hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng HNO3đặc lạnh thu được 4,48 lít NO2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan. Giá trị của m là


*

Hòa tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 sệt nóng thu được 4,48 lit khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được 145,2 gam muối khan quý giá của m là:

A.Bạn đang xem: tổ hợp hết m gam lếu láo hợp bao gồm feo fe2o3 fe3o4

35,7 gam

B.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

15,8 gam

C. 46,4 gam

D.77,7 gam


*

Hòa tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 sệt nóng chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan. Quý giá của m là

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam

Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 quánh nóng nhận được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được 145,2 gam muối khan. Cực hiếm của m là:

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D.48,0 gam

Đáp án C

XFeO,Fe2O3,Fe3O4→+HNO30,2molNO+FeNO33

Khối lượng muối thu được chỉ chứa Fe(NO3)3 → nFe(NO3)3 = 145,2 : 242= 0,6 molCoi hỗn hợp X chứa Fe: 0,6 mol cùng O: x molBảo toàn electron : → 0,6×3= 2x+ 0,2 ×3 → x = 0,6 mol→ m= mFe + mO = 0,6×56 + 0,6×16 = 43,2 gam

Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe,Fe2O3,Fe3O4trong dung dịchHNO3đặc nóng thu được 4,48 lít khí màu nâu tốt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan, quý hiếm m là

A. 78,4

B. 139,2

C. 46,4

D. 46,256

Hoà tan m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 sệt nóng chiếm được 4,48l khí NO2(đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được 145,2 gam muối khan.Giá trị của m?

Coi hh X gồm Fe và O gồm số mol tương ứng là x và y. Vì tổng thể Fe đi hết vào muối hạt nên: x = 0,6 mol.

2H+ + NO3- + e = NO2 + H2O

0,2 0,2 mol

Theo bảo toàn e ta có: 3.0,6 = 0,2 + 2y ---> y = 0,8 mol. Vậy m = 56.0,6 + 16.0,8 = 46,4 g.

Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X gồm Fe,Fe2O3,Fe3O4trong dung dịchHNO3đặc rét thu được 1,344 lít khí color nâu độc nhất vô nhị (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng chiếm được 24,2 gam muối bột khan, cực hiếm m là

A. 78,4

B. 5,44

C. 7,52

D. 46,256

Cho 11,36 gam lếu láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,72

B.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Của Truyện Những Ngôi Sao Xa Xôi Sáng Tác Năm Nào

35,50

49,09

D. 34,36

Cho 11,36 gam láo lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72

Coi như lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm gồm x mol Fe cùng y mol O

Ta gồm 56x+16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO= 0,06 mol

QT mang lại e:

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT nhận e:

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18←0,06

Theo ĐL BT electron thì: ne cho= ne nhận bắt buộc 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn thành phần Fe tất cả nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D

Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là: