tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi có tác dụng nóng một lượng hóa học lỏng đựng vào bình thủy tinh thì trọng lượng riêng của hóa học lỏng biến đổi như núm nào?

A. Giảm

B. Tăng

C. Không rứa đổi

D. Mới đầu giảm sau đó mới tăng

 


*

Khi làm nóng một lượng hóa học lỏng đựng vào bình chất liệu thủy tinh thì khối lượng riêng của hóa học lỏng biến đổi như cố nào

A. Giảm

B. Tăng

C. Không ráng đổi

D. Thoạt đầu bớt rồi sau bắt đầu tăng

Hiện tượng nào sau đây sẽ xẩy ra đối với cân nặng riêng của một chất lỏng khi nấu nóng một lượng chất lỏng này trong bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Trọng lượng riêng của chất lỏng không thế đổi

D. Trọng lượng riêng của hóa học lỏng thoạt đầu giảm, rồi tiếp đến mới tăng

Chọn B

Ta có cân nặng riêng được tính bằng công thức: D = m/V

Khi đun nóng một lượng hóa học lỏng, thể tích chất lỏng tăng lên, cân nặng không thay đổi nên khối lượng riêng của hóa học lỏng giảm.Bạn đang xem: Khi nấu nóng một lượng hóa học lỏng thì

1.

Bạn đang xem: Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì

Khi đun một lượng hóa học lỏng:Khối lượng,trọng lượng,khối lượng riêng,trọng lượng riêng,thể tích của chất lỏng,đại lượng nào cầm cố đổi,đại lượng như thế nào ko cầm đổi?

2.Khi đun một chất lỏng,nhiệt độ của chất lỏng chuyển đổi như nỗ lực nào khi hóa học lỏng sẽ sôi?

Giúp bản thân với! mình đang phải gấp...

*

Khối lượng riêng rẽ của hóa học lỏng thay đổi như cầm cố nào khi ta dun lạnh hoặc làm cho lạnh một khối chất lỏng?

Khi làm cho nóng thể tích tăng nên khối lượng riêng của hóa học lỏng giảm.

Khi làm lạnh thì trọng lượng riêng tăng lên.

Hiện tượng nào tiếp sau đây sẽ xẩy ra khi lm rét một lượng hóa học lỏng đã đc đun nóng?

A: cân nặng riêng của hóa học lỏng tăng

B: khối lượng riêng của hóa học lỏng giảm

C: khối lượng riêng của hóa học lỏng mới đầu tăng, tiếp nối giảm

D: sương lượng riêng biệt của hóa học lỏng ko cầm cố đổi

khi ánh nắng mặt trời tăng, k/c giữa các phân tử cấu trúc nên đồ dùng tăng=>thể tích của vật tăng vào khi cân nặng của đồ dùng đó không cầm cố đổi. áp dụng công thức D=m/v => cân nặng riêng của thiết bị giảm. 

Bạn xem câu trả lời của chính bản thân mình nhé:

Trả lời:

Khi đun hóa học lỏng thì phân tử được kết cấu trong hóa học lỏng đó sẽ giãn khoảng cách với nhau ra nên vẫn giữ nguyên khối lượng, còn thể tích thì tăng lên. Nhưng mà khối lượng riêng được tính bằng (D=fracmV), nghĩa là nếu m giữ nguyên mà V tăng thì D giảm. Vì vậy khi nấu nóng một chất lỏng thì trọng lượng của chất lỏng giữ nguyên (không ráng đổi), còn thể tích của chất lỏng kia sẽ giảm đi (có nuốm đổi).

Chúc bàn sinh hoạt tốt!

*

Khi ánh sáng tăng, ( vẫn phía trong ngưỡng để bảo đảm an toàn chất lỏng ko bốc hơi) thì thể tích mà hóa học lỏng chỉ chiếm sẽ tăng lên, cân nặng riêng được xem là khối lượng trên một đơn vị thể tích, nên khi thể tích tăng thì trọng lượng riêng đã giảm. Trọng lượng riêng rẽ tỉ lệ thuận với khối lượng riêng phải cũng bớt theo.

