Tóm tắt triết lý Hóa 9 bài bác 27: Cacbon ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức trọng trọng tâm Hóa 9 bài 27.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 27 lý thuyết


Lý thuyết Hóa 9 bài bác 27: Cacbon

Bài giảng Hóa 9 bài 27: Cacbon

I. Các dạng thù hình của cacbon

- Dạng thù hình của một nguyên tố chất hóa học lànhững đơn chất khác nhau do yếu tắc đó chế tạo ra nên.

Ví dụ: oxi (O2), ozon (O3)là nhị dạng thù hình của thành phần oxi.

- Nguyên tố cacbon gồm 3 dạng thù hình chính là:

+Kim cương: cứng, trong suốt, ko dẫn điện.

+ Than chì: mềm, dẫn điện.

+ Cacbon vô định hình (than đá, than gỗ, than xương, mồ ngóng …): xốp, ko dẫn điện.

*

Hình 1: các dạng thù hình của cacbon

III. đặc điểm của cacbon

1. đặc điểm hấp phụ

- Than gỗ có khả nănggiữ trên mặt phẳng của nó những chất khí, hóa học hơi, hóa học tan vào dung dịch.Thangỗcó tínhhấp phụ.

- Than gỗ, than xương … new điều chế tất cả tính dung nạp cao được gọi là than hoạt tính. Than hoạt tính bao gồm tínhhấp phụ caođược dùngđể làm trắng đường, sản xuất mặt nạ chống độc...

2. đặc điểm hóa học

Cacbon bao gồm những đặc thù hóa học tập của phi kim. Tuy nhiên cacbon là phi kim hoạt động yếu.

Dưới đó là hai tính chất hóa học có khá nhiều ứng dụng trong thực tiễn của cacbon:

a. Tác dụng với oxitạo thànhcacbon đioxitCO2(C là chấtkhử)

Phương trình hóa học:C + O2→t0CO2

Phản ứng tỏa nhiều nhiệt, cho nên vì vậy C được dùng làmnhiên liệu trong thêm vào và đời sống.

*

Hình 2: Cacbon cháy trong khí oxi

b. Chức năng vớioxit sắt kẽm kim loại tạo thànhCO2và kim loại

Ở ánh nắng mặt trời cao, Ckhửđược một sốoxit sắt kẽm kim loại như PbO, ZnO,...thành kim loại.

Ví dụ:

2PbO + C →t0 2Pb + CO2

2Fe2O3 + 3C→t0 4Fe + 3CO2

2CuO + C →t02Cu + CO2

*

Hình 3: bội phản ứng của cacbon với CuO ở nhiệt độ cao

Trong luyện kim tín đồ ta sử dụng đặc điểm này của cacbon đểđiều chế kim loại.

III. Ứng dụng của Cacbon

Tùy thuộc vàotính chất của mỗi dạng thù hình, người ta sử dụngcacbon vào đời sống, tiếp tế và vào kĩ thuật.

Ví dụ:

- Than chì được dùng làm điện cực, chất bôi trơn, ruột cây viết chì…

*

Hình 4: một trong những ứng dụng của than chì

- Kim cương được sử dụng làm đồ trang sức quý quý hiếm, mũi khoan, dao giảm kính...

*

Hình 5: một số trong những ứng dụng của kim cương

- Cacbon vô định hình dùng có tác dụng mặt nạ phòng độc, chất khử mùi…

*

Hình 6: một trong những ứng dụng của cacbon hoạt tính

- Than gỗ, than đá … được sử dụng làm nhiên liệu (chất đốt) vào công nghiệp, làm hóa học khử nhằm điều chế một số trong những kim loại.

Xem thêm: Trong Quá Trình Dịch Mã Trên 1 Phần Tử, Dịch Mã Là Quá Trình Tổng Hợp Nên Phân Tử

Trắc nghiệm chất hóa học 9 bài bác 27: Cacbon

Câu 1:Cacbon gồm mấy dạng thù hình chủ yếu nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 2:Trong các dạng sống thọ của cacbon, dạng nào vận động hóa học khỏe khoắn nhất?

A. Tinh thể kim cương

B. Tinh thể than chì

C. Cacbon vô định hình

D. Những dạng đều hoạt động mạnh như nhau

Hiển thị câu trả lời

Câu 3:Đốt cháy 3,6 gam C bởi lượng dư khí oxi, sau phản nghịch ứng nhận được V lít khí CO2ở đktc. Quý giá của V là

A. 3,36 lít

B. 4,60 lít

C. 5,80 lít

D. 6,72 lít

Hiển thị đáp án

Câu 4:Chất nào sau đây công dụng với C để sinh sản thành CO2và kim loại?

A. O2

B. Mg

C. Fe

D. PbO

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Ứng dụng của cacbon là

A. Than chì được sử dụng làm điện cực, hóa học bôi trơn, ruột bút chì…

B. Kim cương được dùng làm đồ trang sức quý hiếm, mũi khoan, dao cắt kính...

C. Cacbon vô đánh giá dùng có tác dụng mặt nạ chống độc, chất khử mùi…

D. A, B, C phần nhiều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 6:Khử hoàn toàn 4,46 gam PbO bằng C dư ở nhiệt độ cao, thu được khối lượng Pb là

A. 2,56 gam

B. 3,36 gam

C. 4,14 gam

D. 5,15 gam

Hiển thị đáp án

Câu 7:Đốt cháy cacbon vị O2, ví như dư vượt oxi thì sau làm phản ứng chiếm được khí nào?

A. CO2

B. O2

C. CO2và teo dư

D. CO2và O2dư

Hiển thị lời giải

Câu 8:Kim cương và than chì là 2 dạng thù hình của cacbon vì

A. Đều do nguyên tố cacbon tạo nên nên

B. Đều có cấu trúc tinh thể như nhau

C. Đều có đặc thù vật lí tương tự như nhau

D. Cả A cùng B gần như đúng

Hiển thị đáp án

Câu 9:Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3đặc, nóng, dư. Sau phản bội ứng thu được 13,44 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Quý giá của m là

A. 1,12 gam

B. 1,44 gam

C. 2,11 gam

D. 2,34 gam

Hiển thị giải đáp

Câu 10:Cacbon rất có thể tạo với oxi hai oxit là:

A. CO2, C2O4

B. CO, CO2

C. CO2, CO3

D. CO, CO3

Hiển thị giải đáp