Cân bằng các phương trình phản bội ứng oxi hoá - khử tiếp sau đây bằng phương thức thăng bởi electron và cho biết thêm chất khử, chất oxi hoá ngơi nghỉ mỗi làm phản ứng :

a) Al + Fe3O4 (uildrel t^0 overlongrightarrow) Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KМnО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow) Fe2O3 + SO2

d) KClO3 (uildrel t^0 overlongrightarrow) KCl + O2

e) Cl2+ KOH (uildrel t^0 overlongrightarrow) KCl + KClO3 + H2O.
Bạn đang xem: Hóa 10 bài 9 trang 90

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Các cách để cân đối phản ứng oxi hóa khử

Bước 1: xác định số oxi hóa của những chất trước với sau bội nghịch ứng, để tìm hóa học khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa khử, cân đối mỗi thừa trình

Bước 3: kiếm tìm hệ số tương thích cho chất oxi hóa và hóa học khử, làm thế nào để cho tổng số electron chất nhận = chất nhường

Bước 4: Đặt những hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa vào sơ vật phản ứng, từ đó tính ra hệ số của các chất xuất hiện trong phương trình hóa học. Chất vấn sự cân đối số nguyên tử của các nguyên tố ở nhì vế


Lời giải chi tiết

a) 8Al + 3Fe3O4 ⟶ 4Al2O3 + 9Fe

(left. matrix2 mAl^0 - 2.3 me o m2Al^ + 3 hfill cr 3F me^ + 8 over 3 + 3.8 over 3e o 3F me^0 hfill cr ight|matrix imes 4 cr imes 3 cr ) 

Chất khử: Al

Chất lão hóa (Fe_3O_4)

b) 10FeSO4 + 2KМnО4 + 8H2SO4 ⟶ 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

(left. matrix2F me^ + 2 - 2 me o 2F me^ + 3 hfill cr Mn^ + 7 + 5 me o Mn^ + 2 hfill cr ight|matrix imes 5 cr imes 2 cr ) 

Chất khử: (FeSO_4)

Chất oxi hóa: (KMnO_4)

c) 4FeS2 + 11O2 ⟶ 2Fe2O3 + 8SO2↑

(matrix F me^ + 2 - 1 me o F me^ + 3 hfill cr 2 mS^ - 1 - 2.5 me o 2 mS^ + 4 hfill cr )

(left.

Xem thêm: Trạng Từ ( Adverb Là Gì ? Cách Phân Biệt Các Loại Trạng Từ Theo Vị Trí Trong Câu

matrixFeS_2 - 11e o Fe^ + 3 + 2S^ + 4 hfill cr O_2^0 - 2.2e o 2O_2 hfill cr ight|matrix imes 4 cr imes 11 cr ) 

Chất khử: (FeS_2)

Chất oxi hóa: (O_2)

d) 2KClO3 ⟶ 2KCl + 3O2↑

*

e) 3Cl2 + 6KOH (uildrel t^0 overlongrightarrow) 5KCl + KClO3 + 3H2O.

(left. matrixCl_2^0 - 10e o 2Cl^ + 5 hfill cr Cl_2^0 + 2e o 2Cl^ - 1 hfill cr ight|matrix imes 1 cr imes 5 cr )