Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Câu 63: Hợp chất hữu cơ X công dụng được với dd NaOH đun nóng với với dd AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi hóa học X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy trọn vẹn 1 gam X thì thể tích khí CO2 chiếm được vượt thừa 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu trúc của X là

A. HCOOC2H5 B.

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ x tác dụng được với dung dịch naoh đun nóng và với dung dịch agno3 trong nh3

HOOC-CHO C. CH3COOCH3 D. O=CH-CH2-CH2OHCâu 63: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dd NaOH đun nóng và với dd AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về ánh sáng và áp suất). Lúc đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức kết cấu của X là

A. HCOOC2H5 B. HOOC-CHO C. CH3COOCH3 D. O=CH-CH2-CH2OH

-------------Giải---------------

nX=nO2=0,5

( ightarrow) MX=74

Khi đốt cháy nX=(dfrac174)và nCO2 >(dfrac0,722,4)

( ightarrow) Số C (=dfracn_CO_2n_X)>2,3135

X bao gồm phản ứng với NaOH và tráng gương ( ightarrow)HCOOC2H5

=> lựa chọn A


Đúng 0
comment (0)

n O2 = 1,6 / 32 = 0,05 (mol) -> M X = 3,7 / 0,05 = 74 (g) nếu đốt cháy 1 g X thể tích CO2 không quá 0,7 lít => n CO2 = 0,7 / 22,4 = 1/32 = 0,03125 Từ kia số C vào hợp chất sẽ không thật : 1/74.n ≤ 0,03125 n ≤ 2,3125 Nghĩa là gồm 2 trường phù hợp n = 1 với n = 2 TH1 : n = 1 ( không tồn tại đáp án ) TH2 : n = 2 ( gồm đáp án B bao gồm 2 Cacbon )


Đúng 0

phản hồi (0)
Các câu hỏi tương tự
*

hóa hơi hoàn toàn 10,64 gam hỗn hợp X cất 2 este hồ hết đon chức , mạch hở thì thể tích hơi đúng bởi thể tích của 4,48 gam N2 (đo cùng đk nhiệt độ cùng áp suất).Nếu đun cho nóng 10,64 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng , nhận được một ancol duy nhất và m gam hóa học rắn khan . Gia tri cua m la : (DAP AN LA 17,52 GAM)


Lớp 12 Hóa học nhà đề. Các cách thức giải nhanh bài bác tập chất hóa học
0
0

1 : hóa học hữu cơ X gồm ctpt c5h8o2 .cho 5 g X tác dụng hết cùng với dd naoh, thu hợp hóa học hữu cơ không làm mất đi màu br với 3,4 g muối.X?

2:X là andehit đơn chức .5,8g X tác dụng lượng dư với Agno3/nh3 được 21,g Ag .nếu đốt cháy 0,1mol đồng đẳng kế tiếp của X thì cần bn mol o2?

3: đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E chiếm được y mol Co2 và z mol H2o(z=y_x).cho x mol chức năng với NAHCO3 dư được y mol co2.E?


Lớp 12 Hóa học công ty đề. Các phương pháp giải nhanh bài bác tập hóa học
3
0

1)Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất hữu cơ X phải 6,72lít O2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước hoàn toàn có thể tích cân nhau trong thuộc điều kiện. Nếu đến 2,8 g X nói trên vào hỗn hợp Br2 dư thì được 9,2 g thành phầm cộng. Tìm phương pháp phân tử của đúng theo chất


Lớp 12 Hóa học công ty đề. Các cách thức giải nhanh bài xích tập hóa học
1
0

BÀI TẬP NHÔM VÀ HỢP CHẤT (TT)

BÀI1

Thực hiện các phản ứng sức nóng nhôm láo lếu hợp tất cả m gam Al và a,56 gam Cr2O3 (trong điện kiện không tồn tại O2) sau khi phản ứng kết thúc, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho tổng thể X vào một trong những lượng dư hỗn hợp HCL ( loãng rét )sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2(đktc). Còn nếu cho toàn thể X vào một lượng dư hỗn hợp NaOH(đặc nóng)sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc). Tính V với số mol NaOH đã phản ứng.

BÀI2

Thực hiện nay phản ứng sức nóng nhôm lếu hợp bao gồm Al với m gam hai oxit sắt trong khí hiếm thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, chất không chảy Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Mang đến Z tan hết vào hỗn hợp H2SO4, nhận được dung dịch chứa 15,6 gam muối bột sunfat với 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử nhất của H2SO4). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.

BÀI3

Hỗn đúng theo X tất cả Al, FexOy. Triển khai phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X vào điều kiện không có không khí thu được tất cả hổn hợp Y . Phân tách Y thành hai phần . Phần 1 cho tính năng với hỗn hợp NaOh dư chiếm được 1,008 lít H2 (đktc) và còn sót lại 5,04 gam chất rắn không tan.

Phần 2 có khối lượng 29,79 gam, cho tính năng với ddHNO3 loãng dư nhận được 8,064 lít NO(đktc, là thành phầm khử duy nhất của HNO3). Tính m cùng tìm bí quyết của oxit sắt.

BÀI4

Nung láo lếu hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hoàn tan hoàn toàn X trong hỗn hợp HCl dư chiếm được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Tính m.

BÀI5

Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt độ phân tất cả hổn hợp X bao gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol Feo và a mol Al, Sau một thời gian phản ứng , trộn đều, thu được các thành phần hỗn hợp chất Y. Chia Y làm cho 2 phần bởi nhau. Phần một phản ứng đầy đủ với 400ml NaOH 0,1M(loãng). Phần hai phản ứng cùng với dd HCL loãng, nóng(dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). đưa sử trong phản bội ứng sức nóng nhôm Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Tính phần trăm trọng lượng Cr2O3 vẫn phản ứng.

BÀI6

Cho 15,12 gam Al vào m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe2O3 với CuO, rồi nung vào điều kiện không tồn tại không khí mang lại phản ứng xãy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y làm cho 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư không tồn tại khí bay ra, bên cạnh đó thu được 25,28 gam hỗn hợp rắn ko tan. Phần 2 cho công dụng với HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z chứa 149,24 gam muối cùng 1,344 lít N2O(đktc). Tính % khối lượng của CUO trong tất cả hổn hợp X.

BÀI7

Thực hiện nay phản ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al cùng Fe2O3 trong điều kiện không có không khí , chiếm được 28,92 gam tất cả hổn hợp Y. Phân chia Y thành 2 phần (không bằng nhau).Phần 1 chức năng với dung dịch NaOH dư nhận được 1,008 lít khí (đktc) và 3,36 gam hóa học rắn không tan. Phần 2 tác dụng vừa đầy đủ với 6,08 ml dung dịch HNO3 2,5M thu được 3,808 lít NO(đktc) đựng m gam muối các thành phần hỗn hợp muối. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.

BÀI8

Hòa tan 216,55 gam tất cả hổn hợp muối KHSO4 với Fe(NO3)3 với nước dư thu được hỗn hợp A. Sau đó cho m gam tất cả hổn hợp B có Mg, Al, Al2O3 với MgO vào hỗn hợp A cho phản ứng trọn vẹn thấy B gam chảy hết, thu được dung dịch C chỉ chứa các muối và có 2,016 lít khí D có tổng cân nặng là 1,84 gam tất cả 5 khí ngơi nghỉ đktc trong các số ấy về thể tích H2, N2O,NO2 lần lượt chiếm phần 4/9;1/9;1/9. Mang lại BaCl2 dư vào C thấy mở ra 356,49 gam kết tủa trắng. Biết vào B oxi chiếm 64/105 về khối lượng.Tính m.

BÀI9

Hoàn tan hết hỗn hợp bao gồm 3 sắt kẽm kim loại Al,Mg,Zn trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, thu được hỗn hợp X và không thấy khí thoát ra. Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam muối hạt khan(trong kia phần trăm khối lượng của thành phần o là 54 %).Nung m gam muối bột khan nói bên trên đến trọng lượng không đổi, chiếm được 70,65 gam chất rắn. Tính m.

BÀI10

Hỗn vừa lòng E có cân nặng 17,75 gam bao gồm Al, Ca, Al4C3 với CaC2.Hoà tan hoàn toàn E với nước, thu được dung dịch F trong veo và các thành phần hỗn hợp khí G. Đốt cháy toàn bộ G, chiếm được 5,6 lít khí CO(đktc) với 10,35 Gam H20. Thêm 500 ml hỗn hợp HCL 1m vào F, nhận được m gam kết tủa. Tính m.

bài 11

Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 và H2. Cho cục bộ X phản bội ứng trọn vẹn với tất cả hổn hợp a mol Fe2O3 cùng b mol CuO nung nóng, sau phản nghịch ứng thu được 25,92 gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành những kim loại yêu cầu (2a + 2b) mol H2. Tính tỉ khối hơi X so với H2

bài 12

Trong một bình kín đáo có thể tích 0,6 lít cất đầy không gian ở ánh sáng 19,5 độ c và áp suất 1 atm. Cho vào trong bình 4,48 gam hỗn hợp hai muối FeCO3 và CaCO3, nung cho những phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi mang đến nhiệt độ ban đầu.

a. Tính số mol mỗi chất trong hổn vừa lòng rắn thu được.

Xem thêm: Không Đủ Tuổi Lái Xe 50Cc Phạt Bao Nhiêu 2020, Please Wait

b. Tính áp suất trong bình sau làm phản ứng.

Biết rằng thể tích oxi chiếm phần 20% thể tích không khí cùng số mol muối bột FeCO3 gấp 3 lần số mol muối hạt CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu. Coi thể tích chất rắn không xứng đáng kể

bài 13

Đốt chấy hoàn toàn 5,52 gam hóa học X thu được các thành phần hỗn hợp khí và hơi A tất cả CO2, HCL, H2O và N2. Cho một phần A đi lừ đừ qua dung dịch CA(OH)2 dư tháy tất cả 6,00 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch 1,82 gam và gồm 0,112 lít khí không xẩy ra hấp thụ. Mang phần sót lại của A đến lội chậm rì rì qua dung dịch AGNO3 vào HNO3 dư thấy cân nặng dung dịch giảm 2,66 gam và gồm 5.74 gam kết tủa. Lật phương pháp phân tử X biết tỉ khối khá của X so với không khí nhỏ hơn 7. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

Bài này phía giải hơi là xuất xắc mình thấy độc đáo nên đăng lên ae cùng giải mong ae nào có bài xích hay thì đăng tải để ae thuộc trao dồi kiến thức và kỹ năng và tích lũy tay nghề hóa học nhe phương pháp phân tử X là C6H11CL2NO cảm ơn mọi fan đã đọc bài viết của mình

bài 14

cho các thành phần hỗn hợp x bao hàm al2(so4)3 0,75m cùng h2so4 xm

khi ta cho vào 300 ml dd koh ym vào 100ml x thu được 3,9 gam kết tủa

mặt khác khi ta cho vô 700 ml dd koh ym vào 100 ml x vẫn chiếm được 3,9 gam kết tủa

tìm mật độ x và y

bài 15

đốt cháy hoàn toàn 4.3 gam một hóa học hữu cơ x thu được hỗn hợp khí co2, h2o , hcl. Dẫn tất cả hổn hợp này vào bình đựng dung dịch agno3 dư xuất hiện hno3 sinh sống 0 độ c thu được 5,74 gam kết tủa và trọng lượng bình dung dịch agno3 tạo thêm 2,54 gam khí thoát thoát khỏi bình hỗn hợp agno3 đưa vào 5 lít dung dịch ca(oh)2 0,02 m thấy xuất hiện thêm kết tủa dung dịch sót lại cho tính năng với hỗn hợp ba(oh)2 dư lại thấy lộ diện thêm kết tủa tổng khối lượng kết tủa ở cả hai thí n ghiệm sau là 13,94 gam tính trọng lượng các nguên tố vào 4,3 gam x

câu hỏi này bản thân đã đặt ra một lần tôi đã giải ra c tốt cl = 1.44 cùng với 1.42

h2 =1/3 gam oxi= 83/75 gam

bài 16

mọi bạn giúp mình với nhe có một mạch điện bao gồm I = 1,34 A được mắc tiếp nối với 3 bình hỗn hợp :