Cho hình chóp

*
gồm
*
,
*
,
*
,
*
. điện thoại tư vấn
*
,
*
theo lần lượt là hình chiếu vuông góc của
*
lên
*
,
*
. Tính bán kính mặt mong ngoại tiếp hình chóp
*
theo
*
,
*
,
*
Bạn đang xem: Khối đa diện đều loại 3 5 là khối

Cho hình chóp

*
có đáy là hình vuông vắn cạnh
*
. ở kề bên
*
và vuông góc với lòng
*
. Tính theo
*
diện tích mặt mong ngoại tiếp khối chóp
*
.


Cho hình vỏ hộp chữ nhật

*
*
,
*
,
*
nội tiếp mặt mong
*
. Tính diện tích mặt mong .


Cho hình chóp S.ABC tất cả

*
. Call M, N lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Biết
*
. Diện tích s mặt mong ngoại tiếp khối đa diện ABCMN là


Cho hình chóp

*
gồm đáy
*
là hình chữ nhật với độ nhiều năm đường chéo bằng
*
, cạnh
*
có độ dài bằng
*
với vuông góc với phương diện phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
*
?


Tính nửa đường kính

*
của mặt ước ngoại tiếp một hình lập phương bao gồm cạnh
*
.


Cho hình chóp

*
bao gồm đáy
*
là tam giác hầu hết cạnh
*
, tam giác
*
vuông trên
*
với mặt phẳng
*
vuông góc với mặt phẳng
*
. Tính thể tích
*
của khối ước ngoại tiếp hình chóp
*
.


Trong tất cả hình chóp tam giác rất nhiều nội tiếp khía cạnh cầu nửa đường kính bằng

*
, thể tích lớn số 1 của khối chóp là:


mang đến hình chóp S.ABC bao gồm
*
, tam giác ABCcân tại A, ,
*
. Tính diện tích s mặt ước ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Cho hình chóp

*
có đáy là tam giác vuông cân nặng tại
*
,
*
. Kề bên vuông góc với
*
cùng
*
phù hợp với đáy một góc bằng
*
. điện thoại tư vấn
*
là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
*
. Thể tích của khối cầu
*
bằng:


Diện tích khía cạnh cầu nửa đường kính

*
bao gồm công thức là:


Cho tứ diện

*
*
,
*
,
*
. Tính bán kính của mặt mong ngoại tiếp tứ diện vẫn cho.


Hình chóp

*
gồm đáy là hình vuông vắn cạnh
*
,
*
vuông góc với khía cạnh phẳng
*
với
*
. Diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp
*
bằng:


Hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và

*
,
*
. Tính bán kính của mặt ước ngoại tiếp hình chóp?


Tính thể tích của hình mong ngoại tiếp hình lập phương

*
cạnh
*
.


mang lại hình chóp bao gồm đáy là tam giác hầu như cạnh bởi . Hình chiếu vuông góc của điểm lên trùng cùng với trung điểm của cạnh . Cạnh tạo thành với dưới đáy một góc . Tính theo diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .

Cho lăng trụ đứng

*
bao gồm đáy
*
là tam giác phần nhiều cạnh
*
mặt phẳng
*
tạo thành với mặt đáy góc
*
với điểm G là trọng tâm tam giác ABC. Nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
*
bằng


Cho hình chóp

*
có lòng
*
là tam giác vuông cân nặng tại
*
*
. ở kề bên
*
vuông góc với phương diện phẳng đáy. Đường thẳng
*
tạo với dưới đáy một góc
*
. Tính diện tích mặt cầu trải qua 4 đỉnh của hình chóp
*
.


Cho hình chóp

*
gồm tam giác
*
vuông trên
*
*
vuông góc với mặt phẳng
*
.
*
,
*
,
*
. Tính nửa đường kính
*
của mặt mong ngoại tiếp hình chóp
*


Cho chóp tứ giác phần lớn S.ABCD bao gồm cạnh đáy bằng a, SB=2a. Nửa đường kính của hình cầu ngoại tiếphình chóp là ?


Cho tứ diện ABCD có ABC với ABD là những tam giác đầy đủ cạnh a và phía trong hai phương diện phẳng vuông góc cùng với nhau. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a.


Ba đoạn thẳng SA, SB, SC song một vuông góc tạo với nhau thành một tứ diện SABC với

*
. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đó là ?


Cho hình chóp tam giác phần lớn S.ABC tất cả cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:


Hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi cạnh bằng 1, góc
*
. Nhị mặt phẳng (SAD)và (SAB)cùng vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD).Cạnh bênSCtạo với khía cạnh phẳng (ABCD)góc
*
. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứdiện SABDbằng

Với quý giá nào của m sau đây thì hàm sốy = x4 + 4mx3 + 3(m + 1)x2 +1

chỉ có cực tiểu mà lại không có cực to ?


Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Với qiá trị như thế nào của a, b, c, d dưới đây thì hàm số gồm điểm cực trị là

M(0 ; -4) và bao gồm điểm uốn nắn là I(-1 ; -2)?
Xem thêm: Tranh Tớ Vẽ Mascot Là Gì Trong Vẽ Mascot Tớ Đó Các Cậu, Mascot Là Gì

Điểm cốđịnh nhưng mà họđồ thị (Cm) : y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(m - 1) luôn luôn chạy quađiểm như thế nào sauđây?


Điểm M như thế nào trên Ox nhằm từ kia vẽ được tía tiếp tuyến đến(C) : f(x) = x3 + 3x2 mà gồm hai tiếp tuyến vuông góc nhau ?