toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị

*

Câu 11: Hợp chất nào tiếp sau đây có links cộng hóa trị? 

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O. 

Câu 12: Chất nào dưới đây có liên cộng hóa trị không phân cực? 

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O. 

Câu 13: Chất nào sau đây có liên cùng hóa trị phân cực? 

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2. 

Câu 14: Trong phân tử sẽ sở hữu được liên kết cộng hoá trị không phân rất nếu cặp electron chung 

A. ở thân hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 15: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở thân hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 16: Liên kết cộng hóa trị không phân rất thường là links giữa: 

A. Hai kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim giống nhau. 

C. Một sắt kẽm kim loại mạnh với một phi kim mạnh.

D. Một sắt kẽm kim loại yếu cùng một phi kim yếu. 

Câu 17: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng phổ biến tham gia tạo thành thành liên kết cộng hóa trị thân 2 nguyên tử mà links được call là: 

A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, links ba cực. 

B. liên kết đối chọi giản, link phức tạp. 

C. liên kết đơn, liên kết đôi, link ba. 

D. liên kết xích ma, link pi, link đelta. 

Câu 18: Liên kết cùng hóa trị là link giữa 2 nguyên tử 

A. phi kim, được tạo nên thành bởi sự góp phổ biến electron. 

B. khác nhau, được tạo thành vì sự góp bình thường electron. 

C.

Xem thêm: Giải Thích Câu Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

được sinh sản thành vày sự góp chung một hay những electron. 

D. được chế tạo ra thành trường đoản cú sự đến nhận electron thân chúng. 

.... 

Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử, trường hợp coi phân tử có link ion được call là