Chọn mônTất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Rõ ràng đa thức(x^3-1)chia hết đến đa thức(x^2+x+1).

Bạn đang xem: Làm phép chia x 2 2x 1 x 1

Ta tách:(x^9+x^6+x^3+1=left(x^9-1 ight)+left(x^6-1 ight)+left(x^3-1 ight)+4=left(x^3-1 ight)left(x^6+x^3+1 ight)+left(x^3-1 ight)left(x^3+1 ight)+left(x^3-1 ight)+4).

Từ phía trên suy ra đa thức đó chia cho nhiều thức(x^2+x+1)được nhiều thức dư là 4.


Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa sút dần của x rồi để phép chia. Thương tìm được là: 3x2– 2x + 2.


`-1/3x^5y^2:(-2xy)-(x^2+2x+1):(x+1)`

`=-1/3:(-2).(x^5:x).(y^2:y)-(x+1)^2:(x+1)`

`=-1/6x^4y-(x+1)`

`=-1/6x^4y-x-1`


(dfrac-13x^5y^2:left(-2xy ight)-left(x^2+2x+1 ight):left(x+1 ight))

(=dfrac16x^4y-x-1)


Bài 1 : tra cứu a để (5x3- 3x2+ 2x +a) chia hết cho ( x +1)

Bài 2 : kiếm tìm a nhằm phép chia sau là phép phân tách hết :

a) ( x3- x2+ 2x + a) phân tách hết đến x -1

b) x3-2x2-2x + a chia hết đến x +1

Bài 3 Tìm những giá trị a , b ,k để đa thức f(x) phân chia hết mang đến đa thức g(x)

a) f(x)= x4-9x3+ 21x2 + x +k ; g (x) = x2- x -2

b) f(x) = x4- 3x3+ 3x2+ ax + b ; g(x) = x2- 3x +4


Bài 1 : search a nhằm (5x3- 3x2+ 2x +a) phân chia hết cho ( x +1)

Bài 2 : tra cứu a để phép phân chia sau là phép phân tách hết :

a) ( x3- x2+ 2x + a) chia hết đến x -1

b) x3-2x2-2x + a chia hết mang đến x +1

Bài 3 Tìm các giá trị a , b ,k để nhiều thức f(x) phân chia hết đến đa thức g(x)

a) f(x)= x4-9x3+ 21x2 + x +k ; g (x) = x2- x -2

b) f(x) = x4- 3x3+ 3x2+ ax + b ; g(x) = x2- 3x +4


Bài 1:

Ta có:(5x^3-3x^2+2x+a⋮x+1)

(Leftrightarrow5x^3+5x^2-8x^2-8x+10x+10+a-10⋮x+1)

(Leftrightarrow a-10=0)

hay a=10


Sử dụng hằng đẳng thức để triển khai phép chia:

a) (x2- 2x + l) :(x - 1);

b) (8x3+27): (2x + 3);

c) (x6-6x4+12x2- 8): (2 -x2).


a) biến đổi đổix2– 2x + 1 =(x–1)2; triển khai chia được kết quả x – 1.

b) biến hóa 8x3+ 27 = (2x + 3)(4x2– 6x + 9); thực hiện phép chia được kết quả 4x2– 6x + 9.

Xem thêm: Hóa 10 File Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 3 Môn Hóa Học 10

c) Phân thíchx6–6x4+ 12x2– 8 = (x2– 2)(x4– 4x2+ 4); triển khai phép chia được hiệu quả -x4+ 4x2– 4.


a) tiến hành phép chia đa thức (2x4 - 6x3 +12x2 - 14x + 3) cho đa thức (x2 – 4x +1)b) thực hiện phép chia đa thức (2x4 – 5x3 + 2x2 +2x - 1) đến đa thức (x2 – x - 1)Bài 2: a) tìm a để đa thức (2x4 + x3 - 3x2 + 5x + a) chia hết cho đa thức (x2 - x +1)


Bài 1:

a:(=dfrac2x^4-8x^3+2x^2+2x^3-8x^2+2x+18x^2-72x+18+56x-15x^2-4x+1)

(=2x^2+2x+18+dfrac56x-15x^2-4x+1)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên