Hỗn đúng theo khí X bao gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với không gian là 1. Giả dụ cho toàn cục Y sục khoan thai vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm 0 3 mol h2 và 0 1 mol vinylaxetilen

Vinylaxetilen: CH2=CH-C≡CH phân tử bao gồm 3 liên kết π

+) Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 5,8 gam

+) nH2 bội nghịch ứng = nkhí giảm = nX – nY

+) Bảo toàn link π: nBr2 phản nghịch ứng = n link π ban đầu – nH2 phản bội ứng  


Vinylaxetilen: CH2=CH-C≡CH phân tử bao gồm 3 liên kết π

∑nliên kết π = 3.0,1 = 0,3 mol; nX = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng: mX = 0,3.2 + 0,1.52 = 5,8 gam => mY = 5,8 gam

$arM_Y=29Rightarrow mathrmn_mathrmYmathrm=fracmathrm5,8mathrm29mathrm=0,2mathrmmol$

=> nH2 phản ứng = nkhí sút = nX – nY = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol

Bảo toàn liên kết π: nBr2 bội nghịch ứng = nliên kết π ban đầu – nH2 phản bội ứng  = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

=> mBr2 = 0,1.160 = 16 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến brom hóa trọn vẹn 0,3 mol hỗn hợp tất cả một ankin và một anken đề nghị vừa đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn hợp X bao gồm một ankan với một ankin. Cho hỗn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích lếu láo hợp giảm sút một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng làm đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam hỗn hợp X tất cả 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) nhằm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn vừa lòng X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 bỏ vô bình bí mật dung tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung lạnh bình một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 thâm nhập phản ứng là:


Hỗn thích hợp X có ankin B và H2 tất cả tỉ khối hơi so cùng với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối tương đối so với CH4 là 1. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng hỗn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn hợp Y lội nhàn nhã qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) tất cả tỉ khối so với O2 là 0,5. Cân nặng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn thích hợp X tất cả 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được số gam CO2 và H2O theo thứ tự là:


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X tất cả C2H2, C2H4, và H2 với xúc tác Ni cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp Y (có tỉ khối đối với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Cân nặng kết tủa tạo ra thành là


Hỗn hòa hợp X có C2H2 với H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng các thành phần hỗn hợp X cho trải qua chất xúc tác ưng ý hợp, nấu nóng được hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) buộc phải để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là


Hỗn hòa hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với không khí là 1. Nếu như cho cục bộ Y sục thong thả vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom thâm nhập phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp khí A gồm 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỉ khối so với H2 bằng 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Phương pháp phân tử của X là


Hỗn đúng theo X có một ankan với một ankin có xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu, trọng lượng dung dịch tăng 1,6 gam cùng khí thoát ra có tỷ khối đối với H2 là 12,5. Vậy công thức của những chất trong tất cả hổn hợp X là:


Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A với 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 nhằm được các thành phần hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt nung nóng mang lại phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z có tỉ khối so với CO2 bằng 1. CTPT cùng số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh hoạt đkc)


Hỗn hợp lúc đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan cùng H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về sức nóng độ ban sơ được các thành phần hỗn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hỗn hợp X với Y so với H2 lần lượt là 24 với x. Giá trị của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Mang lại Y bội nghịch ứng hoàn toản với 100 ml dd Br2 a mol/l. Quý hiếm a là


Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E tất cả x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn thể khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có 80 gam brom bội phản ứng. Giá trị x với y theo thứ tự là


Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni. Nung rét bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 mang lại phản ứng hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen cùng hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản nghịch ứng toàn diện với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Quý hiếm của V bằng


Cho hỗn hợp X có CH4, C2H4 cùng C2H2. Mang 8,6 gam X tính năng hết với hỗn hợp brom dư thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Phương diện khác, nếu mang lại 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon ngơi nghỉ thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hở nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến phản ứng hoàn toàn, thấy gồm 25,6 gam brom phản ứng. Quý hiếm của m là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đi Tìm Câu Trả Lời " Tại Sao Không Nên Làm Việc Quá Sức Thức Quá Khuya ?"

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.