Lực kéo về hay mang tên gọi khác là lực hồi phục. Lực này xuất hiên lúc vật bước đầu rời ngoài vị trí cân nặng bằng, nó có xu thế đưa thứ về vị trí cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Hướng của lực kéo về trong con lắc đơn

Lực kéo về là tại sao làm mang đến vật dao động điều hòa.Dấu “-” chỉ lực hướng tới vị trí cân bằng.
*
lực kéo về con lắc lò xo

Lưu ý:

Với con lắc lò xo có biểu thức F = – kx.Với con lắc đơn thì sức lực kéo về gồm biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.Với bé lắc lốc xoáy nằm ngang thì lực kéo về chính là lực bọn hồi.

Chúng ta cùng nhau vào phần ví dụ để hhieeur thực chất của lực kéo về. Toàn bộ những ví dụ này được trích trong đề thi thỏa thuận của BGD&ĐT.

Xem thêm: Cần Rèn Luyện Thân Thể Như Thế Nào Để Tăng Khả Năng Chịu Đựng Nhiệt Độ Môi Trường

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ dại có trọng lượng 500 g giao động điều hòa dưới tác dụng của một khả năng kéo về có biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Xấp xỉ của vật bao gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một địa điểm trên Trái Đất, hai bé ỉắc đơn có cùng chiều dài đã đao động điều hòa với thuộc biên độ. Call m1, F$_1$ cùng m2, F$_2$ lần lượt là khối lượng, độ phệ lực kéo về cực lớn của con lắc đầu tiên và của nhỏ lắc máy hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg cùng 2F$_2$ = 3F$_1$ . Giá trị của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một vị trí trên Trái Đất, hai bé ỉắc 1-1 có thuộc chiều lâu năm →cùng tần số góc$left = fracsqrt 3 omega A2\ o mW_d = frac12mv^2 = frac12mleft( fracsqrt 3 omega A2 ight)^2 = frac34frac12momega ^2A^2 = frac34 mW_0endarray$

Câu 4 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một nới bên trên Trái Đất, hai bé lắc đơn có cùng trọng lượng đang xê dịch điều hòa. Gọi ℓ$_1$, s$_01$, F$_1$ và ℓ$_2$, s$_02$, F$_2$ theo thứ tự là chiều dài, biên độ, độ phệ lực kéo về cực lớn của nhỏ lắc thứ nhất và của nhỏ lắc máy hai. Biết 3ℓ$_2$ = 2ℓ$_1$, 2s$_02$ = 3s$_01$. Tỉ số $fracF_1F_2$ bằngA. 3/2B. 4/9C. 9/4D. 2/3GiảiVì bé lắc xấp xỉ điều hòa nên$alpha le 10^0 o sin alpha approx alpha = fracsell o F_max = mg.fracs_0ell o fracF_1F_2 = fracs_01s_02.fracell _2ell _1 = frac49$Chọn B.

Câu 5 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: mang lại hai vật giao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân đối của mỗi thiết bị nằm trê tuyến phố thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Vào hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ vật thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của đồ gia dụng 1, đường (2) la đồ gia dụng thị biểu diễn quan hệ giữa vận tốc và li độ của thứ 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về rất đại tác dụng lên hai vật dụng trong quy trình dao hễ là bằng nhau. Tỉ số giữa trọng lượng của đồ vật 2 với trọng lượng của vật dụng 1 làA.1/27.B. 3.C. 27.D. 1/3Giải$left. eginarraylleft. eginarraylA_2 = 3A_1\v_1max = 3v_2max o A_1.omega _1 = 3A_2.omega _2endarray ight o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$