1- Hợp hóa học khí A gồm 2 nguyên tố hóa học là lưu lại huỳnh cùng oxi, trong các số ấy lưu huỳnh chỉ chiếm 40% theo khối lượng. Hãy tìm bí quyết hóa học tập của khí A, biết tỉ khối của A so với không gian là 2,759 .

2-Tìm CTHH của một chất lỏng B dễ cất cánh hơi có thành phần phân tử là: 23,8% C; 5,9% H; 70,3% Cl cùng biết PTK của B vội 2,805 lần PTK của nước.

Bạn đang xem: Hợp chất nhôm sunfua có 64 s và 36 al

 Câu 2.(2 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ vật phản ứng sau:

a- N2 + H2 -to--> NH3

b- H2S + O2 --to-> SO2 + H2O .

c- Al + H2O + NaOH ---> NaAlO2 + H2

d- Fe2O3 + HCl ---> FeCl3 + H2O

 

Câu 3.( 2 điểm)

1-Có từng nào nguyên tử cất trong :

a- 0,5 mol nhôm ?

b- 0,2 mol lưu hoàng ?

c- 14,6 gam HCl?

d- 4,48 lit CO2 (đ.k.t.c)?

2- Ở điều kiện tiêu chuẩn, thì bao nhiêu lit oxi sẽ có số phân tử ngay số phân tử bao gồm trong 17,1 gam nhôm sunfat Al2(SO4)3?

 Câu 4. (2 điểm)

1-Khi phân bỏ 2,17g thủy ngân oxit (HgO), tín đồ ta thu được 0,16g khí oxi. Tính khối lượng thủy ngân thu được trong phân tích này, biết rằng quanh đó oxi với thủy ngân, không tồn tại chất nào khác được chế tác thành?

2- lúc nung nóng, đá vôi (CaCO3) phân hủy theo phương trình hóa học:

to

CaCO3  CaO + CO2

Sau một thời gian nung, trọng lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết cân nặng đá vôi lúc đầu là 50 gam. Tính trọng lượng đá vôi đang phân hủy?

Câu 5. (2 điểm) Hợp hóa học nhôm sunfua gồm thành phần 64% S cùng 36% Al. Biết phân tử khối của hợp chất là 150 đ.v.C.

a-Tìm cách làm hóa học tập của hợp hóa học nhôm sunfua.

b-Viết phương trình hóa học sản xuất thành nhôm sunfua tự 2 chất lúc đầu là nhôm với lưu huỳnh .

c-Cho 5,4 gam nhôm công dụng với 10 gam lưu lại huỳnh. Tính cân nặng hợp hóa học được xuất hiện và trọng lượng chất còn dư sau phản ứng ( nếu như có).

 

( Cho: Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; O = 16 ; S = 32 ; Hg = 201 ; Al = 27 ; C = 12 ; H = 1 )

Hết.

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LẦN 2

MÔN: HÓA HỌC 8

 

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1

 

2 điểm

 

1-PTKcủa A là: 2,759 x 29 = 80d.v.C.

Trong ptử muối ăn uống :

- Số ngtử S : 80 x 40

= 1

100 x 32

- Số ngtử O : 80(100- 40)

*
= 3

100 x 16

Công thức chất hóa học SO3

 

2-PTK của B : 2,805 x 18 = 50,5 đ.v.C

Trong phân tử B :

- Số nguyên tử C: 50,5 x 23,8

= 1

100 x 12

 

- Số nguyên tử H: 50,5 x 5,9

*
= 3

100 x 1

- Số nguyên tử Cl: 50,5 x 70,3

= 1

100 x 35,5

Công thức hóa họcB là CH3Cl

 

0,3 đ

 

 

0,2 đ

 

 

0,2 đ

 

0,2 đ

 

0,2 đ

 

 

0,2 đ

 

 

0,2 đ

 

 

0,2 đ

 

 

0,3 đ

Câu 2

 

2 điểm

 

to

a- N2 + 3 H2  2 NH3

to

b- 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O .

c- 2Al + 2H2O + 2 NaOH  2NaAlO2 + 3H2

d- Fe2O3 + 6 HCl  2FeCl3 + 3 H2O

 

 

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 3

 

2 điểm

 

1- a- Số nguyên tử nhôm: 0,5 x 6.1023 = 3.10­­23 nguyên tử

 

b- Số nguyên tử lưu lại huỳnh: 0,2 x 6.1023 = 1,2.1023 nguyên tử

 

c- Số mol HCl: nHCl = 14,6/36,5 = 0,4 mol.