Khi có tác dụng nóng một lượng hóa học lỏng đựng vào bình chất thủy tinh thì khói lượng riêng của chắt lỏng đổi khác như nuốm nào

A.Giảm

B.Tăng

C.Không chũm đổi

D.Thoạt đầu sút rồi sau bắt đầu tăng

Câu 32: Khi đun cho nóng một hóa học lỏng ngẫu nhiên thì:

A. Trọng lượng riêng của hóa học lỏng đó tăng lên.

B. Cân nặng riêng của chất lỏng kia không vậy đổi.

C. Trọng lượng riêng của chất lỏng đó bớt đi.

D. Thuở đầu khối lượng riêng rẽ của hóa học đó giảm, rồi tiếp đến mới tăng lên.

Câu 33: khi nhúng trái bóng bàn bị móp vào nội địa nóng, nó vẫn phồng trở lại. Vày sao vậy?

A. Do nước nóng làm vỏ trái bóng co lại.

B. Bởi nước nóng có tác dụng vỏ trái bóng nở ra.

C. Bởi nước nóng khiến cho khí trong trái bóng co lại.

D. Vì nước nóng tạo cho khí trong quả bóng nở ra.

Câu 34: tóm lại nào sau đó là đúng khi đối chiếu sự nở vị nhiệt của những chất rắn, lỏng, khí?

A. Hóa học khí nở do nhiệt nhiều hơn thế nữa chất lỏng, chất lỏng nở bởi nhiệt nhiều hơn nữa chất rắn.

B. Hóa học rắn nở do nhiệt nhiều hơn thế chất lỏng, chất lỏng nở vị nhiệt nhiều hơn thế chất khí.

C. Chất khí nở bởi nhiệt nhiều hơn thế nữa chất rắn, hóa học rắn nở bởi nhiệt nhiều hơn thế chất lỏng.

D. Hóa học lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn thế chất rắn, hóa học rắn nở vì nhiệt nhiều hơn thế nữa chất khí.

Câu 35: tóm lại nào sau đó là đúng lúc nói về sự nở bởi vì nhiệt của ko khí và khí oxi?

A. Bầu không khí nở vì chưng nhiệt nhiều hơn oxi.

B. Bầu không khí nở vày nhiệt thấp hơn oxi.

C. Không khí và oxi nở nhiệt như nhau.

D. Cả ba kết luận trên hầu như sai.

Câu 36: hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng điền vào khu vực trống: những khối khá nước bốc lên từ phương diện biển, sông, hồ bị tia nắng mặt trời chiếu vào nên.............., ………….., ………… và cất cánh lên tạo nên thành mây.

A. Nở ra, lạnh lên, dịu đi.

B. Nhẹ đi, nở ra, nóng lên.

C. Lạnh lên, nở ra, nhẹ đi.

D. Nhẹ đi, nóng lên, nở ra.

Câu 37: phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất khí nở ra khi nóng lên, thu hẹp khi lạnh đi.

B. Các chất khí không giống nhau nở vì chưng nhiệt giống như nhau.

C. Chất khí nở bởi nhiệt nhiều hơn thế nữa chất lỏng, hóa học lỏng nở bởi vì nhiệt nhiều hơn thế chất rắn.

D. Lúc nung lạnh khí thì thể tích của hóa học khí giảm.

Câu 38: Điền từ đúng nhất. Khi giảm nhiệt độ, thể tích của…….sẽ giảm ít hơn thể tích của…….

A. Hóa học khí, chất lỏng

B. Hóa học khí, chất rắn

C. Hóa học lỏng, chất rắn

D. Chất rắn, hóa học lỏng

Câu 39: chọn câu không đúng:

A. Những chất khác biệt nở bởi nhiệt khác nhau.

B. đông đảo chất khí gần như nở do nhiệt tương đương nhau.

C. Chất khí nở vị nhiệt những nhất, rồi new đến chất lỏng và sau cuối là hóa học rắn.

D. Khi gặp lạnh đầy đủ chất khí số đông bị teo lại.

Câu 40: vì sao chỗ tiếp nối của nhị thanh ray đường sắt lại tất cả một khe hở?

A. Do không thể hàn hai thanh ray lại được.

B. Bởi để vậy đang lắp các thanh ray tiện lợi hơn.

C. Do khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra bao gồm chỗ giãn nở.

D. Vị chiều lâu năm thanh ray không đủ.

Câu 41: Câu nào tiếp sau đây mô tả đúng cấu trúc của một băng kép?

A. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau.

B. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng.

C. Băng kép được kết cấu từ một thanh nhôm cùng một thanh đồng.

D. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép với một thanh nhôm

Câu 42: kết luận nào sau đó là đúng khi nói tới ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng

A. Làm cho cốt cho các trụ bê tông

B. Làm cho giá đỡ

C. Trong vấn đề đóng ngắt mạch điện

D. Làm các dây điện thoại

Câu 43: Ở lớp 6 chúng ta được học tập mấy các loại nhiệt kế?

A.1 B.2 C.3 D.4

Câu:44 : Ở lớp 6 họ được học mấy các loại nhiệt giai?

A.2 B. 3 C.4 D.5

Câu 45: Trong nhiệt độ giai Farenhai, phương tiện 10C bởi bao nhiêu 0F?

A. 1,50F B. 1,60F C.1,70F D.1,80F

Câu 46: Trong nhiệt giai Farenhai, luật 00C bằng bao nhiêu 0F?

A. 360F B. 340F C.370F D.32 0F

Câu 47: Đo sức nóng độ khung người người bình thường là 37oC. Vào thang ánh nắng mặt trời Farenhai, hiệu quả đo nào tiếp sau đây đúng?

A. 370F B. 66,60F C.3100F D.98,6 0F

Câu 48: Với sức nóng giai Celsius, ánh nắng mặt trời của nước đang đun trên nhà bếp là 85oC ứng với sức nóng giai Fahrenheit là:

A. 1850F B. 153oF C. 121oF D. 176oF

Câu 49: Với sức nóng giai Celsius, nhiệt độ của nước vẫn đun trên phòng bếp là 20oC ứng với nhiệt độ giai Fahrenheit là:

A. 360F B. 630F C.380F D.68 0F

Câu 50: Với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước sẽ đun trên nhà bếp là 30oC ứng với sức nóng giai Fahrenheit là:

A. 860F B. 840F C.870F D.82 0F

Câu 51: Với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước vẫn đun trên phòng bếp là 75oC ứng với nhiệt giai Fahrenheit là:

A. 1660F B. 1670F C.1680F D.169 0F

Câu 52: Với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước vẫn đun trên bếp là 45oC ứng với nhiệt độ giai Fahrenheit là:

A. 1100F B. 1120F C.1110F D.113 0F

Câu 53: đến hai nhiệt kế rượu cùng thủy ngân. Sử dụng nhiệt kế nào rất có thể đo được ánh sáng của nước đã sôi? cho thấy thêm nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân theo thứ tự là 80oC với 357oC.

A. Cả sức nóng kế thủy ngân cùng nhiệt kế rượu.

B. Không thể sử dụng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.

C. Nhiệt kế rượu.

D. Sức nóng kế thủy ngân

Câu 54: phát biểu nào dưới đây không đúng?

B. Nhiệt độ kế thủy ngân rất có thể dùng nhằm đo ánh sáng trong lò luyện kim.

C. Nhiệt độ kế kim loại có thể đo ánh nắng mặt trời của bàn là vẫn nóng.

D. Sức nóng kế rượu rất có thể dùng nhằm đo ánh sáng của khí quyển.

Câu 55: tín đồ ta lựa chọn thủy ngân với rượu để sản xuất nhiệt kế vì

A. Chúng có ánh sáng nóng tung cao.

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. Nhiệt độ đông đặc cao.

D. Tất cả các câu trên phần đa sai.

Câu 56: sức nóng kế làm sao sau đây hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế thủy ngân

B. Nhiệt độ kế rượu

C. Nhiệt độ kế y tế

D. Cả bố nhiệt kế trên

Câu 57: sức nóng kế là một dụng nỗ lực dùng để:

A. Đo nhiệt độ độ.

B. Đo sự nở vì nhiệt.

C. Hỗ trợ nhiệt.

D. Đo độ nóng của vật

Câu 58: “Chỗ thắt” sống nhiệt kế y tế bao gồm công dụng:

A. Ngăn quán triệt thủy ngân lên ống các quá.

B. Cấm đoán thủy ngân thừa quá khu vực thắt này.

C. Giữ mang lại mực thủy ngân đứng yên sau khoản thời gian vừa lấy ra khỏi căn bệnh nhân.

D. Chế tác eo đến nhiệt kế có vẻ như đẹp.

Câu 59: Ưu điểm của nhiệt kế thủy ngân là:

