toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa đồ vật hai 6 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc


*

Đổi : 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(left(3200+600 ight):2=900) (kg)

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(3200-1900=1300) (kg)

Đáp số : Thửa ruộng đầu tiên : 1900 kilogam thóc

Thửa ruộng sản phẩm hai : 1300 kilogam thóc


*

Đổi : 3 tấn 2 tạ = 3200 kg; 6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(3200+600): 2= 900(3200+600):2=900 (kg)

Thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

3200−1900=13003200−1900=1300 (kg)

Đáp số : Thửa ruộng đầu tiên : 1900 kilogam thóc

Thửa ruộng đồ vật hai : 1300 kg thóc


Đổi: 3 tấn 2 tạ thóc = 3200kg / 6 tạ = 600kg

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số gạo là:

3200 : 2 + 600 = 2200 (kg)

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được số gạo là:

3200 - 2200 = 1000 (kg)

Đáp số thửa ruộng trang bị nhất: 2200 kilogam thóc

thửa ruộng thứ hai: 1000 kg thóc


nhì thửa ruộng thu hoạch 10t 4 tạ thóc . Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch hơn thửa ruộng đồ vật hai 2 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc

Hai thửa ruộng thu hoạch 10t 4 tạ thóc . Thửa ruộng trước tiên thu hoạch rộng thửa ruộng đồ vật hai 2 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?


2 thửa ruộng thu hoạch được 10t 4 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ 2 là 2 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc.


Thu hoạch ở nhì thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng được nhiều hơn thửa ruộng đầu tiên đc nhiều hơn nữa thửa ruộng thứ 2 là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch nghỉ ngơi mỗi thửa ruộng đc bao nhiêu ki -lô -gam thóc ?


hai thửa ruộng thu hoạch được 5t 2 tạ thóc thửa trước tiên thu hoạch được rất nhiều hơn thửa vật dụng hai nhì tạ hỏi thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được từng nào kilôgam thóc


Thu hoạch từ nhì thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ,thóc thu hoạch thửa ruộng trước tiên nhiều rộng thửa ruộng thiết bị hai là 8 tạ thóc.Hỏi thu hoạch ngơi nghỉ mỗi thửa ruộng được từng nào kilôgam thóc?


Hai thửa ruộng thu hoạch 8t 2 tạ thóc. Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được rất nhiều hơn thửa ruộng thứ 2 tạ thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên từng thửa ruộng.
Xem thêm: Vì Sao Nhật Bản Thoát Khỏi Sự Xâm Lược Của Các Nước Đế Quốc, Bài 12: Nhật Bản Giữa Thế Kỉ 19

Hai thửa ruộng thu hoạch được 5,2 tấn thóc , thử trước tiên được nhiều hơn thửa thứ hai 8 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?


Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch thấp hơn thửa ruộng thứ hai 4 tạ thóc. Biết 3/7 số thóc thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng trước tiên bằng 1/3 số thóc thu hoạch thiết bị hai. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?