Có thể nói chưa khi nào cụm từ đổi khác khí hậu (BĐKH) được nói đến nhiều như trong thời hạn gần đây. Trên phạm vi toàn cầu, lân cận khủng bố và an toàn mạng, BĐKH sẽ trở thành trong số những thách thức bình yên phi truyền thống lịch sử lớn nhất tác động tới sự phát triển bền chắc của các quốc gia.

 

-->