Kim loại tất cả những đặc điểm hoá học nào? đem thí dụ và viết các phương trình hoá học tập minh hoạ với kim loại magie.
Bạn đang xem: Hóa 9 bài 1 trang 51

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Kế thương hiệu các tính chất hóa học của kim loại tiếp nối viết PTHH

1. Tính năng với phi kim

2. Tác dụng với dung dịch axit

3. Công dụng với hỗn hợp muối.


Lời giải chi tiết

Kim loại có các tính chất hóa học tập là:

- tác dụng với phi kim

Thí dụ: 2Mg +O2 (xrightarrowt^0) 2MgO (đk :to)

- Tác dụng với phi kim khác

Thí dụ: Mg + Cl­2  (xrightarrowt^0) MgCl2

- Tác dụng với dung dịch axit

Thí dụ: Mg +2 HCl → MgCl2 + H2↑

- chức năng với dung dịch muối

Thí dụ: Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com
Xem thêm: Sgk Lý 12 Nâng Cao Pdf - Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng Cao

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện randy-rhoads-online.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.