*
*
*
*
*
*
*
*

Quan gần cạnh sóng ngừng trên một tua dây lũ hồi, fan ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng thường xuyên là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, gia tốc truyền sóng bên trên dây là:


Trên một tua dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn duy nhất giữa một nút sóng cùng vị trí cân đối của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền bên trên dây với cách sóng là:


Trên một tua dây tất cả chiều dài l , hai đầu vắt định, đang sẵn có sóng dừng. Bên trên dây tất cả một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v ko đổi. Tần số của sóng là:


Một gai dây lũ hồi căng ngang, nhị đầu núm định. Trên dây gồm sóng dừng, tốc độ truyền sóng ko đổi. Khi tần số sóng bên trên dây là $42 Hz$ thì bên trên dây có $4$ điểm bụng. Tính tần số của sóng bên trên dây trường hợp trên dây gồm $6$ điểm bụng.

Bạn đang xem: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


Quan liền kề sóng dừng trên sợi dây $AB$, đầu $A$ xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với tua dây (coi $A$ là nút). Với đầu $B$ tự do và tần số xấp xỉ của đầu $A$ là $22 Hz$ thì bên trên dây bao gồm $6$ nút. Nếu đầu $B$ cố định và thắt chặt và coi tốc độ truyền sóng của dây như cũ, để vẫn đang còn $6$ nút thì tần số xê dịch của đầu $A$ phải bởi bao nhiêu?


Một tua dây $AB$ nhiều năm $100 cm$ căng ngang, đầu $B$ nỗ lực định, đầu $A$ gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số $40 Hz$. Bên trên dây $AB$ gồm một sóng giới hạn ổn định, $A$ được xem là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là $20 m/s$. Search số nút sóng và bụng sóng bên trên dây, kể cả $A$ và $B$.


Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Tất cả hai nút ở nhì đầu dây thì trên dây tất cả 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây là 200Hz. Sóng truyền trên dây bao gồm tốc độ là


Một gai dây $AB$ lâu năm $50 cm$. Đầu $A$ dao động với tần số $f = 50 Hz$. Đầu $B$ cố gắng định. Trên dây $AB$ có một sóng ngừng ổn định, $A$ được coi là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là $1 m/s$. Hỏi điểm $M$ giải pháp $A$ một khoảng $3,5 cm$ là nút hay bụng thiết bị mấy tính từ lúc $A$ và trên dây bao gồm bao nhiêu nút, từng nào bụng kể cả $A$ và $B$.


Một gai dây bầy hồi, nhị đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng bên trên dây là đôi mươi Hz thì bên trên dây bao gồm 3 bụng sóng. Mong mỏi trên dây gồm 4 bụng sóng thì phải


Trong ống sáo một đầu bí mật một đầu hở tất cả sóng ngừng với tần số cơ bản là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong bầu không khí là 330 m/s. Tìm kiếm độ lâu năm của ống sáo.


Quan liền kề trên một tua dây thấy gồm sóng ngừng với biên độ của bụng sóng là $a$. Trên điểm trên tua dây cách bụng sóng một trong những phần tư cách sóng tất cả biên độ xê dịch bằng:


Một sợi dây bầy hồi căng ngang, đang sẵn có sóng giới hạn ổn định. Bên trên dây, $A$ là một điểm nút, $B$ là một điểm bụng ngay sát $A$ nhất, $C$ là trung điểm của $AB$, cùng với $AC = 10cm$. Biết khoảng thời gian ngắn độc nhất giữa nhì lần nhưng li độ xê dịch của thành phần tại $B$ bởi biên độ xê dịch của bộ phận tại $C$ là $0,1s$. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là:


Một tua dây bọn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Bên trên dây $A$ là một trong điểm nút, $B$ là một điểm bụng ngay gần $A$ nhất, $AB = 14 cm$, call $C$ là một trong những điểm trong tầm $AB$ có biên độ bằng một nửa biên độ của $B$. Khoảng cách $AC$ là:


Một dây bọn hồi $AB$ đầu $A$ được rung nhờ vào một chính sách để chế tác thành sóng giới hạn trên dây, biết Phương trình giao động tại đầu $A$ là $u_A= acos100πt$. Quan sát sóng ngừng trên gai dây ta thấy trên dây bao gồm điểm ko phải là điểm bụng xê dịch với biên độ $b$ ((b e 0)) bí quyết đều nhau và phương pháp nhau khoảng $1m$. Quý hiếm của $b$ với tốc truyền sóng trên tua dây theo thứ tự là:


Một tua dây căng ngang với nhì đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai thành phần dây dao động với thuộc biên độ 5 milimet là 80 cm, còn khoảng cách xa độc nhất vô nhị giữa hai thành phần dây xấp xỉ cùng trộn với thuộc biên độ 5 milimet là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực to của một phần tử dây tại bụng sóng và vận tốc truyền sóng bên trên dây là


Sóng truyền trên một tua dây bầy hồi gồm hai đầu thắt chặt và cố định với bước sóng λ. Để bên trên dây có sóng ngừng thì chiều dài của sợi dây bằng


M, N và p là 3 vị trí cân bằng liên tiếp trên một tua dây đang sẵn có sóng dừng nhưng mà các phần tử tại đó dao động với thuộc biên độ bằng (sqrt 3 cm). Biết tốc độ tức thời của hai bộ phận tại N và P vừa lòng (v_N.v_P ge 0); (MN = 40cm), (NP = 20cm), tần số góc của sóng là (20rad/s). Tốc độ dao hễ của bộ phận tại trung điểm của NP khi gai dây gồm dạng một đoạn thẳng bằng


Một tua dây bầy hồi căng ngang với hai đầu cố gắng định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi nhưng mà tần số f đổi khác được. Khi f nhận quý giá 1760 Hz thì bên trên dây có sóng ngừng với 4 bụng sóng. Giá trị nhỏ dại nhất của f bằng bao nhiêu để trên dây vẫn có sóng dừng?


