toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi vật hoạt động thẳng cấp tốc dần gần như thì:

A. Vectơ tốc độ tăng dần theo thời gian.

Bạn đang xem: Khi vật chuyển động nhanh dần đều thì

B. Độ khủng của gia tốc tăng dần dần theo thời gian

C. Vectơ gia tốc tăng dần hồ hết theo thời gian

D. Độ to của tốc độ tăng dần phần đa theo thời gian


*


Câu nào sai ?

Trong chuyển động thẳng nhanh dần phần đa thì

A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. Tốc độ tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhị của thời gian.

D. Tốc độ là đại lượng ko đổi.


Câu nào đúng?

A. Tốc độ của vận động thẳng nhanh dần đều khi nào cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm lại đều.

B. Chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải có gia tốc bự thì có gia tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng biến hóa đều có tốc độ tăng, giảm đều theo thời gian.

D. Tốc độ trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương, chiều và độ khủng không đổi.


Chỉ ra câu sai.

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng đổi khác đều có độ béo tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Tốc độ của hoạt động thẳng thay đổi đều tất cả độ khủng không đổi.

C. Vectơ tốc độ của chuyển động thẳng thay đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng thay đổi đều, quãng đường đi được giữa những khoảng thời hạn bằng nhau thì bởi nhau.


Phát biểu nào sau đây đúng

aTrong chuyển động chậm dần đều, véctơ gia tốc luôn luôn cùng chiều với véctơ vận tốc.

bChuyển động thẳng biến hóa đều có vận tốc tăng hoặc sút đều theo thời gian.

cChuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều sở hữu quãng đường tăng lên theo thời gian.

dTrong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều, véctơ gia tốc luôn cùng chiều với véctơ vận tốc 

Phát biểu nào sau đây đúng.

aLực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của trang bị hoặc tạo nên vật bị thay đổi dạng.

bLực là lý do làm vật gửi động.

cVật luôn hoạt động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

ae giúp mik nhanh nha :((

dNếu những lực tác dụng vào thiết bị mất đi thì đồ vật đang chuyển động sẽ ngừng lại. 


Lớp 10 vật lý
0
0

Một ôtô đang hoạt động thẳng những với gia tốc 36km/h thốt nhiên tăng ga vận động nhanh dần dần đều. Biết rằng sau thời điểm chạy được quãng con đường 625km thì ô tô đạt vận tốc54km/h.

a)Xác định vận tốc của xe 

b)Xác định thời hạn tăng tốc


Lớp 10 trang bị lý
1
2

Một ôtô đang chạy thẳng mọi với gia tốc 36km/h bất chợt tăng ga vận động nhanh dần đều. Biết rằng sau thời điểm chạy được quãng đường 625km thì ôtô đặt vận tốc 54km/h.

a) xác định gia tốc của xe

b) xác minh thời gian tăng tốc


Lớp 10 đồ dùng lý
0
1

Một vật dụng đang vận động với gia tốc 18 km/h thì bất ngờ tăng tốc hoạt động nhanh dần các khi đi được 50 m thì tốc độ đạt 72 km/h. Tính:

a. Tốc độ của đồ vật thu được.

b. Thời hạn đi được quãng con đường trên.


Lớp 10 trang bị lý
1
0

Một ôtô đang vận động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 20s đạt được gia tốc 50,4 km/h.

a. Tính gia tốc và vận tốc của ô-tô sau thời hạn 45s kể từ thời điểm ban đầu.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

b. Sau bao lâu, quãng đường đi được lúc ôtô đạt được tốc độ 54km/h kể từ sau 20s?


Lớp 10 vật lý
1
0

Một đồ dùng đang đưa đổng với gia tốc 36km/h thì tăng tốc độ , chuyển động nhanh dần các sau 1000m thì đạt tốc độ 108km/h .tínha : tính gia tốc của vậtb : thời gian vật đi hết 100m đóc : quãng mặt đường vật đi được vào 60s


Lớp 10 vật lý
1
0

. Một cái đang vận động với vận tốc 5m/s, thì lái xe tăng ga xe vận động thẳng cấp tốc dần đều, sau 15s xe pháo đạt tốc độ 20 m/s.

a. Tính gia tốc của xe 

b. Tính gia tốc của xe sau 5s , vẽ vật thị biểu diễn gia tốc – thời hạn của xe

c. Tính quãng mặt đường của xe cộ sau 10 s kể từ lúc tăng ga 

 


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)