Liên kết cùng hóa trị là link được sinh ra giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay nhiều cặp electron chung.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị được hình thành bởi


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện những chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Hóa học có liên kết ion là


Cho những nguyên tố : na (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) rất có thể tạo ra từng nào phân tử hợp hóa học có trọng lượng phân tử nhỏ tuổi hơn 82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?


Nước đá khô thường được dùng để gia công lạnh, duy trì lạnh nhằm mục tiêu vận gửi và bảo quản các thành phầm dễ hỏng hỏng vì chưng nhiệt độ. Nước đá khô được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được dùng để bảo quản vắc xin, chế tác sinh học trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra câu chữ sai.


Cho dãy những chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số hóa học trong dãy nhưng mà phân tử không biến thành phân rất là


Cho các phát biểu sau:

(a) links trong phân tử HCl, H2O là link cộng hóa trị bao gồm cực.

(b) vào phân tử CH4, yếu tố C có cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy sắp xếp thứ tự tăng dần độ phân cực liên kết trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

Xem thêm: Top 20 Gl Trong Kế Toán Là Gì Trong Kế Toán, General Ledger / Sổ Cái Chung

(d) vào phân tử C2H2 tất cả một link ba.

Phát biểu không nên là


Trong số các chất sau: HF, CaO, CH4, N2, con số các chất có link cộng hóa trị và links ion lần lượt là