Hiện tượng giao quẹt là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm bọn chúng luôn tăng tốc nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Bạn đang xem: Hiện tượng giao thoa là gì


- khi sóng phương diện nước chạm chán một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ tuổi hơn cách sóng thì sóng truyền qua khe y hệt như một chổ chính giữa phát sóng mới.


- hai nguồn kết hợp là nhì nguồn xấp xỉ cùng phương, cùng chu kì (hay tần số) với có hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian. Hai nguồn phối kết hợp có cùng pha là hai nguồn đồng bộ.


Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp mặt nhau thì gồm có điểm ở đó chúng luôn luôn tăng tốc lẫn nhau, có những điểm ở kia chúng luôn luôn luôn triệt tiêu nhau.


Các gợn sóng li ty có hình những đường hypebol hotline là những vân giao thoa.

Xem thêm: Please Wait

2. Cực đại và cực tiểu

- Giao sứt của nhị sóng phân phát ra từ hai nguồn sóng phối hợp S1, S2 biện pháp nhau một khoảng l:


*

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1)) và (u_2 = mAcos(2pi ft + varphi _2))

Phương trình sóng tại M vì chưng hai sóng từ nhì nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1)) với (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

(u_M = m u_1M + m u_2M)

(u_M = 2Ac mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight)c mosleft( 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight))

Biên độ giao động tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|) với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)Những điểm xấp xỉ với biên độ cực to có hiệu lối đi từ hai nguồn sóng tới kia thỏa mãn: (d_2 - d_1 = klambda + fracDelta varphi 2pi lambda ) với (k = 0; pm 1; pm 2; pm 3;..........)Những điểm xấp xỉ với biên độ rất tiểu: (d_2 - d_1 = (k + frac12)lambda + fracDelta varphi 2pi lambda ) (k = 0; pm 1; pm 2; pm 3;....)
*

*

+ Khoảng bí quyết giữa 2 cực to liên tiếp hoặc 2 cực tiểu liên tiếp là: (fraclambda 2)

+ Khoảng cách giữa 1 cực đại và 1 rất tiểu sớm nhất là (fraclambda 4)

+ Tại I trung điểm của 2 nguồn sóng:

 2 nguồn cùng pha: I xấp xỉ với biên độ cực đại 2 mối cung cấp ngược pha: I xê dịch với biên độ rất tiểu

3. Điều kiện giao thoa - Sóng kết hợp

Hai sóng là nhì sóng kết hợp có nghĩa là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian (hoặc hai sóng cùng pha).