Bài viết cầm tắt định hướng về chuyển động tròn đa số và các dạng bài tập liên quan có kèm theo câu trả lời giúp học sinh luyện tập dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Khi vật chuyển động tròn đều


*

*

1. lựa chọn câu sai: vận động tròn đa số có

A. Vận tốc góc nắm đổi. B. Vận tốc góc không đổi. C. Quy trình là đường trịn. D. Tốc độ dài ko đổi.

2. Khi vật chuyển động tròn số đông thì:

A.vectơ tốc độ không đổi. B.vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

C.vectơ tốc độ không đổi. D.vectơ vận tốc luôn hướng vào tâm.

3. chu kỳ trong hoạt động tròn đều là ;

A.thời gian vật gửi động. B.số vòng đồ vật đi được trong 1 giây.

C.thời gian thiết bị đi được một vòng. D.thời gian thứ di chuyển.

4. Gia tốc hướng trọng tâm trong hoạt động tròn mọi có

a. Phía không thay đổi b. Chiều không thay đổi c. Phương không thay đổi d. độ to không đổi

5. Chỉ ra rằng câu sai. Chuyển động tròn đều phải sở hữu các đặc điểm sau:

a. Hành trình là đường tròn; b. Vectơ vận tốc không đổi;

c. Vận tốc góc không dổi; d. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

7. Điều nào sau đó là đúng khi nói tới chu kì với tần số của vật chuyển động tròn đều?

A.Khoảng thời hạn trong đó chất điểm xoay được một vòng gọi là chu kì quay.

B.Tần số cho biết số vòng mà hóa học điểm tảo được trong một giây.

D.Các tuyên bố A,B,C đúng.

8. vận động của đồ dùng nào dưới đây là chuyển động tròn những ?

A.Chuyển động của một bé lắc đồng hồ. 

B.Chuyển rượu cồn của một đôi mắt xích xe pháo đạp. 

C.Chuyển cồn của đầu van xe đạp so với người ngồi trên xe; xe chạy đều. 

D.Chuyển hễ của đầu van xe pháo đạp so với mặt đường; xe đua đều. 

9. chuyển động của vật dụng nào dưới đây là chuyển động tròn các ?

A.Chuyển đụng quay của bnh xe ơtơ khi vừa khởi hnh. 


B.Chuyển đụng quay của Tri Đất quanh khía cạnh Trời .

C.Chuyển động quay của cnh quạt khi vẫn quay ổn định định.

D.Chuyển hễ quay của cnh quạt khi vừa tắt điện.

10. Hãy nêu những điểm sáng của gia tốc hướng tm trong vận động tròn đều. 

A.Đặt vào vật hoạt động tròn.

B.Luôn hướng về phía tâm của tiến trình tròn ; 

C.Độ to không đổi, nhờ vào tốc độ tảo và bán kính quỹ đạo tròn ;

D.Bao tất cả cả ba điểm sáng tròn.

11.Công thức contact giữa vận tốc góc cùng với chu kì T với giữa vận tốc góc với tần số f trong vận động tròn đều là gì ?

A. = 2/T ; = 2f. C. = 2T ; = 2/∕f.

B. = 2/T ; = 2/f. D. = 2T ; = 2f

12. lựa chọn biểu thức đúng về độ bự của gia tốc hướng trọng tâm ?

a­­ht = B a­­ht = C a­­ht = r D a­­ht = r

13. đã cho thấy câu SAI. Chuyển động tròn phần đông có đặc điểm sau:

A. Tiến trình là con đường tròn. B. Vận tốc góc ko đổi.

C. Véc tơ tốc độ không đổi. D. Véc tơ gia tốc luôn hướng vào tâm.


14. Trong vận động tròn hầu như khi tốc độ góc tăng lên 2 lần thì :

A . Tốc độ dài bớt đi 2 lần . B . Gia tốc tăng thêm 2 lần .

C . Gia tốc tạo thêm 4 lần . D . Vận tốc dài tăng thêm 4 lần .

15. Chọn cu sai. Chu kỳ quay:

A. Là số vòng quay được trong 1 giây B. Là thời gian 1 điểm chuyển động quay được một vòng.

C. Được tính bởi công thức T = D. Tương tác với tần số bởi công thức T =

16. Trong vận động tròn đều, vận tốc hướng tâm đặc trưng cho:

A.mức độ tăng hay bớt của vận tốc. B.mức độ tăng hay giảm của tốc độ góc.

C.sự cấp tốc hay chậm rì rì của chuyển động. D.sự biến hóa thiên về hướng của vectơ vận tốc.

18. Một hóa học điểm chuyển động tròn hầu như trong1s triển khai 3vòng. Tốc độ gốc củachất điểm là :

A.w=2p/3 (rad/s) B.w=3p/2 (rad/s) C.w=3p (rad/s) D.w=6p (rad/s)

19. Một chất điểm vận động tròn đều triển khai một vòng mất 4s. Vận tốc gốc của hóa học điểm là :

A.w=p/2 (rad/s) B.w=2/p (rad/s) C.w=p/8 (rad/s) D.w=8p (rad/s)


20. Một mẫu xe đang làm việc với tốc độ dài 36 km/h bên trên một vịng đĩa có nửa đường kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng trung khu của xe cộ là: A. 0,1 m/s2 B.12,96 m/s2 C. 0,36 m/s2 D. 1 m/s2

21. Một đĩa tròn nửa đường kính 10cm, quay những mỗi vòng hết 0,2s. Vận tốc dài của một điểm nằm tại vành đĩa có mức giá trị: A. V=314m/s. B. V=31,4m/s. C. V=0,314 m/s. D. V=3,14 m/s.

22. Tìm tốc độ góc của Trái Đất quanh trục của nó. Trái Đất cù 1 vòng xung quanh trục của chính nó mất 24 giờ. 

 A. ≈ 7,27.10-4rad/s ; B. ≈ 7,27.10-5rad/s ; C. ≈ 6,20.10-6rad/s ; D. ≈ 5,42.10-5rad/s ;

23. Tính vận tốc hướng trung ương aht tác dụng lên một fan ngồi bên trên ghế của một dòng đu tảo khi mẫu đu đang quay với vận tốc 5 vịng/pht. Khoảng tầm cch từ chỗ bạn ngồi mang đến trục tảo của cái đu là 3m. 

A. Aht = 8.2 m/s2 ; B. Aht ≈ 2,96. 102 m/s2 ; C. Aht = 29.6. 102 m/s2 ; D. Aht ≈ 0,82m/s2. 

24. Một vành bánh xe cộ đạp vận động với tần số 2 Hz. Chu kì của một điểm bên trên vành bánh xe đạp điện là:


A. 15s. B. 0,5s. C. 50s. D. 1,5s.

25. Một cánh gió quay đều, trong một phút tảo được 120 vòng. Tính chu kì, tần số quay của quạt.

A. 0,5s và 2 vòng/s. B.1 phút với 120 vòng/phút.

C.1 phút cùng 2 vòng/phút. D.0,5s và 120 vòng/phút.

27. cho 1 điểm bên trên vành bánh xe con quay một vòng bao gồm tần số 200 vòng/phút .Vận tốc góc cuả đặc điểm đó là:

A. 31,84m/s B. 20,93m/s C. 1256m/s D. 0,03 m/s

28. Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn hồ hết quanh trái khu đất mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh cất cánh cách mặt đất 300km. Biết bán kính trái đất là: 6400km.

I. Tốc độ góc của vệ tinh là:

A. B. C. D.

II. vận tốc dài của vệ tinh là:

A. B. C. D.

III. gia tốc hướng tâm của vệ tinh là:

A. B. C. D.

29. Một hóa học điểm vận động đều bên trên một tiến trình tròn, nửa đường kính 0,4m, biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định gia tốc hướng chổ chính giữa của nó là (lấy )


A. 569,24m/s2 B. 396,3m/s2 C. 128,9m/s2 D. 394,38m/s2

30. Một quạt trần quay với tần số 300 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,75 m. Vận tốc dài của một điểm sống đầu cánh quạt gió la : A. 23,55 m/s B. 225 m/s C. 15,25 m/s D. 40 m/s

31.

Xem thêm: Lý Thuyết Phép Đối Xứng Trục Hay, Chi Tiết Nhất, Bài 3: Phép Đối Xứng Trục

vận tốc góc của kim giây là

A. B. C. D.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 - xem ngay