Đề bài: Nêu hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm


Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

Bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm 1945 sau thời điểm cách mạng mon 8 thành công rực rỡ, liên quân, vào đó gồm Liên Xô, Mỹ đã đánh thắng phe phân phát xít trên giới là Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh sáng tác tuyên ngôn độc lập

Ở Việt phái mạnh giai đoạn này chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp lấy thời cơ ngàn năm tất cả một kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, chống lại phân phát xít Nhật giành quyền làm chủ của mình. Thắng lợi của cách mạng mon 8 diễn ra cấp tốc chóng, không khiến họ phải tổn thất nhiều, mà vẫn giành được quyền làm cho chủ về tay nhân dân lao động.


*

tuyen ngon doc lap


Từ nay đất nước ta mở ra một trang sử mới được hình thành. Đưa đất nước ta từ nước có chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu hàng nghìn năm, từ này sẽ bước vào một chế độ chủ yếu trị hoàn toàn mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nhằm mục đích: tổng kết lại quy trình lịch sử nhưng dân ta đã trải qua, nhiều gian nan thử thách, chứa nhiều máu cùng nước mắt của những người dân Việt Nam bọn họ trong chống chiến chống phạt xít Nhật với thực dân Pháp


Khẳng định thắng lợi của dân chúng ta, biểu dương động viên khích lệ những thành tích mà dân chúng ta đã đạt được. Động viên người dân kiên trì, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những bé đường phía trước còn lâu năm còn nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu bọn họ bền lòng quyết chí, đoàn kết thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong bản Tuyên ngôn bọn họ cũng khẳng định rõ thái độ của mình trên bao gồm trường quốc tế. Những nước tiên tiến, ưa chuộng hòa bình tất cả đều là bạn của bọn chúng ta.Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đồng mình để họ người công nhân ta là nước tự vày độc lập, ủng hộ con đường giải phóng dân tộc phía trước của dân chúng ta.

Việt nam giới kiên quyết, kiên trì cho tới cùng nhỏ đường mình đang đi, quyết trung khu giải phóng dân tộc, thành nước tự do dân chủ.

Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập:

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị lịch sử lớn lớn. Nó khẳng định chủ quyền của dân tộc ta trên chủ yếu trường quốc tế. Nhằm khai xuất hiện nước Việt nam trên bản đồ thế giới.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị văn chương cực kỳ sâu sắc, thể hiện trí tuệ hơn người của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những câu văn sắc xảo tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và nêu lên chặng đường cần phải vượt qua của nhân dân Việt Nam. Với những lý lẽ sắc bén, lập luận vô cùng chặt chẽ lô-gic chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân hãy đứng lên bảo vệ lấy quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự vị làm người của mình.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 Năm 2020 2021, Danh Mục Sgk Lớp 6 Mới Năm 2021

Trong bản Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa lời lẽ hùng hồn anh dũng của Hịch Tướng Sĩ, giỏi Bình Ngô đại cáo, vừa thể hiện luận điệu sâu sắc chắc chắn của mình.