Giá trị của giới hạn (mathop lim limits_x o + infty left( sqrt 1 + 2x^2 - x ight)) là:


Bước 1: Đặt (x) làm nhân tử chung.

Bạn đang xem: Lim x- âm vô cùng

Bước 2: Nếu (mathop lim limits_x o + infty f(x) = + infty ) với $k>0$ thì (mathop lim limits_x o + infty k.f(x)=+infty.)


Bước 1:

Ta bao gồm (mathop lim limits_x o + infty left( sqrt 1 + 2x^2 - x ight) = mathop lim limits_x o + infty xleft( sqrt dfrac1x^2 + 2 - 1 ight) )

Bước 2:

Vì (mathop lim limits_x o + infty x = + infty ) cùng (mathop lim limits_x o + infty left( sqrt dfrac1x^2 + 2 - 1 ight) = sqrt 2 - 1 > 0.)

Nên (mathop lim limits_x o + infty xleft( sqrt dfrac1x^2 + 2 - 1 ight) = + infty )

 (=> mathop lim limits_x o + infty left( sqrt 1 + 2x^2 - x ight) =+infty)


Đáp án bắt buộc chọn là: b


*


Giải nhanh : (x o + infty Rightarrow sqrt 1 + 2x^2 - x sim sqrt 2x^2 - x = sqrt 2 x - x = left( sqrt 2 - 1 ight)x o + infty .)


...

Bài tập gồm liên quan


Các dạng vô định Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tính $mathop lim limits_x o - 1 left( x^2 - x + 7 ight)$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o - 2 left( 3x^2 - 3x - 8 ight)$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 2 sqrt dfracx^4 + 3x - 12x^2 - 1 $ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o - infty dfrac3x^2 - 2x - 1x^2 + 1$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 3^ + dfrac x - 3 ight3x - 9$ bằng?


Trong các mệnh đề sau đâu là mệnh đề đúng?


Tính $mathop lim limits_x o 3 dfracx^2 - 4x + 3x^2 - 9$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o - 1 dfracx^2 + 6x + 5x^3 + 2x^2 - 1$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 2 dfracx^3 - 6x^2 + 11x - 6x^2 - 4$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 3 dfracsqrt x + 1 - 2sqrt 3x - 3$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 2 dfracx - sqrt x + 2 sqrt 4x + 1 - 3$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 0 dfrac1 - sqrt<3>x + 13x$ bằng?


Tính$mathop lim limits_x o - infty (x - 1)sqrt dfracx^22x^4 + x^2 + 1 $ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o + infty left( sqrt x^2 + x + 3 - x ight)$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o - infty left( sqrt x^2 + 1 + x - 1 ight)$ bằng?


Cho hàm số $f(x) = sqrt x^2 + 2x + 4 - sqrt x^2 - 2x + 4 $. Xác minh nào sau đó là đúng?


Tính $mathop lim limits_x o - infty left( sqrt<3>x^3 + 1 + x - 1 ight)$ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o - infty xsqrt dfrac3x + 22x^3 + x^2 - 1 $ bằng?


Tính $mathop lim limits_x o 0 dfracsqrt 1 + 2x .sqrt<3>1 + 3x.sqrt<4>1 + 4x - 1x$


Tính $mathop lim limits_x o + infty left( sqrt(x + 1)(x + 2)...(x + n) - x ight)$ bằng:


Giới hạn (mathop lim limits_x o - infty dfracsqrt x^2 + 3x + 5 4x - 1).


Cho (fleft( x ight)) là đa thức thỏa mãn (undersetx, o ,2mathoplim ,dfracfleft( x ight)-20x-2=10.) Tính (mathop lim limits_x o 2 dfracsqrt<3>6fleft( x ight) + 5 - 5x^2 + x - 6)


Cho hàm số (fleft( x ight)) xác định trên (mathbbR) thỏa mãn(mathop lim limits_x o 2 dfracfleft( x ight) - 16x - 2 = 12.) giới hạn (mathop lim limits_x o 2 dfracsqrt 2fleft( x ight) - 16 - 4x^2 + x - 6) bởi $dfracab$(phân số về tối giản). Tổng $a^2+b^2$ bằng:


Cho biết (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = 2).Tính (L = mathop lim limits_x o x_0 dfracsqrt fleft( x ight) + 2 - fleft( x ight)fleft( x ight) - 2)


Cho nhiều thức (fleft( x ight)) thỏa mãn (mathop lim limits_x o 4 dfracfleft( x ight) - 2018x - 4 = 2019). Biết (L = mathop lim limits_x o 4 dfrac1009left< fleft( x ight) - 2018 ight>left( sqrt x - 2 ight)left< sqrt 2019fleft( x ight) + 2019 + 2019 ight>).

Xem thêm: Những Bài Toán Hay Lớp 9 Có Lời Giải, 260 Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 9 Có Lời Giải


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.