A. Thủy ngân không dính thành ống.

B. Thủy ngân sôi ở ánh sáng cao.

C. Giãn nở vì nhiệt nhanh chóng.

D. Cả 3 nguyên tố trên.

Câu 60: Sự lạnh chảy là việc chuyển từ

A. Thể lỏng sang trọng thể rắn

B. Thể rắn quý phái thể lỏng

C. Thể lỏng sang thể hơi

D. Thể khá sang thể lỏng

Câu 61: hiện tượng nào không tương quan đến hiện tượng kỳ lạ nóng chảy trong số hiện tượng ta hay gặp gỡ trong cuộc sống sau đây?

A. Đốt một ngọn nến

B. Đun nấu nướng mỡ vào mùa đông

C. Pha nước chanh cốt đá

Câu 62: tóm lại nào sau đây là đúng khi nói đến nhiệt nhiệt độ chảy?

A. ánh sáng nóng chảy của những chất khác biệt là không giống nhau.

B. ánh nắng mặt trời nóng chảy của các chất khác nhau là như thể nhau.

C. Trong thời gian nóng chảy sức nóng độ luôn luôn tăng.

D. Trong thời gian nóng chảy sức nóng độ luôn luôn giảm.

Câu 63: hiện tượng lạ nóng chảy của một vật xảy ra khi

A. đun nóng đồ vật rắn bất kì.

B. đun nóng đồ đến ánh sáng nóng tan của hóa học cấu thành vật dụng thể đó.

C. đun nóng thứ trong nồi áp suất.

D. Nấu nóng vật mang đến 100oC.

Câu 64: trong số hiện tượng sau đây, hiện tượng lạ nào tương quan đến sự lạnh chảy?

A. Sương ứ trên lá cây.

B. Khăn ướt vẫn khô lúc được phơi ra nắng.

C. Đun nước đổ đầy ấm, nước hoàn toàn có thể tràn ra ngoài.

D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, rã thành nước.

Câu 65: Ở ánh nắng mặt trời phòng, chất nào sau đây không tồn tại ngơi nghỉ thể lỏng?

A. Thủy ngân B. Rượu C. Nhôm D. Nước

Câu 66: lúc đun băng phiến, ta phân biệt trong dịp băng phiến đang nóng chảy thì...

A. Sức nóng độ tiếp tục tăng dần.

B. ánh nắng mặt trời không ráng đổi.

C. Nhiệt độ giảm dần.

D. Cả 3 câu trên phần đa sai.

Câu 67: Băng phiến rét chảy ngơi nghỉ nhiệt độ:

A. 0oC

B. 100oC

C. 80oC

D. 10oC

Câu 68: Băng phiến lạnh chảy ở nhiệt độ:

A. 0oC

B. 100oC

C. 80oC

D. 10oC

Câu 69: Sau quy trình nóng chảy, nếu liên tục đun nữa thì...

A. Sức nóng độ liên tục tăng.

B. Nhiệt độ độ bắt đầu giảm.

C. Nhiệt độ độ liên tục không cầm đổi.

D. Tùy thuộc vào chất rắn đó là gì.

Câu 70: Câu nào dưới đây không đúng vào khi nói về việc nóng chảy cùng sự đông sệt của một chất.

A. ánh sáng nóng chảy cao hơn nữa nhiệt độ đông đặc.

B. ánh nắng mặt trời nóng chảy rẻ hơn nhiệt độ đông đặc.

C. ánh sáng nóng rã và ánh nắng mặt trời đông đặc bởi nhau.

D. Cao hơn nữa hay thấp hơn là tùy theo mỗi tinh chất.

Câu 71: lúc đúc tượng đồng, các quy trình xảy ra như sau:

A. Rắn → lỏng → rắn.

B. Rắn → lỏng.

Xem thêm: Tuyển Chọn Các Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số 9 Chương 1: Căn Bậc Hai

D. Lỏng → rắn → lỏng rắn.

Câu 72: khi đặt nguội dần băng phiến lỏng (đã được đun cho nóng chảy trả toàn), thời điểm băng phiến ban đầu đông quánh thì: