Các hợp chất hữu có có không ít trong vạn vật thiên nhiên và tự thời cổ truyền con người đã biết sử dụng và bào chế chúng để giao hàng cho cuộc sống đời thường của mình.

Bạn đang xem: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ


Vậy nhằm giải đáp vướng mắc Hợp hóa học hữu cơ, chất hóa học hữu cơ là gì? có ở đâu? và biện pháp phân các loại hợp chất hữu cơ như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ gồm ở đâu?

- Hợp chất hữu cơ tất cả ở bao quanh ta, trong khung người sinh vật cùng trong phần đông các loại lương thực, lương thực (gạo, thịt, các, rau, quả,...), trong những loại đồ dùng (quần, áo, giấy, mực,...).

*

2. Hợp hóa học hữu cơ là gì?

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối bột cacbonat, cacbua kim loại như CaC2,...)

3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như vậy nào

- Hiđrocacbon: phân tử chỉ có hai thành phần cacbon (C) cùng hiđrô (H)

* Ví dụ: CH4, C2H4, C6H6,...

- Dẫn xuất của Hiđrôcacbon: ko kể cacbon với hi đrô trong phân tử còn có các nhân tố khác: oxi, ni tơ, clo…

* Ví dụ: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl,...

II. Có mang về chất hóa học hữu cơ

- hóa học hữu cơ là ngành chất hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích về những hợp hóa học hữu cơ và những thay đổi của chúng.

- hóa học hữu cơ nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phạt triển tài chính xã hội. 

III. Bài bác tập về hóa học hữu cơ với hợp hóa học hữu cơ

* bài 1 trang 108 SGK hóa học 9: Dựa vào dữ kiện nào trong những dữ kiện sau đây để có thể nói rằng một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ chảy trong nước.

d) Thành phần nguyên tố.

° giải mã bài 1 trang 108 SGK hóa học 9: 

- nhờ vào thành phần yếu tắc (câu d) để xác định một hợp hóa học là vô cơ xuất xắc hữu cơ.

* bài bác 2 trang 108 SGK hóa học 9: Chọn câu đúng trong số câu sau:

a) Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích các đúng theo chất có trong tự nhiên.

b) Hóa học tập hữu cơ là ngành chất hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích các hợp hóa học của cacbon.

c) Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học chuyên phân tích các hợp chất hữu cơ.

d) Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

° giải thuật bài 2 trang 108 SGK hóa học 9: 

¤ chọn đáp án: c) Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

* bài bác 3 trang 108 SGK hóa học 9: Hãy so sánh phần trăm cân nặng của cacbon trong những chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

° giải mã bài 3 trang 108 SGK hóa học 9: 

¤ Cách giải 1: Tính % cân nặng Cacbon trong từng chất rồi so sánh:

MCH4 = 12 + 4.1 = 16(g/mol); MCH3Cl = 12 + 3.1 + 35,5 = 50,5(g/mol);

MCH2Cl2 = 12 + 2.1 + 2.35,5 = 85(g/mol); MCHCl3 = 12 + 1 +3.35,5 = 119,5(g/mol);

- trong CH4: %mC = (12/16).100% = 75%.

- trong CH3Cl: %mC = (12/50,5).100% = 23,7%.

- vào CH2Cl2: %mC = (12/85).100% = 14,1%.

- vào CHCl3: %mC = (12/119,5).100% = 10,04%.

⇒ thành phần phần trăm khối lượng C trong những chất sắp xếp theo sản phẩm tự sau:

 CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

¤ Cách giải 2: Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng mà phân tử khối tăng đột biến (do số nguyên tử Cl bao gồm mCl = 35,5g thay thế dần nguyên tử H có mH = 1 trong các công thức) nên yếu tố phần trăm trọng lượng C trong số hợp chất được sắp tới xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3.

* bài 4 trang 108 SGK hóa học 9: Axetic bao gồm công thức C2H4O2. Hãy tính nhân tố phần trăm trọng lượng của những nguyên tố trong axit axetic.

° lời giải bài 4 trang 108 SGK hóa học 9: 

- Ta có: cân nặng phân tử của axit axetic là:

 MC2H4O2 = 2.12 + 4.1 + 2.16 = 60(g).

 trong đó: mC = 2.12 = 24(g); mH = 4.1 = 4(g); mO = 2.16 = 32(g)

- bắt buộc có:

 %mC = (mC/M).100% = (24/60).100% = 40%

 %mH = (mH/M).100% = (4/60).100% = 6,67%

 %mO = (mO/M).100% = (32/60).100% = 53,3%

 hoặc %mO = 100% - %mC - %mH = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%.

Xem thêm: Tuyển Chọn Các Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số 9 Chương 1: Căn Bậc Hai

* bài xích 5 trang 108 SGK hóa học 9: Hãy chuẩn bị xếp những chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột tương thích trong bảng sau:

Hợp hóa học hữu cơHợp hóa học vô cơ
HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbon
   

° lời giải bài 5 trang 108 SGK chất hóa học 9: 

- sắp xếp như sau:

Hợp chất hữu cơHợp hóa học vô cơ
HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbon
C6H6C2H6OCaCO3
C4H10CH3NO2NaNO3
 C2H3O2NaNaHCO3

Hy vọng với nội dung bài viết về Hóa học hữu cơ là gì? Hợp chất Hữu cơ là gì, có chỗ nào và bí quyết phân loại giúp ích cho những em. Mọi thắc mắc và góp ý những em vui mừng để lại phản hồi dưới bài viết để randy-rhoads-online.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.