Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh những số viết dưới dạng lũy thừa, ta có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về thuộc cơ số là số từ nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về thuộc số nón rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính cụ thể rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng tính chất bắc cầu: trường hợp (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số bao gồm phươnglà số bởi bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau gồm là một trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với đa số $nin mathbbN^*$ ta có :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng những lũy quá của 10.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? đánh giá lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng bí quyết tính, em hãy cho thấy số nào lớn hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ cùng $3^2$

b) $2^4$ và $4^2$

c) $2^5$ với $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vết "X" vào ô mê thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số nào là lũy vượt của một số trong những tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng có những số có tương đối nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội (Trang 56), Soạn Văn 8: Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, phần tử của tập phù hợp
bài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên. Biện pháp ghi số thoải mái và tự nhiên
bài bác 3: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp bé
bài 4: Phép cùng và phép nhân
bài 5: Phép trừ và phép phân tách
bài 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa cùng cơ số
bài 7: vật dụng tự tiến hành phép tính
bài 8: tính chất chia không còn của một tổng
bài xích 9: dấu hiệu chia hết mang đến 2;3; 5 cùng 9
bài bác 10: Ước và bội
bài bác 11: Số nguyên tố, vừa lòng số
bài 12: Phân tích một vài ra quá số nhân tố
bài 13: Ước thông thường và bội tầm thường
bài xích 14: Ước chung mập nhất, bội chung nhỏ dại nhất
bài xích 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài 1: Tập hợp các số nguyên
bài bác 2: trang bị tự trong tập hợp những số nguyên
bài bác 3: cùng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cộng hai số nguyên khác vệt
bài 5: đặc thù của phép cộng các số nguyên
bài 6: Phép trừ hai số nguyên
bài xích 7: Qui tắc vết ngoặc
bài 8: Qui tắc gửi vế
bài bác 9: Nhân nhì số nguyên và đặc thù
bài xích 10: Bội và cầu của một trong những nguyên
bài xích 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều nhau
bài xích 2: đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài bác 3: Qui đồng mẫu số các phân số. đối chiếu phân số
bài 4: Phép cộng phân số. đặc điểm cơ phiên bản của phép cộng phân số
bài xích 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ bản
bài 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: lếu số Số thập phân tỷ lệ
bài bác 9: ba bài toán cơ bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài bác 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài 2: cha điểm thẳng mặt hàng
bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài xích 4: Tia
bài 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài bác 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa phương diện phẳng
bài xích 2: Góc. Số đo góc
bài 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài xích 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.