Một tua dây bầy hồi OM lâu năm 120 cm gồm hai đầu cụ định. Khi được kích ưng ý dao động, bên trên dây hiện ra hai bụng sóng (với O với M là nhị nút), biên độ trên bụng là A. Tại điểm p. Gần O nhất giao động với biên độ (dfracA2) là

 


Để đo vận tốc truyền sóng v bên trên một sợi dây lũ hồi AB, bạn ta nối đầu A vào trong 1 nguồn xê dịch số tần số (f = 100,,Hz pm 0,02\% ). Đầu B được gắn nạm định. Bạn ta đo khoảng cách giữa nhị điểm trên dây gần nhất không giao động với công dụng (d = 0,02,,m pm 0,82\% ). Tốc độ truyền sóng trên gai dây AB là


Trong giờ thực hành thực tế hiện tượng sóng dừng trên dây với hai đầu nắm định, một học viên thực hiện nay như sau: tăng tần số của sản phẩm phát xê dịch thì thấy rằng khi sóng dừng lộ diện trên dây tương ứng với cùng 1 bó sóng và 7 bó sóng thì tần số thu được thỏa mãn (f_7 - f_1 = 150,,left( Hz ight)). Lúc trên dây lộ diện sóng giới hạn với 4 nút sóng thì sản phẩm công nghệ phát tần số hiện quý hiếm là

 


Trên một tua dây bọn hồi căng ngang có tía điểm A, B cùng C làm thế nào cho AB = 1cm, BC = 7cm. Lúc sóng dừng ra đời trên sợi dây với bước sóng (lambda = 12cm)và tần số f = 50Hz thì A là 1 nút sóng, B và C cùng giao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Call d1 cùng d2 theo thứ tự là khoảng cách lớn tốt nhất giữa A cùng với B, và khoảng cách lớn nhất giữa A cùng với C. Biết biên độ của điểm bụng là (a_B = 2cm), tỉ số (dfracd_2d_1) bằng


Hình vẽ bên mô rộp một đoạn của một tua dây đang xuất hiện sóng dừng bất biến với bước sóng (lambda = 50cm) sinh sống hai thời gian khác nhau. Đường cong (M_1N_1) là đoạn tua dây ở thời điểm thứ nhất, đường cong (M_2N_2) là đoạn dây đó ở thời điểm thứ hai. Biết tỉ lệ các khoảng cách (dfracM_1M_2N_1N_2 = dfrac85) . Giá trị của (x) bên trên hình vẽ xấp xỉ là

*


Xét một sóng cơ truyền bên trên một dây đàn hồi khôn cùng dài có bước sóng λ. Sau 1s, sóng truyền được quãng đường bằng L. Tần số của sóng này bằng


Sóng giới hạn trên một gai dây với nhị đầu nắm định. Khi tần số sóng là (f) thì trên sợi dây tất cả 10 nút sóng (kể cả nhì đầu). Ví như tần số sóng là (frac43f) thì trên dây gồm số bụng sóng là


Một gai dây bầy hồi lâu năm 1,2m được treo lửng lơ trên một bắt buộc rung. Phải rung hoàn toàn có thể dao đụng theo phương ngang với tần số biến hóa được từ bỏ 50Hz cho 75Hz. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là 6m/s. Xem đầu nối với buộc phải rung là nút sóng khi có sóng giới hạn trên dây. Trong thừa trình đổi khác tần số rung, số lần tạo thành sóng ngừng trên dây là


Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một sợi dây tương đối dài 96 centimet căng ngang, gồm hai đầu A cùng B rứa định. M với N là nhì điểm trên dây với MA = 51 cm và NA = 69 cm. Trên dây gồm sóng giới hạn với số bụng nằm trong tầm từ 5 bụng cho 19 bụng. Biết phần tử dây tại M cùng N giao động cùng pha và cùng biên độ. điện thoại tư vấn d là khoảng cách từ M tới điểm bụng ngay gần nó nhất. Quý hiếm của d ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Ống dài hở một đầu. Nó được đóng góp ở đầu kia bởi một piston có thể di gửi được dọc từ ống, như hình vẽ. Loa tạo thành âm thanh gồm tần số 550Hz được để gần đầu hở của ống. Piston được dịch chuyển dọc theo ống với nghe thấy âm thanh lớn sinh hoạt đầu hở khi khoảng cách L thân piston và đầu hở của ống là 45cm. Vận tốc âm thanh vào ống bởi (330m.s^ - 1). Xác định tần số phải chăng nhất nhưng mà âm vạc ra trong ống tất cả chiều lâu năm (L = 45cm).

Xem thêm: Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Trong Trường Thcs, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng

*


Sóng ngừng truyền trên tua dây PQ. Biết P, R, Q là nút sóng. S với T là nhị điểm trên dây biện pháp R một khoảng x như hình vẽ. Phát biểu nào dưới đây đúng về xấp xỉ của nhì điểm S và T?

*


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.