Câu hỏi :

Kích yêu thích để bé lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương ngang cùng với biên độ 5cm thì vật xê dịch với tần số 10Hz. Treo hệ lò xo trên theo phương thẳng đứng rồi kích ham mê để con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ 3cm thì tần số xấp xỉ của thiết bị là


*