toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a , lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20

b , lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 cho 10


*

*

a. Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang lại 20.

Bạn đang xem: Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20

b. Lập bảng lập phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.


1) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 cho 20.

2) lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang lại 10


1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400


Lập bảng bình phương các số từ nhiêu từ bỏ 0 cho 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một trong những tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 cho 10

Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên 27;125;216


bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ; 169= 132 ; 1962

bang lap phuong minh chiu


Lập bảng bình phương những số từ bỏ nhiêu trường đoản cú 0 mang lại 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một vài tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang lại 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của một vài tự nhiên 27;125;216


Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 cho 20.B) Viết từng số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10>B) Viết mỗi số sau thanh lập phương của một số tự nhiên : 27; 125; 216


a) 

 01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142


Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20

Viết từng số sau thành bình phương của một số ít tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

Viết mỗi số sau ra đời phương của 1 số tự nhiên;27,125,216


1/lập bảng bình phương (n2) của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20

2/lập bảng bình phương (n2) của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10


a)

 1234567891011121314151617181920 
n2149162536496481100121144169196225256289324361400 

b)

 12345678910
n2149162536496481100

 


1.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 cho 10.b) Viết mỗi số sau ra đời phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216


a) 

Số tự nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

2.

Số tự nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33 ; 125= 53 ; 216= 63.


a) 

Số từ nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

2.

Số từ nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

1.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.b) Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216


1 )

a) 02=0 ; 12=1 ; 22 = 4 ;32 = 9; 42 = 16; 52 =25 ; 62 = 36 ; 72= 49 ; 82 = 64 ; 92 = 81 ; 102 = 100

112 = 121 ; 122 = 144 ; 132 = 169 ; 142 = 196 ; 152 = 225 ; 162 = 256 ; 172 = 289 ; 182 = 324 ; 192 = 361 ; 202 = 400.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng Của Hồ Chí Minh

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142 

2 )

a) 

STN012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33 ; 125 = 53 ; 216 = 63 .


a) 

Số từ bỏ nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142