toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho phân số 7/19.Cùng cung cấp tử và chủng loại của phân số đó a đơn vị chức năng thì được phân số = 2/3.Vậy a là từng nào ?


Một phân số,nếu thêm 4 vào tử số,giữ nguyên mẫu số thì được phân số new = 1,nếu không thay đổi tử số,thêm 3 vào mẫu mã số thì được phân số mới = 1/2.Vậy phân số kia là từng nào ?

 


1.a>Tổng của tử số và chủng loại số của một phân số bởi 120,sau lúc rút gọn gàng ta được phân số 3/5.Vậy phân số đó là :...

Bạn đang xem: Phân số

b>Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 92,hiệu giữa chúng bằng 22.Vậy các phân số đó là:...

2.Hai đội vận tải được vận chuyển chuyển một lô sản phẩm .Số hàng của đội Hai bởi 3/7 số sản phẩm của đội Một .Nếu gửi 48 tấn mặt hàng cảu nhóm một sang nhóm Hai thì số sản phẩm cảu hai đội sẽ đều nhau .Hỏi mỗi đội đã chuyển vận được bao nhiêu tấn hàng.

viết bí quyết giải của mỗi câu nha.MINH đang K cho 2 bạn trước tiên thôi nha!


Lớp 5 Toán
3
0

1.viết thành số thập phân 

27/150=............

2. Phân số lớn hơn 3/5 và bé dại hơn ba phần tư là...........

3. 64%của một số trong những là 1280 .vậy 1/4 số sẽ là ........


Lớp 5 Toán
1
1

1,tổng của chủng loại số và tử số của phân số là 1519 sau thời điểm rút gọn ta được phân số 3/4 tìm phân số khi không rút gọn

2,tử số của một phân số to hơn mẫu số của phân số đó là 112 sau khoản thời gian rút gọn gàng được phân số 7/3 tìm phân số khi không rút gọn

3,cho phân số 35/37 hỏi phải thêm vào tử số và sút ở mẫu mã số cùng một số trong những tự nhiên là bao nhiêu để được phân số mới bằng phân số 5/4

4,cho phân số 19/98 hãy tra cứu số từ bỏ nhiên sao cho đem số đó cùng với tử số và chủng loại số trừ đi số đó được phân số mới bằng phân số 2/7

5,cho phân số có tổng tử số và mẫu mã số là 57 nếu sút ở tử số đi 3 đơn vị và tăng chủng loại số lên 3 đơn vị thì ta được phân số bằng phân số 3/5


Lớp 5 Toán
0
1

1. Chữ số 7 trong những 116,027 chỉ?

2. Phân số 9/6 viết dưới dạng số thập phân là?

3. 2,7 yến = ..... Hg?

4. Hoa có 542 viên bi. Vậy 50% số bi của Hoa là bao nhiêu?

5. 3 nạm kỉ = ..... Năm?

6. Số dân của một xã hiện nay là 3 142 000 người. Năm trước, số dân của xã chính là 3 079 160 người. Hỏi dân số hằng năm của xã đó tăng từng nào phần trăm?

7. Hình lập phương gồm cạnh 6,3m. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương là từng nào mét vuông?

8. Tính

a) 468,92 + 37,196 b) 6 giờ đồng hồ 17 phút - 4 tiếng 42 phút c) 5,6 giờ đồng hồ x 2 d) 15 : 6

9. Một người điều khiển xe đồ vật đi tự A cho B với tốc độ 32 km/giờ. Quãng đường AB nhiều năm 40 km. Tính thời hạn người đó đi từ bỏ A mang lại B.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì 1 Violet, Please Wait

10. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 120m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, tung bình cứ 100m2 thì thu được 22kg thóc. 1 giờ 1 tín đồ thu được 33kg thóc bên trên thửa ruộng đó. Tính:

a) diện tích s của thửa ruộng đó là bao nhiêu mét vuông?

b) thời gian để thu hoạch được không còn số thóc bên trên thửa ruộng kia (Biết rằng gồm 2 bạn thu hoạch thóc).