1. Mô hình dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

- quy mô dữ liệu là một tập hợp những khái niệm, dùng để mô tả CTDL, các thao tác làm việc dữ liệu, những ràng buộc tài liệu của một CSDL

- những loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình tài liệu bậc cao) cho biểu thị CSDL ở tầm mức khái niệm với mức khung nhìn.

Bạn đang xem: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là gì

Môhình đồ dùng lí: (mô hình tài liệu bậc thấp) cho thấy dữ liệu được lưu trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan hệ

- mô hình dữ liệu quan hệ tình dục được E.F.Codd khuyến cáo năm 1970. Trong tầm 20 năm trở về đây những hệ csdl theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

- Trong quy mô quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong số bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu: có thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về khía cạnh ràng buộc dữ liệu: tài liệu trong một bảng phải thoả mãn một vài ràng buộc.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- cơ sở dữ liệu quan hệ: database được xây đắp trên quy mô dữ liệu quan liêu hệ.

- Hệ QTCSDL quan hệ : Hệ QTCSDL quan hệ dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan tiền hệ.

- Những đặc thù của cơ sở dữ liệu quan hệ:

Mỗi quan tiền hệ bao gồm một tên phân biệt với tên các quan hệ khác.Các cỗ là tách biệt và lắp thêm tự những bộ là ko quan trọng.Mỗi ở trong tính tất cả một tên rành mạch và máy tự những thuộc tính là không quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị tuyệt phức hợp.

b. Ví dụ

- Để cai quản học sinhmượn sách ở 1 trường học, thông thườngquản lí các thông tin sau:

Thông tin fan mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)

*

c. Khóa và links giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập gồm một hay như là một số trực thuộc tính của bảng rành mạch được những cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng bao gồm thể có tương đối nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chính.Khi nhập dữ liệu cho một bảng, quý hiếm của mọi bộ tại khóa thiết yếu không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc khẳng định khóa phụ thuộc vào quan hệ giới tính lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị của các dữ liệu.Nên chọn khóa đó là khóa có ít nằm trong tính nhất.

Xem thêm: Visitors Come To Admire The Relics That Were Excavated From Theancient Tombs

- Liên kết: thực ra sự links giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Ví dụ điển hình thuộc tính số thẻ là khóa của bảng bạn mượn mở ra lại ở bảng mượn sách đó làm cho liên kết thân 2 bảng này.