lên cạnh $AB$ của size dây có giá trị:


Trong hình vẽ sau hình làm sao chỉ đúng vị trí hướng của lực Lorenxơ công dụng lên hạt sở hữu điện dương vận động trong sóng ngắn từ trường đều:


Một electron bay vào vào từ trường đông đảo với vận tốc $3.10^6m/s$ vuông góc với tự trường tất cả độ phệ $0,25T$. Độ khủng của lực lorenxơ có giá trị là bao nhiêu? Biết $e m = m - 1,6.10^ - 19C$


Electron cân nặng $9,1.10^ - 31kg$, vận động với gia tốc $2.10^7m/s$ vuông góc trong từ trường sóng ngắn đều. Tiến trình của electron là con đường tròn 2 lần bán kính $20mm$. Độ lớn chạm màn hình từ có mức giá trị là:


Một hạt với điện tích $10^ - 6C$, cân nặng $10^ - 4g$ hoạt động vuông góc từ trường đều chạm màn hình từ $B m = m 0,2T$. Chu kì hoạt động của năng lượng điện trên là:


Cho nhì dây dẫn thẳng, dài, song song và một size dây hình chữ nhật cùng phía trong một phương diện phẳng để trong ko khí và có những dòng điện chạy qua như hình vẽ.

*

Biết $I_1 = m 15 m A$; $I_2 = m 10 m A$; $I_3 = m 4 m A$; $a m = m 15 m cm$; $b m = m 10 m cm$; $AB m = m 15 m cm$; $BC m = m 20 m cm$. Xác minh lực từ do từ trường của hai mẫu điện chạy trong nhị dây dẫn thẳng tác dụng lên cạnh $BC$ của size dây.

Xem thêm: Gọi Tên H2Sio3 Đọc Là Gì Mới Nhất 2021, Gọi Tên H2Sio3 Cl2O7, N2O5


Một dây đồng có đường kính 2mm dùng để cuốn một ống dây thẳng dài có chiều dài 50cm, đường kính 10cm làm thế nào để cho các vòng dây được cuốn sát nhau và bỏ qua độ dày của vỏ bọc sợi dây. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m. Nối hai đầu ống dây vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì cảm ứng từ phía bên trong ống dây là 12,56.10-3(T). Giá trị của hiệu điện thế U là:

 

 


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.