tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hình lăng trụ đứng tam giác có


*


Một lăng trụ đứng, đáy là một trong những tam giác thì lăng trụ đó có:

A. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

B. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

C. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

Kết quả nào trên đó là đúng?


a) Hãy kể tên các đỉnh, các cạnh, các mặt dưới và mặt bên của hình lăng trụ đứng.

b) Nêu vị trí kha khá của AB cùng CC"; AC với A"B"; (ABB"A") và (BCC"B").


Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình mẫu vẽ rồi điền số thích hợp vào các ô trống sinh hoạt bảng sau:

Hình lăng trụ Số cạnh của một lòng (n) Số khía cạnh (m) Số đỉnh (d) Số cạnh (c)
a)        
b)        

*

Hình lăng trụ đứng có trăng tròn đỉnh thì tất cả bao nhiêu mặt ,bao nhiêu cạnh?


a) Xét hình lăng trụ đứng ABDC.A"B"D"C"

ii) gồm là hình vỏ hộp chữ nhật không? bởi vì sao?

b) trong các cặp khía cạnh phẳng (ADD"A") và (BCC"B"); (ACC"A") và (BDD"B"); (BCC"B") với (ABDC); cặp khía cạnh phẳng như thế nào vuông góc cùng với nhau? vì sao?


Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình vẽ rồi điền số thích hợp vào các ô trống làm việc bảng sau:

Hình lăng trụ Số cạnh của một đáy (n) Số khía cạnh (m) Số đỉnh (d) Số cạnh (c)
a)        
b)        

*

Có thể kiếm được một lăng trụ đứng có 15 đỉnh xuất xắc không?


Một hình lăng trụ đứng là tam giác vuông , độ dài 2 cạnh góc vuông của tam giác chính là 3cm , 4cm . Chiều cao lăng trụ laf 10cm . Hãy tính :

a, diện tích s mặt đáy

b, Thể tích lăng trụ


Người ta cắt một khối gỗ tất cả dạng một hình lập phương như hình mẫu vẽ (cắt theo phương diện A C C 1 A 1 ) cùng được nhị lăng trụ đứng. Đáy lăng trụ đứng nhận ra là tam giác vuông, tam giác cân, hay là tam giác đều?

*


Lớp học tập trực tuyến

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Sách Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 6 Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 3/2022

Lớp học tập trực tuyến đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh