- Chọn bài xích -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài xích 4: Luyện tập: Este và chất bự giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 12): đối chiếu chất béo và este về: nguyên tố nguyên tố, đặc điểm cấu trúc phân tử với tính chất?

Lời giải:

So sánh este với hóa học béo

*

Bài 2 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm cho xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu trúc của những chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 4 luyện tập este và chất béo

*

Bài 3 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân (xúc tác axit ) một este nhận được glixerol và hỗn hợp những axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ trọng mol 2:1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 4 (trang 18 SGK Hóa 12): Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, solo chức thu được luôn thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi làm việc cùng đk nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm cách làm phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm phương pháp cấu tạo, call tên A.

Lời giải:


*

Vì A cùng O2 tất cả cùng V sống cùng đk nhiệt độ và áp suất cần nA = nO2 = 0,1 (mol)

*

A là este no 1-1 chức nên gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) call CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH

*
R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = mãng cầu = 0,1 mol


*

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối bột là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).


Bài 5 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa với m gam muối bột của natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a,m. Viết công thức cấu tạo có thể bao gồm của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

*

Theo tỉ lệ phản bội ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. Nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

*

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức cấu trúc phù hợp:


*

Bài 6 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este solo chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat.

B. Etyl propionat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Giải Thích 1 1 3 - 1+1=3 Đúng Hay Sai Giải Thích Lý Do

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH

*
RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

*

Ta có:


*

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7 (trang 18 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este 1-1 chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

*

CT: CxHyOz

x : y : z =

*
= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n bởi este 1-1 chức gồm 2 oxi đề nghị n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 (trang 18 SGK Hóa 12): đến 10,4 gam lếu hợp có axit axetic và etyl axetat chức năng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Xác suất theo cân nặng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.