- Số phân tử HCl: 0,4 x 6.1023 = 2,4.1023 phân tử HCl.

trong HCl gồm 2 nguyên tử , đề xuất tổng số nguyên tử là:

2 x 2,4 .1023 = 4,8.1023 ( nguyên tử)

 

d- Số mol CO2: nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

- Số phân tử CO2: 0,2 x 6.1023 = 1,2.1023 phân tử CO2

trong CO2 tất cả 3 nguyên tử , đề xuất tổng số nguyên tử là:

3 x1,2 .1023 = 3,6.1023 ( nguyên tử)

 

2- Số mol Al2(SO4)3 = 17,1/ 342 = 0,2 mol .

Số mol O2 = Số mol Al2(SO4)3 = 0,2 mol.

Ở đ.k.t.c ,Thể tích O2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

Câu 4

 

2 điểm

 

 

1-Theo đề bài phương trình chữ:

to

Thủy ngân oxit  thủy ngân + khí oxi

Theo ĐLBTKL, ta tất cả công thức cân nặng :

mO2 + mHg = mHgO

=> mHg = mHgO - mO2 = 2,17 - 0,16 = 2,01 gam

 

 

2-Khối lượng chất rắn thuở đầu giảm là do khí CO2 cất cánh đi:

 

mCO2 = 50. 22% = 11gam

nCO2 = 11/44 = 0,25 mol

Theo ptpư :

to

CaCO3  CaO + CO2

0,25 0,25

 

mCaCO3 = 0,25 x 100 = 25 gam.

 

 

 

 

0,35 đ

 

 

0,25 đ

 

 

0,3đ

 

0,35 đ

0,25 đ

 

 

0,25 đ

 

 

0,25 đ

 

Câu 5

 

2 điểm

 

a- Số nguyên tử Al:

150 x 36

= 2

100 x 27

- Số nguyên tử S :

150 x 64

= 3

100 x 32

CTHH là Al2S3.

b-Phương trình hóa học: 2Al + 3S  Al2S3

c- Số mol Al: 5,4 / 27 = 0,2 mol

Số mol S : 10 / 32 = 0,3125 mol

Theo PTHH: 2Al + 3S  Al2S3

tỉ lệ : 2mol - 3 mol - 1mol

làm phản ứng 0,2 mol  0,3 mol  0,1 mol

sau phản nghịch ứng số mol S dư: 0,3125 - 0,3 = 0,0125 mol.

- cân nặng Al2S3 thu được :

0,1 x 150 = 15 gam.

- cân nặng S dư sau phản ứng:

0,0125 x 32 = 0,4 gam

 

 

0,2 đ

 

 

 

0,2 đ

 

 

0,2 đ

0,2 đ

 

0,2 đ

 

0,2 đ

0,2 đ

0,2 đ

 

0,2 đ

 

0,2 đ

Ghi chú:

- Viết sai kí hiệu chất hóa học : không chấm điểm .

- Đối với những PTHH cần phải có điều kiện mới xẩy ra phản ứng , nếu như sai điều kiện hoặc không ghi điều kiện phản ứng thì ko chấm điểm phương trình đó .

- Đối vơí vấn đề , giả dụ PTHH không cân bằng thì ko chấm những phép tính có tương quan .

Xem thêm: Glucozo + Cu(Oh)2 Ở Nhiệt Độ Thường, Kết Quả Của Phản Ứng Hóa Học Giữa

- Thí sinh rất có thể gộp các phép tính hoặc giải giải pháp khác , nếu đúng và vẫn chấm điểm tối đa của câu.