Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (GDĐT) đã phát hành Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức và kỹ năng liên môn để giải quyết và xử lý các trường hợp thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ thể tích vừa lòng năm học 2016-2017.


Dưới đó là một số câu hỏi thường gặp của Cuộc thi Vận dụng kiến thức và kỹ năng liên môn để giải quyết và xử lý các trường hợp thực tiễn giành riêng cho học sinh trung học tập năm học năm nhâm thìn -2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi):

Câu hỏi 1: Mục đích của cuộc thi là gì?

- Khuyến khích học viên vận dụng loài kiến thức của các môn học/hoạt động giáo dục khác biệt để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, tài năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- shop việc gắn thêm kiến thức triết lý và thực hành trong nhà trường với thực tế đời sống; tăng cường thực hiện dạy học theo phương châm "học song song với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và thay đổi kiểm tra, đánh giá unique giáo dục; liên can sự tham gia của gia đình, xã hội vào công tác giáo dục.

Bạn đang xem: Kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp quốc gia năm 2017

Câu hỏi 2: Nội dung của cuộc thi là gì?

          học viên phát hiện nay vấn đề, xác định chiến thuật và xử lý vấn đề nảy sinh trong trong thực tế về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, bình an giao thông; phòng kháng tham nhũng; bảo vệ hòa bình quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường thiên nhiên biển, đảo; đối phó với chuyển đổi khí hậu, phòng kị và sút nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm cùng hiệu quả; giáo dục và đào tạo dân số; giáo dục sức mạnh sinh sản vị thành niên.

Câu hỏi 3: Đối tượng dự thi của cuộc thi gồm đông đảo ai?

Đối tượng dự thi của hội thi là các học sinh trung học cửa hàng (THCS), trung học phổ quát (THPT); học tập viên xẻ túc trung học đại lý (BTTHCS), bổ túc trung học diện tích lớn (BTTHPT).

Câu hỏi 4: Sản phẩm tham dự cuộc thi là gì?

Sản phẩm tham dự cuộc thi là một nội dung bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, không được công bố, dài không thật 3000 từ, dung lượng tệp không quá 10MB. cấu tạo của nội dung bài viết dự thi được biểu lộ như sau :

            A/ Trang bìa

            - Sở giáo dục và Đào tạo thành tỉnh/thành phố:.......................................

            - Phòng giáo dục và Đào tạo:.........................................................

            - Trường/trung trung ương .........................................................................................

            - Điện thoại:.....................................................................................

            - thông tin về sỹ tử (hoặc nhóm không thật 02 thí sinh):

            1. Họ với tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

            2. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

            B/ các trang tiếp theo

1. Thương hiệu tình huống

2. Mục tiêu xử lý tình huống

3. Tổng quan lại về các nghiên cứu và phân tích liên quan cho việc xử lý tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình xử lý tình huống

Mô tả quy trình thực hiện, những tư liệu được sử dụng, các thiết bị áp dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết và xử lý tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn tiếp thu kiến thức và thực tế đời sống kinh tế tài chính - thôn hội.

Câu hỏi 5: Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi như vậy nào?

a) Mục tiêu: Tình huống đưa ra phải là tình huống thực tiễn; ngay sát gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bởi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học tập sinh.

b) Nội dung: xác minh rõ vấn đề, phương châm cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tính năng của việc xử lý tình huống; nêu được những phương án với phương pháp khác nhau vào việc giải quyết và xử lý tình huống, ưu tiên những phương án và phương pháp độc đáo, giàu tính trí tuệ sáng tạo và khả thi.

c) Thang điểm

Nội dungTiêu chíĐiểm
1. Sự việc nghiên cứuMô tả trường hợp thể hiện sự rõ đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề nên giải quyết10
Lí giải về sự việc cấp thiết của thực tiễn/vấn đề đề xuất giải quyết5
Xác định các tiêu chuẩn cho chiến thuật để giải quyết và xử lý vấn đề phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề của học sinh5
2. Xây đắp và phương phápMô tả sự search tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề10
Xác định chiến thuật nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề10
Mô tả chiến lược và các cách thức thực hiện nay giải pháp10
3. Thực hiện: desgin và kiểm traThu thập và phân tích dữ liệu một biện pháp hệ thống10
Áp dụng các phương pháp tổng hợp và thống kê phù hợp10
Dữ liệu thu thập đủ cơ sở cho những kết luận10
4. Trình bàyCác minh chứng khoa học tập được sắp xếp lôgic10
Các vật dụng thị, hình vẽ, tranh hình ảnh được ghi chú rõ ràng5
Cách trình bày thể hiện bốn duy chặt chẽ, nhiều sức thuyết phục5
 Tổng Cộng100

Câu hỏi 6: Các địa phương, đơn vị cần làm gì để gia nhập Cuộc thi?

Các sở GDĐT, những cơ sở giáo dục đào tạo trung học trực thuộc cỗ GDĐT, những cơ sở giáo dục và đào tạo trung học thuộc đại học, ngôi trường đại học:

- Tổ chức tuyên truyền rộng thoải mái mục đích, ý nghĩa của bài toán vận dụng kỹ năng liên môn để xử lý các tình huống thực tiễn của học viên trung học và những quy định, lý giải của Bộ GDĐT về Cuộc thi;

- vạc động cuộc thi tới những cơ sở giáo dục và đào tạo trung học, giáo dục thường xuyên (GDTX) của địa phương. Các cơ sở trung học, GDTX vạc động cuộc thi trong toàn bộ giáo viên với học sinh.

Xem thêm: Đời Sống Vật Chất Và Tinh Thần Của Cư Dân Văn Lang, Giải Lịch Sử Lớp 6 Bài 13:

- Tổ chức hội thảo, tập huấn mang đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về những quy định, khuyên bảo về công tác tổ chức Cuộc thi, phương pháp nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia; sỹ tử (hoặc nhóm thí sinh) tham dự cuộc thi trên lòng tin tự nguyện; mỗi thí sinh được gia nhập 01 bài xích dự thi. Những cơ sở trung học, GDTX dìm bài tham dự cuộc thi của đơn vị chức năng mình với gửi về sở GDĐT.