Video lực kéo về của bé lắc đơn

Lực kéo về hay có tên gọi khác là lực hồi phục. Lực này xuất hiên lúc vật ban đầu rời khỏi vị trí cân nặng bằng, nó có xu thế đưa đồ vật về vị trí cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Lực kéo về của con lắc đơn

Lực kéo về là vì sao làm cho vật dao động điều hòa.Dấu “-” chỉ lực hướng đến vị trí cân nặng bằng.
*
lực kéo về nhỏ lắc lò xo

Lưu ý:

Liên quan: sức kéo về của con lắc đơn

Với con lắc lò xo tất cả biểu thức F = – kx.Với nhỏ lắc đối kháng thì khả năng kéo về gồm biểu thức F = – mg.sinα, trong những số ấy α là li độ góc.Với bé lắc lò xo nằm ngang thì sức kéo về chính là lực lũ hồi.

Xem thêm: Bài 3: Các Góc Tạo Bởi Một Đường Thẳng Cắt Hai Đường Thẳng Cắt Hai Đường Thẳng

Chúng ta với mọi người trong nhà vào phần ví dụ để hhieeur bản chất của sức lực kéo về. Toàn bộ những ví dụ như này được trích vào đề thi thừa nhận của BGD&ĐT.

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ có cân nặng 500 g xê dịch điều hòa dưới tính năng của một sức kéo về bao gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Dao động của vật bao gồm biên độ là A. 6 cm B. 12 centimet C. 8 centimet D. 10 centimet Giải Theo đề suy ra: $left beginarrayl F_mrmax = kA = momega ^2.A = 0,8N omega = 4left( fracrads right) m = 0,5kg endarray right. To A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một chỗ trên Trái Đất, hai con ỉắc đối chọi có thuộc chiều dài đã đao động cân bằng với cùng biên độ. Gọi m1, F$_1$ và m2, F$_2$ theo lần lượt là khối lượng, độ to lực kéo về cực to của con lắc trước tiên và của nhỏ lắc thứ hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg với 2F$_2$ = 3F$_1$ . Cực hiếm của m1 là A. 720 g. B. 400g. C. 480 g. D. 600 g. Giải Ở một vị trí trên Trái Đất, hai bé ỉắc đối kháng có cùng chiều nhiều năm →cùng tần số góc $leftF to fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9 F_1max = F_2max lớn m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 lớn fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2 endarray right khổng lồ fracm_2m_1 = left( 9 right)^2.frac13 = 27$