Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đặt a=log23;b=log35.

Bạn đang xem: Hàm số sinx đồng biến trên khoảng nào

Biểu diễn log2012theo a, b.


A. log2012=ab+1b−2.


B.log2012=a+bb+2.


C.log2012=a+2ab+2.


D.log2012=a+1b−2.


Câu 2:


Cho ba số thực dương x,y,z theo trang bị tự lập thành một cấp số nhân, bên cạnh đó với từng số thực dương aa≠1thì logax,logay,loga3ztheo đồ vật tự lập thành cấp cho số cộng.

Tính quý giá biểu thức P=1959xy+2019yz+60zx.


A. 20192


B.60


C. 2019


D.4038


Câu 3:


Cho hàm số fx=x22     khi x≤1ax+1 khi x>1.Tìm a để hàm số tiếp tục tại x=1


A. a=12


B.a=−1


C.a=−12


D.a=1


Câu 4:


Cho tứ diện đông đảo cạnh a, điểm I nằm vào tứ diện. Tính tổng khoảng cách từ I đến toàn bộ các khía cạnh của tứ diện.


A. a63


B.a2


C.a33


D.a343


Câu 5:


Có từng nào giá trị nguyên của m để phương trình cos2x−4cosx−m=0có nghiệm.


A. 6


B.7


C. 8


D.9


Câu 6:


Trong khía cạnh phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho mặt đường tròn C1:x2+y2−2x−2y−2=0 và C2:x2+y2+12x−16y=0. Phép đồng dạng F tỉ số k trở nên C1thành C2. Tra cứu k?


A. k=15


B.k=−6


C.k=2


D.k=5


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại randy-rhoads-online.com


*

liên kết
thông tin randy-rhoads-online.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


randy-rhoads-online.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Bất Phương Trình Lớp 8 Hay Nhất, Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 8


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
randy-rhoads-online.com