Hỗn phù hợp X gồm 3 este đơn chức, chế tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); vào đó, có hai axit no là đồng đẳng tiếp nối nhau với một axit không no (có đồng phân hình học, đựng một links đôi C=C trong phân tử). Thủy phân trọn vẹn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp muối cùng m gam ancol Y. đến m gam Y vào bình đựng na dư, sau phản ứng nhận được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, ví như đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 với 3,96 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este không no trong X là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol y

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải


+) nancol = 2.nH2 cùng mancol = mbình tăng + mH2

=> Mancol => CTPT của ancol

=> CTTQ của những este trong X

+) Đốt 5,88 gam X (ứng cùng với 0,08 mol) + O2 $xrightarrowt^o$ ? mol CO2 + 0,22 mol H2O

+) nO vào X = 2.nX và mX = mC + mH + mO => nC

+) neste không no $= sum n_CO_2 - sum n_H_2O$ => n2 este no

=> $ar C$ => CTPT của 2 este no

+) bởi este không no chứa ít nhất 4C, chặn khoảng chừng giá trị số C của este ko no

+) Biện luận CTPT của este không no (dựa vào dữ kiện tất cả đồng phân hình học)


Ôn tập chương 1 --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV randy-rhoads-online.com


Ancol + mãng cầu dư → 0,04 mol H2 cùng mbình tăng = 2,48 gam

=> nancol = 2.nH2 = 0,08 mol và mancol = mbình tăng + mH2 = 2,56 gam

=> Mancol = 32 => ancol là CH3OH

=> X tất cả 2 este no dạng CnH2n+1COOCH3 với 1 este không no dạng CmH2m-1COOCH3 (m ≥ 2)

+) Đốt 5,88 gam X (ứng cùng với 0,08 mol) + O2 (xrightarrowt^o) ? mol CO2 + 0,22 mol H2O

nO trong X = 2.nX = 0,16 mol và mX = mC + mH + mO => nC = 0,24 mol

Tương quan liêu đốt bao gồm neste ko no (= sum n_CO_2 - sum n_H_2O = 0,02 ext mol)

=> n2 este no = 0,06 mol

(ar C = dfrac0,240,08 = 3)=> 2 este no là HCOOCH3 cùng CH3COOCH3

Vì este không no chứa ít nhất 4C, chặn khoảng chừng giá trị số C của este ko no:

(dfrac0,24-0,06.30,02 = 3$ este không no $ 4 tất cả mỗi công thức CH2=CHCOOCH3 không có đồng phân hình học tập => loại

=> etse ko no bao gồm 5C và kết cấu có đồng phân hình học tập là: CH3CH=CHCOOCH3

=>(\% m_C_5H_8O_2 ext = dfrac0,02.1005,88 ext.100% = 34,01\% )


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bài tập có liên quan


Ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân este ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 là


Khi mang đến 0,15 mol este đối kháng chức X tác dụng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khi phản ứng ngừng thì lượng NaOH phản bội ứng là 12 gam cùng tổng trọng lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X toại ý các đặc điểm trên là


Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, làm cho nóng không tạo ra nhì muối?


Thủy phân chất X bởi dung dịch NaOH, nhận được hai hóa học Y cùng Z đều sở hữu phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na xuất hiện khí H2. Chất X là


Thực hiện phản ứng xà chống hoá hóa học hữu cơ X đối chọi chức với dung dịch NaOH chiếm được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 những hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút thu được khí T bao gồm tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A solo chức cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối bột B và hợp hóa học hữu cơ C. Mang đến C phản bội ứng với na dư nhận được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B với NaOH rắn nhận được khí D gồm tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bởi CuO được chất hữu cơ E ko phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Khẳng định CTCT của A?


Hai este X, Y tất cả cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen vào phân tử. Mang đến 6,8 gam láo lếu hợp tất cả X với Y tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng buổi tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z đựng 4,7 gam bố muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic tất cả phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, solo chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 sẽ phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy trọn vẹn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát từ một axit cacboxylic đối chọi chức cùng một ancol đối chọi chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn thích hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là


Este X tất cả các điểm sáng sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 cùng H2O tất cả số mol bởi nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được hóa học Y (tham gia bội phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một hỗn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ đơn chức. Cho X bội phản ứng trọn vẹn với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản bội ứng, thu được tất cả hổn hợp Y tất cả hai muối hạt của hai axit cacboxylic cùng một rượu (ancol). Cho tổng thể lượng rượu thu được ngơi nghỉ trên tính năng với na (dư), xuất hiện 3,36 lít H2 (ở đktc). Các thành phần hỗn hợp X gồm


Cho m gam lếu láo hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở chức năng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối bột của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho toàn bộ X chức năng hết với mãng cầu thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam láo lếu hợp có axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat cùng axit oleic, rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản nghịch ứng thu được 18 gam kết tủa với dung dịch X. Khối lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 lúc đầu đã biến hóa như núm nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm hai este đồng phân nên dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tính năng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thì nhận được 27,9 gam chất rắn khan, trong số đó có a mol muối hạt Y cùng b mol muối hạt Z (MY
Xem thêm: Phấn Má Hồng Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Má Hồng Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát