muốn·ấy·ưa·giống như·tương tự·chẳng hạn như·như là·ví như·yêu·mến·gần·chuộng·hiếu·cái thích·có vẻ như·cùng loại·giống nhau·hâm mộ·hợp với·khoảng độ·like very·người thuộc các loại như·như nhau·như thể·sãn lòng·sãn sàng·sở thích·thay đến as như·thích hợp·thích ưa·thực đúng·vui lòng·vật thuộc loại như·yêu chuộng·đúng như muốn đợi·ước mong·ham thích·như thay nào

*

*

That"s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

Bạn đang xem: Like trong tiếng anh là gì


And what"s good about this, I think, is that it"s like a moment in time, like you"ve turned around, you"ve got X-ray randy-rhoads-online.comsion và you"ve taken a picture with the X-ray camera.
quý nhất là 1 khoảnh tự khắc đúng lúc, khi chúng ta nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang với chụp 1 bức bằng camera X-quang.
You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, và endure to the end.7
Các các bạn em là con của Thượng Đế Đức Chúa phụ vương Vĩnh Cửu và có thể trở thành giống như Ngài6 nếu các anh chị em gồm đức tin vị trí Vị nam Tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, chào đón Đức Thánh Linh, và bền chí đến cùng.7
A biscuit-lorandy-rhoads-online.comng customer is more likely to lớn click an ad about biscuits than a generic ad about food.
Khách mặt hàng yêu thích bánh quy có chức năng nhấp vào pr về bánh quy nhiều hơn quảng cáo tầm thường về thực phẩm.
It was more like this: "Manal al-Sharif faces charges of disturbing public order and inciting women khổng lồ drive."
Như thế này: “Manal al-Sharif đối mặt với các cáo buộc randy-rhoads-online.com phạm an toàn công cùng và xúi giục đàn bà lái xe."
The demand for gold has driven the price up , and is different than the demand for other commodities - like oil - which are needed and used by all of us , in some way .
Nhu mong về quà đã đẩy giá chỉ lên , với khác xa nhu cầu về các hàng hoá khác - như dầu mỏ - thứ rất cần thiết và vớ cả họ đều sử dụng , theo một phương pháp nào đó .
10 Ở đây, Giê-ru-sa-lem được kể đến như thể một người bà xã và một người chị em sống vào lều, giống như Sa-ra.
My friend, like perhaps some of you, asked the question so poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”
Có lẽ giống như một số cả nhà em, chúng ta tôi sẽ hỏi thắc mắc thật sâu sắc mà vẫn được diễn tả trong bài xích hát của Hội thiếu nhi “Cha Thiên Thượng ơi, thân phụ có thiệt sự tồn tại không?”
Cuối cùng, số đông câu chuyện vận động như đầy đủ vòng xoáy, vẽ yêu cầu những vòng tròn phủ bọc lẫn nhau.

Xem thêm: Trong Excel Thông Báo Lỗi #Name Xảy Ra Khi Nào, Những Thông Báo Lỗi Phổ Biến Trong Ô Tính Excel


Và công ty chúng tôi sẽ làm cho như thế này, công ty chúng tôi sẽ phân phối lại cho mình ngày trang bị Tư của chúng ta với 10% lương mon của bạn.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M