+ khối lượng có tính chất cộng: khi nhiều vật được ghép lại thành một hệ đồ thì trọng lượng của hệ bởi tổng cân nặng của những vật đó.

randy-rhoads-online.com
Bạn đang xem: Khối lượng được định nghĩa là đại lượng

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com
Xem thêm: Tải Viết Về Sự Thay Đổi Của Quê Hương Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.