Đồng vị là rất nhiều nguyên tố hóa học gồm cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron.

Bạn đang xem: Hai đồng vị của nguyên tố x khác nhau về

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là đông đảo nguyên tử bao gồm cùng số protonnhưng khác nhau về số notron, cho nên số khối A của chúng khác nhau.Như vậy, những nguyên tử được hotline là đồng vị lúc trong phân tử nhân tất cả cùng số proton với chỉ khác nhau về số notron nhưng thôi. Đồng vị được phân ra có tác dụng hai dạng là:- Đồng vị bền nghĩa là phân tử nhân của nó sẽ bền vững, không bị đổi khác khi không chịu tác động ảnh hưởng nào đến từ phía bên ngoài nguyên tử. Từng nguyên tố sẽ có được các đồng vị bền khác nhau như cacbon gồm đồng vị bền là 12C cùng 13C.- Đồng vị phóng xạ là hầu hết đồng vị bao gồm tính phóng xạ nghĩa là hạt nhân của chính nó không chắc chắn và đang bị thay đổi khi chạm chán kích ưng ý nào đó.

Các dạng bài xích tập đồng vị

DẠNG I. TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ vào PHÂN TỬ

1. Cách thức giải

Hầu hết các nguyên tố có mặt trong thoải mái và tự nhiên là láo lếu hợp những đồng vị bềnÁp dụng công thức:

*

- trong các số ấy A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị.- x1,x2,x3,… là thành phần % của các đồng vị.Sử dụng sơ đồ mặt đường chéo:


*

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Trong tự nhiên nguyên tố Brom có 2 đồng vị, trong số đó đồng vị

*

chiếm 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị còn sót lại là?

Hướng dẫn giải

Đặt A2là số khối của đồng vị sản phẩm hai.

Phần trăm số lương của nó là: 100 - 54,5 = 45,5

Ta có:

*

Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Cacbon tất cả 2 đồng vị bền. Đồng vị trước tiên có 6proton, 7nơtron, chiếm 1,11%. Đồng vị sản phẩm hai có ít hơn đồng vị thứ nhất 1nơtron.

a. Viết kí hiệu nguyên tử C.

b. Tính nguyên tử khối trung bình của C.

Câu 2. Đồng có hai đồng vị bền. Đồng vị sản phẩm 1 có 29p cùng 36n, chiếm 30,8%. Đồng vị thứ 2 có ít hơn đồng vị thứ nhất 2n. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng.

Câu 3.a. Nguyên tố X tất cả 2 đồng vị . đồng vị X1 gồm tổng phân tử là 92 trong số ấy hạt có điện nhiều hơn nữa hạt không với điện là 24. Tính số hiệu nguyên tử cùng số khối của đồng vị này

b. Đồng vị X2 tất cả số khối nhiếu X1 là 2 nơtron . Viết cam kết hiệu của đồng vị X2. Trong thoải mái và tự nhiên X1 chỉ chiếm 73%. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của X

Câu 4.Môt yếu tố X gồm hai đồng vị với tỉ trọng số nguyên tử là . Hạt nhân nguyên tử X tất cả 35 proton. Vào nguyên tử của đồng vị trước tiên có 44 nơtron. Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị vật dụng hai nhiều hơn nữa trong đồng vị đầu tiên là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X .


Câu 5.Nguyên tố A có hai đồng vị X và Y. Tỉ lệ thành phần số nguyên tử của X : Y là 45 : 455. Tổng số phân tử trong nguyên tử của X bằng 32. X nhiều hơn nữa Y là 2 nơtron. Trong Y số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không có điện. Tính nguyên tử lượng vừa phải của A.


Đồng vị là các biến thể của một nhân tố hóa học, trong các số ấy hạt nhân nguyên tử có cùng số proton nhưng bao gồm chứa số neutron (notron) khác nhau và vì vậy có số khối không giống nhau.<1>

Thuật ngữ "đồng vị" Isotope được sinh ra từ giờ Hy Lạp isos (ἴσος "cùng") với topos (τόπος "chỗ"), có nghĩa là "cùng một chỗ", để nói rằng các đồng vị khác biệt của một nguyên tố phần đông chiếm vị trí duy độc nhất vô nhị trong Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, tuyệt Bảng tuần hoàn Mendeleev.<2>


*

Ba đồng vị trong thoải mái và tự nhiên của hydro: protium 1H cùng với 0 neutron, deuterium 2H với một neutron, tritium 3H với 2 neutron

Số proton trong hạt nhân nguyên tử được điện thoại tư vấn là số nguyên tử, và ngay số electron trong tâm trạng nguyên tử trung tính (không ion hóa). Từng số nguyên tử khẳng định một nguyên tố vắt thể, và các nguyên tử của thành phần đó hoàn toàn có thể có một phạm vi rộng về con số các neutron. Số lượng các nucleon (tên gọi phổ biến cho proton và neutron) trong hạt nhân là số khối của nguyên tử, có nghĩa là mỗi đồng vị của một yếu tố có một trong những khối riêng biệt biệt.<1><3>

Ví dụ, cacbon-12, carbon-13 và cacbon-14 là bố đồng vị của yếu tố cacbon cùng với số khối tương ứng là 12, 13 và 14. Số nguyên tử của carbon là 6, tức là mỗi nguyên tử carbon tất cả 6 proton, bởi vì vậy mà lại số neutron của các đồng vị tương xứng là 6, 7 với 8.

Hai cơ sở khoa học thế giới là Liên đoàn quốc tế về Hoá học tập Thuần túy với Ứng dụng (IUPAC) với Ủy ban Trọng lượng Nguyên tử với Đa dạng Đồng vị (CIAAW, một ủy ban của IUPAC) là nơi đưa ra các khuyến nghị về danh pháp cho những nguyên tố cùng hợp hóa học hóa học, cũng giống như các hằng số hay giá trị liên quan,... Với thường được giới khoa học gia liên quan chấp thuận.<4>

Ngày ni tên khoa học của các đồng vị được viết với thương hiệu của yếu tắc theo sau là lốt trừ cùng số nucleon (proton với neutron). Lấy ví dụ như heli-3, cacbon-12, cacbon-14, iod-131, urani-238.

Ở dạng cam kết hiệu AZE (AZE notation) trong số ấy A - số khối, Z - số nguyên tử, và E - cam kết hiệu hóa học, thì số nucleon xuất xắc số khối được viết theo kiểu chỉ số trên ngay trước ký hiệu chất hóa học của nguyên tố, còn số nguyên tử sống dưới. Ví dụ 32He, 42He, 126C, 146C, 23592U, 23992U.

Tuy nhiên thực tiễn hay dùng ký kết hiệu AE, vì chưng số nguyên tử Z sẽ được đặc thù rõ bằng ký hiệu chất hóa học E. Lấy ví dụ như 3He, 12C, 14C, 131I, 238U.

Đôi khi trạng thái của đồng vị cũng được biểu diễn, lấy một ví dụ chữ m đến trạng thái trả bền (metastable) trong 180m73Ta tuyệt tantali-180m.


Trong phương trình phản nghịch ứng với phân tử cơ bạn dạng khác thì ký kết hiệu AZE cho hình dung trực quan xuất sắc hơn. Lấy ví dụ 714N+01n→614C∗+11pdisplaystyle _ 7^14mathrm N +_0^1mathrm n ightarrow _ 6^14mathrm C^* +_1^1mathrm p .

Một số bí quyết ký hiệu đã dùng trước đây, như ký hiệu ZEA: 2He4, 6C14, 92U238,... Hay cam kết hiệu EA: He4, C14, U238,... Tồn tại trong các sách cũ.

Chu kỳ cung cấp rã của đồng vị. Các ô màn trình diễn đồng vị bền lệch khỏi mặt đường Z = N lúc số nguyên tử Z tăng

Một số đồng vị/nuclit bao gồm tính phóng xạ và cho nên vì vậy được call là đồng vị phóng xạ hoặc hạt nhân phóng xạ, trong những lúc những hóa học đồng vị khác chưa khi nào được quan tiếp giáp thấy phân rã phóng xạ và được call là đồng vị bền hoặc hạt nhân bền. Ví dụ: 14C là một trong những đồng vị phóng xạ của carbon, trong lúc 12C cùng 13C là các đồng vị bền. Có khoảng 339 hạt nhân mở ra tự nhiên bên trên Trái Đất,<5> trong những số ấy 286 là phân tử nhân nguyên thủy, có nghĩa là chúng đã tồn tại từ khi sinh ra Hệ mặt Trời.

Hạt nhân nguyên thủy bao hàm 32 phân tử nhân có chu kỳ bán rã khôn cùng dài (trên 100 triệu năm) với 253 được chủ yếu thức xem là "hạt nhân bền",<5> cũng chính vì chúng không được quan gần cạnh bị phân bỏ bao giờ. Trong đa số các trường hợp, do những vì sao rõ ràng, nếu như một nguyên tố bao gồm đồng vị ổn định, các đồng vị đó chiếm ưu vắt trong sự đa dạng chủng loại nguyên tố tra cứu thấy trên Trái Đất và trong Hệ mặt Trời. Mặc dù nhiên, trong trường thích hợp của tía nguyên tố (tellurium, indium cùng rhenium) đồng vị đa dạng mẫu mã nhất được tra cứu thấy trong thoải mái và tự nhiên thực sự là 1 trong những (hoặc hai) đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã cực kỳ dài của nguyên tố, tuy vậy các nguyên tố này còn có một hoặc các đồng vị bền.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương 2 Có Đáp Án ), Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương 2 (Có Đáp Án)

Danh sách đồng vị từ nhiênDanh sách đồng vị đang tìm thấyDanh sách đồng vịỦy ban Trọng lượng Nguyên tử cùng Đa dạng Đồng vị (CIAAW)Liên đoàn thế giới về Hoá học tập Thuần túy và Ứng dụng (IUPAC)Wikimedia Commons có thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền sở hữu về Đồng vị.Đồng vị trên Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)Đồng vị tại Từ điển bách khoa Việt Nam