Trong công tác hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức và kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vày vậy, không chỉ là nắm vững lí thuyết mà những em bắt buộc nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Sau đây Kiến guru hỗ trợ cho những em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không hề thiếu nhất.Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li to gan lớn mật hay yếu

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ hầu hết chất tan trong nước (hoặc lạnh chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là gần như chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất điện li.

Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

+ chất điện li to gan lớn mật là chất khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan hồ hết phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần đông các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh áp dụng mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu đuối là chất khi chảy trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2d ().

- những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định nguyên tắc bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường khác nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc thế thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion mang lại sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ những ion mang lại sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một nhiều loại cation với một một số loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối kết hợp để tạo thành 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tạo ra ít muối tan tốt nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- new tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- đề xuất muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- phải muối tan đã là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định điều khoản bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định điều khoản bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.

Xem thêm: Cây Cà Chua Ra Hoa Khi Đạt Được Đến Lá Thứ ? Cây Cà Chua Ra Hoa Khi Đạt Được Đến Lá Thứ

Áp dụng định hình thức bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log